Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja żywieniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie hierarchii źródeł pozyskiwania informacji o żywności i żywieniu w grupie licealistów. Badanie zrealizowano w drugiej połowie 2013 r., a udział w nim wzięło 100 uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim. Kwestionariusz wywiadu wypełniły 63 kobiety i 37 mężczyzn. Do analizy i interpretacji wyników posłużono się arkuszem kalkulacyjnym programu Statistica 10. Przeprowadzone badania dowiodły, że 45% całej badanej populacji poszukuje informacji odnośnie do prawidłowego sposobu odżywiania. W ocenie niemal połowy badanych najczęściej wykorzystywanym przez nich źródłem informacji żywieniowej jest Internet. Mimo to w ocenie ogólnej wpływu mass mediów na ich wiedzę żywieniową wskazano, że oddziałują one negatywnie na styl życia oraz sposób odżywiania się człowieka.
EN
The aim of the study was to determine the hierarchy of information about food and nutrition sources, among a group of high school students. The study was carried out in the second half of 2013,and was conducted among 100 high school students in one of the secondary schools situated in the Podlasie region. The questionnaire was completed by 63 women and 37 men. Spreadsheet of Statistica 10 program was used in the analysis and interpretation of the result. The study showed that 45% of the entire population is looking for information about proper diet . In the opinion of almost half of the respondent, the most often used source of nutrition information is the Internet, which is the most understandable form of presenting this type of data. Despite the fact that respondents indicated the Internet as the best source for obtaining nutrition information, they perceive mass media as a tool having negative influence on human lifestyle and diet.
PL
Głównym celem reklamy jest przekazanie informacji konsumentowi i przekonanie go do produktu, a następnie do jego konsumpcji. Z dotychczasowych badań wynika, że reklama często decyduje o zakupie produktów spożywczych, a w konsekwencji wpływa na sposób odżywiania się i stan zdrowia. Jednocześnie reklama jako nośnik informacji żywieniowej wywołuje wiele kontrowersji. Często stawiane są pytania dotyczące między innymi poprawności przekazywanych treści, emocji zawartych w reklamie, sposobu kreowania nowych zachowań. Dostrzegana jest również możliwość jej zastosowania w tworzeniu prawidłowych zachowań konsumentów, zwłaszcza w przypadku produktów akceptowanych ze względu na zalety dietetyczne i zdrowotne.
PL
Autor wskazuje na zależność między żywieniem a zdrowiem jako na główny motyw strategii wyznaczających zasady gry na rynku żywności. Zasady gry na rynku żywności wyznaczają trzy strategie: strategię zdrowia publicznego, profilaktyczną, promocji. Strategie te realizowane są przez produkcję doskonalszych produktów oraz przez informację żywieniową na etykiecie produktu.
EN
The author points on the dependence between nutrition and health as main motive of the strategy, determining market play on the contemporary food market. The market play determines: public health strategy, prophylaxis strategy and promotion strategy. These three strategies are realised through better products development and by nutrition information on labels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.