Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kadłub silnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych stanu naprężenia dla kadłuba silnika elektrycznego dedykowanego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego o mocy ok. 150 kW. Celem pracy było porównanie wartości naprężeń w kadłubie silnika elektrycznego przy różnych wariantach układu chłodzenia cieczą. Analizom numerycznym poddano warianty kadłuba z pojedynczym kanałem chłodzącym w kształcie spirali oraz warianty kadłuba z układem równoległych pierścieniowych kanałów chłodzących. Ponadto, analizowano również wpływ zaokrągleń krawędzi kanałów chłodzących na redukcję poziomu naprężeń w kadłubie. W warunkach brzegowych uwzględniono działanie stałego co do wartości i kierunku działania momentu skręcającego oraz sił ciężkości stojana, wirnika oraz samego kadłuba. Wyniki obliczeń numerycznych wskazują, że wybór układu chłodzenia w kadłubie silnika elektrycznego ma istotny wpływ na poziom generowanych w nim naprężeń. Analizę prowadzono metodą elementów skończonych w systemie Autodesk Inventor 2012.
EN
The article presents the results of the numerical analyses of mechanical stresses in the electrical motor body dedicated for use in the bus or truck with a capacity of approx. 150kW. The aim of the study was to compare the stresses in the electrical motor body with different variants of liquid cooling system. The numerical analyses were conducted for the variants of motor body with single spiral-shaped cooling channel and for variants of motor body with a system of parallel annular cooling channels. In addition, the influence of rounding edges in the cooling channels on the reduction of stress level was also analyzed. In the boundary con-ditions, the torque and gravity forces of stator, rotor and motor body that were constant in value and direction were taken into account. The results of numerical calculations indicate that the selection of the cooling system in the electric motor body has a significant influence on the mechanical stress level generated in this body. The analyses were conducted using a finite element method in the Autodesk Inventor 2012 system.
EN
Selecting appropriate materials is presently a complex task as material databases cover tens of thousands of different types of materials. Product designing proceeds in numerous stages and in most of them there are open questions with not only one correct solution but better and worse ones. This paper overviews the Diesel engine body construction materials mentioned in the literature and discusses a certain practical method to select materials for a cylinder head and a Diesel engine block as a prototype. The engine body, depending on its purpose, is most frequently iron or aluminum. If it is important to optimize parts to achieve low weight, aluminum alloys are usually applied, especially in the automotive and aviation industries. In the latter case, weight is even more important so new types of magnesium alloys which are even lighter than aluminum ones are developed and used. However, magnesium alloys are, for example, more flammable and not enough strong so, for safety reasons, this type of material is not used solely in engine bodies.
3
Content available Evaluation of porosity in Al alloy die castings
EN
Mechanical properties of an Al-alloy die casting depend significantly on its structural properties. Porosity in Al-alloy castings is one of the most frequent causes of waste castings. Gas pores are responsible for impaired mechanical-technological properties of cast materials. On the basis of a complex evaluation of experiments conducted on AlSi9Cu3 alloy samples taken from the upper engine block which was die-cast with and without local squeeze casting it can be said that castings manufactured without squeeze casting exhibit maximum porosity in the longitudinal section. The area without local squeeze casting exhibits a certain reduction in mechanical properties and porosity increased to as much as 5%. However, this still meets the norms set by SKODA AUTO a.s.
PL
Celem badań jest wyznaczanie drgań modelu kadłuba silnika spalinowego wywołanych zmiennymi siłami występującymi w układzie korbowo-tłokowym. Uwzględniając zależności kinematyczne układu korbowo-tłokowego określono wartości tych sił, przy założeniu zmian wartości ciśnienia nad tłokiem oraz zmian prędkości obrotowej silnika. Wyznaczone wartości sił wymuszających drgania zostały wykorzystane w modelu MES kadłuba do oszacowania prędkości drgań wybranego, przykładowego punktu kadłuba.
EN
The aim of the reaserch is counting internal combustion engine crankcase vibration caused by changing excitation forces in piston-crank system. The values of these forces were calculated taking into consideration kinematic equations of piston-crank system, assuming changes of cylinder pressure and engine rotation velocity values. The calculated excitating vibration forces were used in an engine FEM model to estimate vibration velocity of a choosen examplary crankcase point.
PL
W opracowaniu przestawiono stanowisko do badań przyspieszeń drgań wraz z opisem aparatury pomiarowej a także koncepcję budowy stanowiska do badań symulacyjnych luzu złożenia tłok-cylinder.
EN
The paper presented research bench for the IC engine vibration analysis and describe measurement accessories. Presented as well the conception of the piston-cylinder clearance bench.
PL
Przedstawiono doświadczenia z zastosowania sond pomiarowych w produkcji kadłubów silników spalinowych na centrach obróbkowych. Omówiono również problemy występujące w obróbce kadłubów oraz propgramowanie pomiarów sondą.
EN
Experiments with the application of measuring probes in production of I.C. engine blocks on machining cetres. Problems arising in the machining of blocks programming dimensions by means of a probe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.