Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovation strategies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with impacts of innovative activities on productivity of businesses. The survey included 255 businesses participating in subvention programs focusing on support of innovative activities in companies. The study used the “two-sample t-test for means„ and “ANOVA“ methods. The values of productivity indicators were higher in the year after the subvention was received. However, the increase was not statistically significant. At the same time, no difference was confirmed in the achieved values of productivity indicators depending on the amount of the subvention in any of the monitored years.
PL
Artykuł dotyczy wpływu działań innowacyjnych na produktywność przedsiębiorstw. Badaniem objęto 255 firm uczestniczących w programach dotacji skupiających się na wsparciu działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W badaniu wykorzystano "dwu próbkowy test-t dla środków" i metody "ANOVA". Wartości wskaźników wydajności były wyższe w porównaniu do roku, w którym dotacja została otrzymana, jednakże wzrost ten nie był statystycznie znaczący. W tym samym czasie nie potwierdzono różnic w otrzymanych wartościach wskaźników wydajności w zależności od ilości subwencji w każdym z monitorowanych lat.
PL
W artykule przybliżono pojęcie innowacji, jej główne strategie, proces przygotowania i wdrażania innowacji jak również determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ponadto zostają przedstawione wyniki badań związane z prowadzeniem innowacyjnej polityki w przedsiębiorstwie z branży usługowej na podstawie analizy kwestionariuszy ankiet przeprowadzonych z pracownikami szeregowymi.
EN
In these article author presented the terms of innovation, its main strategies, the process of preparing and implementing innovations into organizations and the determinants of innovation of Polish enterprises. Furthermore special attention has been paid to recent surveys connected with characteristic of innovation policy in the enterprise of service industry. The results of the research were formed on the basis of the analysis the questionnaire survey with employees.
3
Content available Zarządzanie działalnością innowacyjną
EN
A skillful company innovative activity management increases its market position and gives competitive advantage. Nowadays companies’ innovativeness constitutes one of the basic determiners of their development as well as of the development of a particular region or economies on the national level. Thus a significant meaning attributed to enterprises innovative activity manifested in undertaking various innovations and shaping innovative climate in a company. There are a lot of factors determining company innovative activity. As numerous are obstacles hindering or disabling companies to engage in innovative activities. Familiarizing with them allows companies to choose the appropriate strategy enabling them to achieve competitive advantage.
EN
Spatial is a key determinant of innovativenes in industry not only in Poland, but also in a much more developed countries. This research proved that a spatial, time, technology and size of industry enterprises are important in every regional innovation system. That is why this factor should be consider innovation strategies.
5
Content available remote Regionalne strategie innowacji w procesie kreowania innowacyjnych regionów
PL
Artykuł jest próbą prezentacji Regionalnych Strategii Innowacji jako pierwszego kroku w budowie innowacyjnych regionów. Omówiono w nim potrzebę regionalizacji polityki innowacyjnej, miejsce innowacji w polityce władz województwa śląskiego, metodologię budowy strategii oraz Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 - 2013.
EN
The Article is an attempt of introduce of Regional Innovation Strategy as a first step in creation of innovative regions. The paper presents the need of region-alisation in innovative policy, place of innovation in local authorities policy of Silesia region, methodology of strategy constructruction and aims of Regional Innovation Strategy for Silesia region in years 2003 - 2013.
6
Content available remote Uwarunkowania strategiczne procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
PL
Innowacje są kluczem do rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Skłonność gospodarki do innowacji stanowi istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstw. Innowacje decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw, o jego zdolności utrzymania się na rynku. Powodzenie na rynku uzależnione jest od sposobu wdrożenia innowacji oraz odpowiedniego opracowania i zastosowania strategii innowacji. Artykuł prezentuje definicje innowacji, strategiczne ujęcie innowacji oraz strategie innowacji.
EN
Innovations are the key to economical development in the modern world. Economical tendency to innovate is a vital element in the development of the company. Innovations make the company competitive and help it survive on the market. Success on the market depends on the way innovation is implemented and adequate designing and applying of innovation strategy. The article concentrates on the deflnition of innovation, strategic character of innovation and innovation strategies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.