Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 610

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kanalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
Podstawowy cel kanalizacji – uporządkowane odprowadzanie nieczystości płynnych powstających w wyniku działalności człowieka oraz wód opadowych – pozostaje niezmienny od wieków. Zmieniają się natomiast rozwiązania techniczne stosowane kiedyś i dziś. Inne są też najistotniejsze problemy, z którymi borykali się eksploatatorzy kanałów ściekowych przed wiekami, pod koniec XX wieku, a inne przed dekadą czy obecnie. Przyczyna tych różnic jest wieloraka. Szybko następujące zmiany klimatyczne powodują, że przewidywanie intensywności i częstości występowania opadów atmosferycznych staje się coraz trudniejsze, a gromadzone przez dziesiątki lat dane meteorologiczne coraz mniej przydatne. Z kolei w gospodarstwach domowych i przemyśle pojawia się coraz więcej urządzeń wodooszczędnych, które zmniejszają ilość powstających ścieków. Nowoczesne materiały używane do budowy sieci kanalizacyjnej zapewniają większą szczelność, ograniczając zjawiska infiltracji i eksfiltracji. To wszystko ma wpływ na zmiany ilościowe ścieków transportowanych kolektorami kanalizacyjnymi.
PL
Celem pierwszych systemów kanalizacyjnych było odprowadzanie wód deszczowych, czyli ochrona miast przed zalewaniem i powodziami. Takie rozwiązania stosowane były już ok. 4000 roku p.n.e. w Babilonie i Mezopotamii. Natomiast systemy kanalizacyjne, których zadaniem było odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych zostały stworzone ok. 3000 roku p.n.e. na Krecie przez cywilizację Minojską. Ważnym miejscem rozwoju starożytnej kanalizacji była również dolina Indusu. Właśnie tam już ok. 2350 roku p.n.e. w osadzie Lothal większość domów była wyposażone w prywatne latryny. Ścieki spłukiwane były wodą i trafiały do systemu kanalizacyjnego, a następnie do wspólnej studni lub rzeki Indus. Na rok 2700 p.n.e. datuje się natomiast powstanie w egipskim grobowcu pierwszej toalety, przeznaczonej dla zmarłych. Fakty te w jasny sposób pokazują, że od kiedy tylko człowiek rozpoczął osadniczy tryb życia, pojawiło się zapotrzebowanie na systemy odprowadzające ścieki [Giovanni i inni 2014; Kotowski 2015; We are water foundation 2017].
PL
Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.
PL
Uczymy się coraz bardziej racjonalnego użytkowania wody, głównie ze względów ekonomicznych. Obecnie za kolejnym stopniem wtajemniczenia w oszczędzaniu wody – tzn. jej odzyskiem z deszczówki i wody już raz wykorzystanej – przemawiają przede wszystkim względy środowiskowe i społeczne. Być może dlatego popularność systemów recyklingu wody w budynkach wciąż jest niewielka, a powszechne zainteresowanie tymi technologiami pojawi się w momencie, gdy ze względu na malejące zasoby wody jej cena znacznie wzrośnie.
PL
Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się najczęściej niemożliwy. Rynek urządzeń sanitarnych proponuje rozwiązania stworzone specjalnie w celu uporania się z tym problemem bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów instalacji.
PL
W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.
PL
Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.
PL
Na rynku oferowany jest szeroki asortyment studzienek i włazów – o zróżnicowanych średnicach, poziomie zaawansowania technicznego, wykonanych z różnych materiałów i przeznaczonych do rozmaitych obszarów zastosowań. Te z wyrobów, w których stawia się na najwyższą jakość finalnego produktu, mają wspólny mianownik – każdemu producentowi zależy na jak najlepszej trwałości i funkcjonalności proponowanych rozwiązań.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy drugą część skrótu najciekawszych artykułów, które ukazały się w numerach 44–46 czasopisma „Trenchless International” z lat 2019–2020.
PL
Spadek liczby awarii o jedną dziesiątą, zmniejszenie strat wody o kilka punktów procentowych, usprawnienie zarządzania infrastrukturą - to wymierne skutki wprowadzenia Systemu Monitoringu i Sterowania siecią Wodociągów Kieleckich. W tym roku kielecka spółka kończy kolejny etap rozbudowy systemu.
PL
Podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania projektem powinno być zintegrowanie zarządzania ryzykiem ze wszystkimi procesami zarządzania projektem. Niestety, zarządzanie ryzkiem jest często traktowane jako zło konieczne. Wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem są ze sobą wzajemnie powiązane. Dlatego też zarządzanie ryzykiem powinno być traktowane jako powtarzający się proces, a nie jako odrębne fazy identyfikacji, oceny, łagodzenia i kontroli podjętych działań.
PL
Od grudnia 2019 r. na terenie Piekar Ślaskich działa jeden z najnowocześniejszych systemów IoT (Internet of Things) dla zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania siecią wodociągową. To pierwsze takie wdrożenie w Polsce obejmujące zasięgiem całe miasto, wykorzystujące najnowszą bezprzewodową, niskokosztową technologię komunikacji LoRa. Oddany w grudniu 2019 roku projekt zrealizowany został przez polską spółkę AIUT - jednego z największych integratorów systemów dla przemysłu na rynku europejskim.
PL
W obliczu wyczerpywania się zasobów naturalnych, równoczesnej nadprodukcji odpadów oraz nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Unia Europejska powiedziała „stop". Eksperci doszli do wniosku, że skoro natura funkcjonuje dzięki obiegom zamkniętym, np. wody, tlenu czy azotu, to w podobny sposób może działać również gospodarka. Pierwsze efekty wprowadzenia systemu cyrkulacyjnego powinny być widoczne w 2030 r. Dużą rolę do odegrania w gospodarce obiegu zamkniętego mają firmy z szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej.
PL
Zagospodarowanie ścieków przemysłowych niesie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych liczne wyzwania zarówno prawnej, jak i praktycznej natury. Te pierwsze są w dużej mierze konsekwencją tego, że materiał normatywny odnoszący się do tytułowej problematyki jest – eufemistycznie rzecz ujmując – zróżnicowany pod względem źródła, rangi i specyfiki przepisów, z kolei na te drugie wpływają takie czynniki, jak uwarunkowania lokalne, geograficzne, ekonomiczne czy – last but not least – różnorodne aspekty techniczne związane np. ze specyfiką danego systemu produkcyjnego.
PL
Na potrzeby poniższego artykułu, w dniach 22.03-05.04.2020 r., przeprowadzono badania sondażowe opinii studentów i absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska na temat problematyki odpadów w gospodarstwie domowym. Celem pracy było zweryfikowanie, czy liczne kampanie informacyjne, bruszury, poradniki oraz specjalistyczne studia, przekładają się na poziom wiedzy i świadomości ekologicznej związanej z właściwym zdefiniowaniem kategorii odpadu oraz jego odpowiednim zagospodarowaniem.
PL
Naszym klientom chcemy oferować zdrową i smaczną wodę, spełniającą wszelkie wymagania jakościowe i sanitarne. W polityce jakości deklarujemy szczególną dbałość o utrzymanie ciagłości świadczenia najwyższej jakości usług. W "AQUA" S.A. w procesach produkcji wody, oczyszczania ścieków i bieżącej eksploatacji sieci i urzadzeń występują jednak awarie, które stawiają wyzwania w postaci konieczności szybkiego reagowania i utrzymania ciągłości dostawy wody.
PL
Dzięki dynamicznemu postępowi technicznemu w zakresie monitoringu możliwe jest dziś miarodajne diagnozowanie stanu obiektów kanalizacyjnych, będące podstawą do racjonalnego planowania zabiegów renowacyjnych. W dobie zmniejszonej emisji ścieków bytowych wzrosło znaczenie hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Nowoczesne pojazdy wyposażone są w systemy nawigacyjne lokalizujące studzienki rewizyjne i dokumentujące proces czyszczenia każdego pojedynczego odcinka sieci.
PL
Niemal każda spółka wod-kan ma opracowany dokument strategiczny. Czy jednak we właściwy sposób? Jakie elementy powinny znaleźć się w strategii?
PL
Bycie liderem to nie przywilej, to wyzwanie. To zajmowanie pozycji, która zobowiązuje na każdym etapie funkcjonowania i współpracy, zarówno z partnerami biznesowymi, jak i na poziomie wewnętrznym. BLEJKAN S.A. istnieje na rynku od 2007 r., a niekwestionowanym liderem w branży bezwykopowych renowacji jest od roku 2014 Stoi za tym ciężka praca i wysiłek wielu osób, trudne decyzje i kluczowe zmiany, które potwierdzają, że obrany przed laty kierunek jest właściwy.
PL
Zarządzanie jest zagadnieniem definiowanym w bardzo różnorodny sposób. W przeważającej ilości ujęć pojawia się tu aspekt celowości, podkreślający osiąganie wyznaczonych celów jako czynnik różnicujący zarządzanie od innych podejmowanych działań. Dla mnie – praktyka – zarządzanie to sztuka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Jednak to, co można tak prosto i syntetycznie opisać, w działaniu okazuje się niezwykle trudne.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.