Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednostki ładunkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Magazyny stali
PL
W artykule przedstawiono system logistyczny magazynu technologicznie specjalizowanego pod kątem obsługi i magazynowania wyrobów stalowych. Omówiono podstawowe jednostki ładunkowe, sprzęt przeładunkowy oraz sposoby składowania. Ponadto omówiono problematykę kompletacji i automatycznej identyfikacji wyrobów pod kątem sprawnego zarządzania magazynem.
PL
Artykuł oparto na badaniach empirycznych, którymi objęto pięć firm – producentów i dystrybutorów głównie branży FMCG oraz jednego operatora logistycznego. Dokonano syntezy porównawczej efektów wykorzystywania etykiety logistycznej GS1. Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do sformułowania wniosków wskazujących na korzyści uzyskiwane w procesie przyjęcia do magazynu przy stosowaniu etykiet logistycznych GS1 do znakowania jednostek ładunkowych. Najważniejszymi korzyściami są: pełna i szybka identyfikacja jednostek ładunkowych, wzrost jakości i przyspieszenie procesu (nawet do 6 razy), zmniejszenie liczby błędów, łatwiejsze zarządzanie partią i śledzenie jednostek ładunkowych.
PL
Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa związane z powszechnym używaniem kontenera jako jednostki ładunkowej w transporcie morskim oraz pozostałych gałęziach transportu stanowią niezwykle ważny, choć często niezauważany, element w globalnych łańcuchach dostaw. Gestorzy ładunków wynajmując kontener, nie zdają sobie często sprawy z uwarunkowań związanych z techniczną stroną wykorzystania kontenera oraz z konieczności spełnienia przez jego właściciela wymagań bezpieczeństwa wynikających z międzynarodowych konwencji i przepisów.
XX
Technical and organizational aspects of safety and security in widespread container usage in maritime transport, as well as in other modes of transport, remain a fundamental, yet often unrecognized, part of global logistic chains. When renting a container, clients are often unaware of the technical requirements that have to be fulfilled in order to ensure safety conditions for transported cargo and container operations.
EN
This article presents a mathematical formulation of the optimization problem of loading unit formation taking into account the mass of packaging units. Proposed model can be applied to optimize the arrangement of non-uniform cubical loading units in loading spaces. The model ensures possibility of defining various dimensions, masses, resistances of particular packaging units and their vertical axis rotation. Within the constraints of formulating optimization problem, taking into account masses and resistances ensures that all packaging units will rest on a pallet or on other packaging units, and the surface of contact between loading units guarantees stability of units arranged in subsequent layers. The mathematical model was verified. The paper provides an appropriate calculation example.
5
Content available Wybrane aspekty logistyki prac transportowych
PL
W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z jednostkami transportowymi upraszczającymi przebieg za i wyładunków w transporcie. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje jednostek, zwrócono uwagę na wspólną kompatybilność i możliwość łączenia ładunków, przedstawiono niektóre procesy transportowe, oraz aspekty logistyczne z tym związane. W skład artykułu wchodzą rysunki stanowiące graficzną ilustrację analizowanych zagadnień.
EN
The article presents some aspects connected with transportation units simplifying the conduction of loading and unloading. The basic types of units have been characterized and attention was paid to the mutual compatibility and the possibility of combining loads, and, in addition, also some transportation processes, as well as logistic aspects connected with them, have been presented. The article also contains figures constituting a graphical illustration of the analyzed issues.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba krótkiego scharakteryzowania współczesnych systemów identyfikacji towarów i jednostek ładunkowych. Pozwoli to określić ich znaczenie w obsłudze logistycznej.
EN
The purpose of this paper is to attempt a brief characterization of the modern systems of identification of goods and loading units. This will determine their role in logistics services.
7
Content available remote Koncepcja wykorzystania techniki bimodalnej transportu do budowy dróg i autostrad
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania bimodalnego systemu transportowego do dowozu materiałów na tereny budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu. Zaprezentowano układ biegowy taboru bimodalnego oraz jednostki ładunkowe przystosowane do przewozu cementu, kruszywa i asfaltu. Zaproponowano organizację dostaw materiałów systemem bimodalnym, na zasadzie tworzenia "wędrującego terminalu " wzdłuż trasy budowy autostrady. (Materiał do artykułu przedstawiono w formie prezentacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Transporta 2009 - Transport Szynowy XXI wieku dla Polski.)
EN
The proposal of application of the intermodal transport techniąue for delivering the materials to the areas of building the highways and roads with high speed is presented in this article. It is presented the running system of the intermodal transport and the unit loads adopted for transport of cement, grit and asphalt. It is proposed the organization of the deliveries of materials with the intermodal system on principle of for-mation "wandering terminal" along the route of building the highway. (This material for the article was presented in the form of presentation at the International Fair in Poznań -Transporta 2009 - Rail Transport of XXI century for Poland).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.