Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kamień szlachetny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Ch-chalcedony is a green colored member of the quartz group of gem stones. The appearance of Ch-chalcedony is very similar to that of chrysoprase. Differently, Ch-chalsedonies have a chromium element instead of a nickel element as a trace element. Green quartz used in jewelery as a seal stone, in necklaces and rings and has been one of the most valuable quartz varieties throughout history, with its beautiful green color, more rare than other quartz varieties. The Ch-chalcedonies in the North Anatolian region is yellowish-white, brownish gray, light green to dark green in color ranging from several centimeters to one meter thick in veins and lenses in the Lower-Middle Eocene dolomitic limestones. Ch-chalcedonies are composed of fine-grained and occasionally fibrous needle-like quartz; in some examples, quartz is present together with cristobalite, tridimite and cuspidine minerals. According to geochemical investigations in Ch-chalcedonies, the main oxides that were determined are as follows: SiO2 was observed in the range of 95.86–97.81%, Fe2O3 was observed in the range of 0.61–0.91% and Cr2O3 was observed in the range of 0.125–0.168%. A trace element analysis of Ch-chalcedonies, shows their significant enrichments in: Ni, Mo, Cu, Mn, V, Cr and W, especially in the Cr (up to 705 ppm). The green color of the studied Cr-chalcedonies originates from the element chromium. Taking the possible reserves into account, the hardness, color, massive structures, mineralogical, petrographical and gemological features of Ch-chalcedonies in the region are evaluated together. It is determined that they are suitable for the production of jewelry and ornaments.
PL
Ch-chalcedon jest składnikiem kwarcowej grupy kamieni szlachetnych w kolorze zielonym. Wygląd Ch-chalcedonu jest bardzo podobny do chryzoprazu. W szczególności Ch-chalcedony zawierają pierwiastek chromu zamiast pierwiastka niklu jako pierwiastka śladowego. Zielony kwarc stosowany w biżuterii jako kamień do: pieczętowania, naszyjników i pierścionków był jedną z najcenniejszych odmian kwarcu w historii dziejów. Ch-chalcedony w regionie północnoatlantyckim mają żółtawo-biały, brązowo-szary kolor od jasnozielonego do ciemnozielonego o grubości od kilku centymetrów do jednego metra, występują w żyłach i soczewkach wapieni dolomitycznych dolno-środkowego eocenu. Ch-chalcedony składają się z drobnoziarnistego i czasami włóknistego igłopodobnego kwarcu; w niektórych próbkach kwarc występuje razem z minerałami krystobalitu, tridymitu i kuspidyny. Według badań geochemicznych w Ch-chalcedonach zawartość głównych tlenków kształtowała się następująco: SiO2 zaobserwowano w zakresie 95,86–97,81%, Fe2O3 zaobserwowano w zakresie 0,61–0,91%, a Cr2O3 zaobserwowano w zakresie 0,125–0,168%. Analiza pierwiastków śladowych Ch-chalcedonów pokazuje ich znaczące wzbogacenie w: Ni, Mo, Cu, Mn, V, Cr i W, szczególnie w Cr (do 705 ppm). Zielony kolor badanych Ch-chalcedonów pochodzi od pierwiastka chromu. Obecnie oceniane są: możliwe zasoby, twardość, kolor, struktury, cechy mineralogiczne, petrograficzne i gemologiczne chalcedonów w analizowanym regionie. Ustalono, że te Ch-chalcedony nadają się do produkcji biżuterii i ozdób.
PL
W artykule dokonano analizy produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2013 roku. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, wybrane surowce z grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, podstawowe surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne - węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców w stosunku do 2012 roku u czołowych producentów.
EN
The article analyzes the production of basic minerals in the World and in Poland in 2013. The analysis included the selected minerals from the group of metals and precious stones, selected minerals from the group of non-ferrous metals, basic raw minerals from the group of light metal or their ores, the main raw minerals from steel or their ores, energy minerals - hard coal, lignite, oil and natural gas, nuclear minerals, selected basic chemical raw minerals and refractory materials. The article presents the significant changes in the volume of production of these minerals in relation to 2012 among the leading producers.
PL
W artykule dokonano analizy i zestawiono w tablicy wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w 2012 roku, z uwzględnieniem czołowych producentów. Analizie poddano wybrane surowce z grupy metali i kamieni szlachetnych, grupy metali kolorowych, podstawowe surowce z grupy metali lekkich lub ich rud, surowce z grupy metali staliwnych lub ich rud, surowce energetyczne, surowce nuklearne, wybrane surowce chemiczne oraz podstawowe surowce ogniotrwałe. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji tych surowców mineralnych w stosunku do 2011 roku.
EN
This article analyzed and are summarized in a table the production volumes of the basic minerals in the World and in Poland in 2012, including the leading producers. The analysis comprises the selected raw minerals from the group of metals and gemstones, a group of non-ferrous metals, basic raw minerals from the group of light metals or their ores, raw materials from steel or metal ores, raw energy minerals, nuclear materials, selected basic chemical raw materials and refractory materials. It describes the significant changes in the volume of production of these minerals as compared to 2011.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.