Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfejs szeregowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Architektura interfejsu szeregowego Thunderbolt
PL
Jednym z najnowszych przedstawicieli interfejsów szeregowych jest port Thunderbolt, oparty na protokołach PCI Express i DisplayPort, umożliwiający transmisję danych z dużymi szybkościami. Niniejszy artykuł prezentuje architekturę interfejsu Thunderbolt, opisuje budowę modelu komunikacyjnego, przewodu oraz wyjaśnia pojęcie meta-protokołu Thunderbolt.
EN
One of newer serial interface is Thunderbolt port, which is based on the PCI Express and DisplayPort protocol, and transmits data at high speed. This paper presents the architecture of Thunderbolt interface, describes structure of the communication model, cable and explains term meta-protocol Thunderbolt.
PL
W systemach komputerowych wyposażonych w urządzenia peryferyjne obowiązuje wiele różnych protokołów komunikacyjnych, definiujących zasady wymiany danych z tymi urządzeniami. Z tego względu ważnym zadaniem interfejsów komunikacyjnych jest taka realizacja zleconych transferów danych, aby zminimalizować wzajemny wpływ na siebie protokołów współdziałających na jednej magistrali. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań wpływu transmisji asynchronicznej na transfer danych multimedialnych, realizowany za pośrednictwem dwóch, najczęściej występujących w systemach komputerowych domowego użytku, interfejsach – USB i IEEE 1394a.
EN
IT systems equipped with peripheral devices require a lot of various communication protocols, which determine the rules for data exchange with these devices. Because of this fact, the very important task of communication interfaces is such realization of data transfer, which allows for minimalizing the mutual interaction among various protocols which cooperate on the same data bus. This paper presents the research results referring to the influence of asynchronous transmission on multimedia data transfer, which is realised via two interfaces USB and IEEE 1394a, often used in computer systems applied for private users.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów czasu realizacji transferu danych z pamięci masowej do komputera dla dwóch portów USB i FireWire, Zmierzone wartości czasów skonfrontowano z wynikami uzyskanymi na podstawie analizy teoretycznej z artykułu [l j. Porównanie wyznaczonych i zmierzonych wartości czasów umożliwiło wyraźne uwypuklenie zalet i wad portów USB i FireWire.
EN
This article presents and discusses the results of rneasurements of time of the data transfer from mass storage to a computer for USB and FireWire ports. The measured values of the times were confronted with the results estimated in the theoretical analysis in the article [1]. Comparison of estimated and measured values of the times allowed to show the advantages and disadvantages of USB and FireWire ports.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę transferu asynchronicznego w zaproponowanych modelach systemów komunikacyjnych USB i FireWire. W ramach analizy przybliżono szczegóły komunikacji pomiędzy komputerem a pamięcią masową oraz wyznaczono czasy realizacji transferu danych w analizowanych systemach komunikacyjnych. Oszacowane wartości czasów realizacji transferu danych umożliwiły wskazanie interfejsu komunikacyjnego dla pamięci masowej.
EN
Ths paper presents an analysis of asynchronous data transfer in communication system models for USB and FireWire. The anaiysis shows the details of commnunication between the computer and mass storage and time of data transfer is estimated in these communication systems. Estimated value of execution time of data transfer allowed to specify a commimication interface for mass storage.
PL
W tym artykule przedstawiono założenia i koncepcję modelu idealnego interfejsu komunikacyjnego dla portów USB i IEEE 1394, na podstawie którego pokazano zależności czasów realizacji transferu danych z zewnętrznego dysku twardego do komputera od rozmiaru odczytywanego pliku. Następnie zestawiono stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono pomiary czasów wykonania transferu danych dla dwóch portów USB i IEEE 1394A, po czym oceniono przyjęte modele i porównano interfejsy USB i FireWire. Otrzymane wartości pomiarów potwierdziły poprawność przyjętych modeli co do charakteru badanych zależności. Wykazano również, że w przypadku systemu komunikacyjnego złożonego ze stanowiska komputerowego i zewnętrznej pamięci masowej należy wykorzystać do komunikacji port FireWire, uzyskując tym samym krótsze czasy realizacji transferu danych.
EN
This paper presents the principles and the concept of the model of ideal communication interface for USB and IEEE 1394. Based on these models, depending the time of data transfer from an external hard drive to a computer on the size of a file is shown. Then the communication system was built on which the time measurements were executed. Then models of communication system were assessed and USB and FireWire interfaces were compared. Obtained values have confirmed the correctness (character of formulas) of communication system models. In the case of a communication system consisting the computer workstation and external storage it is good to use a FireWire port for communication to provide faster data transfer.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono rezultaty badań szybkości przesyłu danych w interfejsach USB 2.0 i FireWire 400 wykorzystywanych jako porty sieciowe, w odniesieniu do szybkości przesyłu danych w interfejsie Fast Ethernet. Badanie zostało przeprowadzone w celu ułatwienia wyboru standardu komunikacji w przypadku sieci komputerowej, składającej się z niewielkiej liczby węzłów.
EN
This publication presents the results of research on the rate of data transfer for USB 2.0 and FireWire 400 interfaces used as network ports in comparison with the speed of data transfer in the Fast Ethernet interface. The research was conducted in order to facilitate the selection of a standard for the communication network consisting of a small number of nodes.
PL
W artykule opisano zewnętrzny interfejs komunikacyjny zaprojektowany do przesyłania danych pomiarowych z kamery termowizyjnej opracowanej w Wojskowej Akademii Technicznej. Omówiono opracowaną magistralę szeregową transmitującą dane w standardzie LVDS. Porównano interfejs szeregowy z interfejsem VideoBus zrealizowanym w oparciu o magistralę równoległą. Opisano moduł sterujący transmisją szeregową zaimplementowany w układzie FPGA oraz specjalnie opracowany protokół komunikacyjny.
EN
In this article the external digital interface specially designed for thermographic camera built in Military University of Technology is described. The aim of the article is to illustrate challenges encountered during design process of thermal vision camera interface. This article explains main requirements for interface to transfer Infra-Red digital data and describes the solution which we elaborated basing on Low Voltage Differential Signaling (LVDS) physical layer and signaling scheme. We have built interface using general purpose Serializer / Deserializer (SerDes) interface from National Semiconductor as a physical layer. There are many SerDes configurations with different parallel bus widths, but in order to maintain the smallest possible area occupied by the device in camera and lowest possible power consumption, we decided to use 10bit Serializer / Deserializer couple and transmit 14bit IR data words in two data cycles of LVDS link sequentially. To achieve guaranteed real-time lossless transmission, special protocol was designed. The control logic for serial interface was described in VHDL language and implemented in FPGA structure. Designed link was tested with thermovision camera employing microbolometric detector array with 384x288 pixel resolution and producing 30 frames per second. Tests with specially generated patterns of different resolutions were also performed. Designed digital link fulfill our current needs with surplus consuming less than 100 mW of energy.
8
Content available remote Serwery portów szeregowych
9
Content available remote Ewolucja konstrukcji absolutnych przetworników pomiarowych obrotu - encoderów
PL
Encoder absolutny znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest ciągły sygnał pomiarowy informujący o położeniu kątowym nadzorowanego urządzenia, maszyny lub obiektu. Przer-wa w zasilaniu energią elektryczną układu pomiarowego nie może mieć żadnego wpływu na poprawność pomiaru położenia kątowego po powrocie zasilania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.