Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość towarów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jakość stałych ładunków masowych w transporcie to zbiór właściwości, o których wyborze decyduje nadrzędne kryterium – bezpieczeństwo. Istotna jest więc stała analiza parametrów transportowo- -technologicznych, które opisują aktualny stan ładunku i z różnym nasileniem wpływają na możliwość sprostania wymaganiom stawianym tym ładunkom w przewozach morskich. Ryzyko w transporcie morskim stałych ładunków masowych w dużej mierze zależy od ich właściwości. Celem artykułu jest klasyfikacja i analiza podstawowych parametrów transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych i wykazanie ich wpływu na prawidłowość wyboru technologii przewozu morskiego tychże ładunków.
EN
The risk involved in maritime transport of solid bulk cargoes is generated by the properties of these cargoes. In this paper an analysis and classification of the basic parameters of solid bulk cargoes was carried out, taking into account the circumstances arising from the type and quantity of the transported goods.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii jakości w zakresie dostaw. Autorzy na podstawie wybranej firmy poruszyli kwestię kontrolowania jakości dostaw oraz proces wyboru i oceny dostawców. Zaprezentowano również kryteria oceny dostawców przedsiębiorstwa. Ponadto, dokonano analizy najczęściej występujących niezgodności w dostawach, a wyniki zaprezentowano za pomocą diagramu Pareto-Lorenza. Przedstawiono także wyniki ankiety o0ceniającej każdego dostawcę w badanym okresie, które pozwalają na weryfikację zasadności podjęcia współpracy z wybranymi dostawcami.
EN
The article presents the specificity of the food industry, with special attention to issues of the quality in the area of supply. Authors, on the basis of the selected company, deal with both: the process of controlling the supply’s quality and the process of suppliers’ selection and evaluation. There are also presented the enterprise’s vendors evaluation criteria. In addition, there is made the analysis of the most common non-compliances in the supply and the results are presented using Pareto-Lorenz diagram. The paper presents the results of a survey which evaluates each supplier during the period considered. The results allow the verification of the appropriateness of cooperation with selected suppliers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.