Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kabel podziemny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of overvoltages caused by a direct lightning strike in intrusion detection system equipped with underground radiating cable sensors. Waveforms of currents and voltages in the system components are calculated using analytical formulas basing on a transmission-line model in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the inverse fast Fourier transform (IFFT). Three network configurations of the intrusion detection system are analyzed.
EN
Results of calculations of overvoltages caused by a direct lightning strike to an underground coaxial cable are presented. Analytic formulas are used in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT).
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń przepięć spowodowanych przez bezpośrednie uderzenie pioruna w podziemny kabel koncentryczny. Wykorzystano wzory analityczne sformułowane w dziedzinie częstotliwości. Przebiegi w dziedzinie czasu obliczono z zastosowaniem Odwrotnej Dyskretnej Transformacji Fouriera (IDFT).
EN
Magnetic fields generated by underground cables can be high enough that some utility customers are concerned about their health effects and electromagnetic interference. The lay-out of the underground cables is much more similar to a broken line than to straight line. In the study the magnetic flux densities above the earth surface produced by underground cables of complex geometry are estimated. It is assumed, that the currents induced in the earth can be neglected, so the magnetic field can be obtained using the Biot-Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field with respect to a convenient and unique reference system are derived.
PL
Praca przedstawia metodę obliczania pola magnetycznego w otoczeniu kabli podziemnych o złożonej geometrii. Trasę kabla aproksymuje się odcinkami linii łamanej, pomija się prądy indukowane w ziemi oraz wyznacza indukcję magnetyczną stosując prawo Biota-Savarta i zasadę superpozycji. Uzyskane zależności analityczne umożliwiają analizę trójwymiarowego pola magnetycznego w dowolnie przyjętym układzie odniesienia.
EN
A numerical study based on an optimal heat line simulation method is proposed to calculate the steady-state temperature distribution of underground power cables surrounded by sand backfill and soil. Virtual heat lines are used to replace the heat in the cable conductors in this method. The heat and location of these virtual heat lines are determined by solving Laplace’s and Poisson’s equations with boundary conditions satisfied based on the genetic algorithm. An experiment was carried out to verify the validity of the proposed method. Through comparison with the experimental results, the proposed model is proved to be effective to calculate the temperature distribution of buried power cables. Furthermore, the ampacity of buried power cables is calculated by iteration method.
PL
W artykule zaprezentowano metodę symulacji nagrzewania podziemnego kabla. Wykonano obliczenia wykorzystując równania Laplace i Poissona przy warunkach granicznych bazujących na algorytmie genetycznym. Określono też przeciążalność prądową kabla.
5
Content available remote Detekcja podziemnych rurorociągów i kabli metodami geofizycznymi
PL
Przedstawiono rezultaty prac modelowych i eksperymentalnych w zakrasie geofizycznego kartowania podziemnych rurociągów i kabli. Do lokalizacji tego rodzaju elementów podziemnej infrastruktury mogą być zastosowane niektóre modyfikacje badań geoelektrycznych i magnetycznych. Analizowano efektywność metody ciała naładowanego, metody VLF oraz metody stałego pola magnetycznego w wariancie gradientowym. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach oprócz lokalizacji i określenia kierunku przebiegu rurociągów metody te pozwalają również na badania ich stanu technicznego.
EN
The results of modelling and experiments carried out in order to locate elements of technical infrastructure (buried pipelines and cables) using geophysical methods are presented in the paper. Geoelectric methods, including the mise-a-la masse and VLF techniques, and magnetic gradient -method were applied and their effectiveness in solving the problem was analysed. It is shown that in some cases not only location and direction of buried pipelines, but also their technical state can be determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.