Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja klimatyzacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Klimatyzacja, w tym najprostsze urządzenia domowe typu split, rozwija się i zmienia na każdym poziomie: od obiegu chłodniczego, przez konstrukcję i elementy wyposażenia, aż do funkcji użytkowych, takich jak coraz bardziej zaawansowane sterowanie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć stosowanych w elektronice użytkowej. Spośród licznych trendów kształtujących rozwój klimatyzatorów split (i całego rynku klimatyzacji) przyjrzyjmy się bliżej czynnikom chłodniczym, filtrom i sterowaniu.
PL
W artykule skupia się na zaniedbywanym, a bardzo istotnym temacie, jakim jest kwestia regulacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Będę chciał przedstawić oddziaływanie każdego z etapów inwestycji zarówno na jakość regulacji, jak i na to, jak wpływa sama regulacja na jakość działania instalacji oraz na osiągnięcie założonego komfortu.
PL
Panująca na świecie epidemia koronawirusa CIVID-19 w praktyczny sposób uświadamia nam wszystkim między innymi znaczenie przeprowadzania okresowych przeglądów oraz konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zwłaszcza obsługujących wnętrza użyteczności publicznej. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, iż wszystkie czynności obsługowe i konserwacyjne w obiektach potencjalnie niebezpiecznych powinny być wykonywane z rozwagą, w sposób planowany i przemyślany. W artykule zwrócono uwagę także na konieczność stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez obsługę techniczną podczas wykonywanych zadań.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku modernizacji instalacji kontroli klimatu w budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem trójzłożowych chłodziarek adsorpcyjnych prowadzącej do znaczącego ograniczenia zużycia ciepła oraz energii elektrycznej.
EN
A case study of a modernization of the climate control system in a public utility building with the use of Three-Bed Adsorption Chiller, leading to significant reduction of heat and electricity consumption, has been presented in the paper.
PL
Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu termomodernizacji zależy od wielu czynników. Oszcządność energii, a w związku z tym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku i poprawa komfortu są konfrontowane z ograniczonymi możliwościami finansowania takiej inwestycji.
PL
Miedź to naturalny materiał o znakomitych własnościach fizycznych. Ze względu na nie jest doskonałym materiałem instalacyjnym. Charakteryzuje się trwałością, długowiecznością, stuprocentową przetwarzalnością, bakteriostatycznością, wysoką wytrzymałością i plastycznością, dobrym przewodnictwem cieplnym. Jest odporna na zmiany ciśnienia i temperatury oraz na wysoką i niską temperaturę, jak również na wahania temperatury i ciśnienia, na korozję oraz oddziaływanie większości substancji chemicznych stosowanych w chłodnictwie. Dzięki tym zaletom instalacje z miedzi i jej stopów są szeroko stosowane w klimatyzacji i chłodnictwie.
PL
Kolorowe diody, migające kontrolki, niejasne kody błędów – to z pewnością zmartwienie niejednego Serwisanta instalacji klimatyzacyjnych. Co zatem należy zrobić, żeby uruchomienie, serwis czy ewentualna diagnostyka systemów VRF była prostsza? Odpowiedź jest jedna – zainstalować SL Checker – narzędzie serwisowe dla systemów VRF Mitsubishi Heavy Industries.
PL
Podstawową rolą filtrów HEPA jest zapewnienie jałowości nawiewanego na salę operacyjną powietrza. Pod tym względem jest to kluczowy element instalacji klimatyzacyjnej w sali operacyjnej.
PL
Autor omawia dokumentację instalacji chłodniczej i wentylacji dla budynków, które służą podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.
10
Content available remote Metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych
PL
Kwestie zmniejszenia zużycia energii stanowią obecnie obszar, wokół których skupia się większość prac badawczych i ich technicznych aplikacji. W pracy przedstawiono możliwości magazynowania energii chłodniczej w postaci jawnej bazującej na pojemności cieplnej materiału akumulacyjnego, którym najczęściej jest woda, oraz w postaci utajonej, która umożliwia magazynowanie energii chłodniczej w przemianach fazowych zachodzących podczas procesu ładowania i rozładowywania materiału akumulacyjnego, często określanego jako materiał PCM (ang: Phase Change Material – materiał zmieniający stan skupienia). Ponieważ ciepło związane ze zmianą stanu skupienia jest kilkanaście razy większe w porównaniu z ciepłem właściwym danego materiału, uzyskuje się mniejsze pojemności zasobników chłodu. W artykule zestawiono objętości akumulatorów energii chłodniczej dla wybranych systemów produkcji chłodu oraz związane z tym wymagane moce urządzeń ładujących zasobniki. Opracowano autorską metodę obliczeniową (w chwili publikacji bez weryfikacji eksperymentalnej), umożliwiającą określenie mocy agregatu chłodniczego w poszczególnych systemach akumulacji z uwzględnieniem dobowej zmienności w zapotrzebowaniu na energię chłodniczą lub przy założeniu procentowego stopnia wykorzystania mocy chłodniczej pochodzącej z zasobnika chłodu. Umożliwia ona obliczenia systemu produkcji chłodu dla układów w postaci akumulacji pełnej, częściowej i z limitem wydajności chłodniczej. Przedstawiono porównanie wymaganej pojemności całkowitej zasobników w systemie akumulacji pełnej dla wybranych metod akumulacji z wykorzystaniem różnych materiałów akumulacyjnych, zaczynając od wody, lodu binarnego, przez lód w kapsułkach oraz systemy z bezpośredniego i pośredniego wytwarzania wody lodowej.
EN
Reduce energy consumption issues becomes currently area around which most of the research and technical applications are made. The paper presents the possibility to store cooling energy in the form of sensible based on the heat capacity of the accumulated material, which is mostly water, and in the form of latent, which allows storage of energy in cooling phase transitions occurring during the loading and unloading of accumulated material, often referred to as a material PCM (Eng: Phase Change Material). As the heat associated with the change of state is several times higher than that of the specific heat of the material, obtained in this way volume of cold storages is much less than in sensible method of cold accumulation. Comparison of the volume of the cooling energy production for selected cooling systems and associated charging chiller power has been obtained as well as cold storage volumes. An original method of calculation developed by author (at the time of publication without experimental verification) allows to determine the chiller capacity in each individual accumulation system taking into account the various in cooling energy demand, or assuming the percentage of utilization of cold storage. It allows the calculation of the cold production system for such systems as full accumulation, partial and limited cooling capacity. A comparison of the total required capacity in the full accumulation systems for selected accumulated materials, starting with water, water ice, binary ice, through ice in capsules and systems of direct and indirect production of cold water.
PL
Znajomość teoretyczna definicji współczynnika przepustowości, autorytetu regulacyjnego oraz pozostałych pojęć związanych z zaworem regulacyjnym jest bardzo istotna. Codzienność pokazuje jednak, że od teorii do praktyki wiedzie czasem długa i trudna droga.
PL
W związku z rosnącymi kosztami energii, konieczne jest poszukiwanie sposobów wykorzystania energii zawartej w powietrzu usuwanym z pomieszczeń wentylowanych do częściowej zmiany parametrów powietrza zewnętrznego.
PL
Nowoczesne budownictwo cechuje się dużą szczelnością przegród zewnętrznych i okien. W związku z tym, w celu zapewnienia niezbędnej ilości świeżego powietrza użytkownikom pomieszczeń, powszechne staje się stosowanie wentylacji mechanicznej. Przy wyborze systemu napowietrzania warto wybrać rozwiązanie optymalne, zarówno pod względem kosztów, oszczędności energii, jak również rzeczywistej wydajności.
PL
Choć gospodarka nieco spowolniła, to w dalszym ciągu jej motorem napędowym jest budownictwo. A obiekty hotelowe, wspólnie z handlowymi, biurowymi i sportowymi, stanowią podstawę inwestycji HVAC.
PL
Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych. Ich zbyt ogólnikowy dobór może wpłynąć na pogorszenie jakości regulacji mocy odbiornika, a tym samym całego układu.
PL
Zawory regulacyjne stanowią bardzo ważny element instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych. Ich zbyt ogólnikowy dobór może wpłynąć na pogorszenie jakości regulacji mocy odbiornika, a tym samym całego układu.
PL
Podstawowym warunkiem poprawnie pracującej instalacji klimatyzacyjnej jest zbilansowanie wartości zysków oraz strat ciepła z mocą chłodniczą oraz grzewczą systemu klimatyzacji.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z bakteriami z rodziny Legionella pneumophila. Ponieważ bakterie te powodują choroby zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu, istotna jest wiedza na temat potencjalnego ich rozwoju w instalacjach służących do zapewnienia komfortu cieplnego. W artykule skoncentrowano się na zagrożeniach wynikających ze stworzenia, często nieświadomie, warunków sprzyjających rozwojowi tych bakterii w instalacjach: wodnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i do odzysku ciepła (w obiegach chłodniczych).
EN
Some chosen issues connected with the bacteria of Legionella pneumophila family are presented. Since these cause serious of fatal diseases in humans - it is essential to know their potential growth in interior installations designed to ensure thermal comfort. The focus is on the hazards resulting from the creation, often unwittingly, of favorable conditions for bacteria growth in: water, ventilation, air-conditioning and heat recovery installations (used in refrigeration cycles).
PL
Każda z projektowanych i wykonanych instalacji klimatyzacyjnych lub grzewczych powinna spełniać z góry przyjęte cele. Jednym z nich jest zapewnienie właściwego poziomu temperatury w pomieszczeniach.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.