Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available New objects in the space of Lviv (1956 – 1990)
EN
The article describes architectural objects built in Lviv during the period of 34 years (1956 - 1990) along with urban transformations of the city. The influence of the spatial development plans of Lviv from 1956 and 1966 on the urban development of the city, development of industrial zones and forming of housing estates, construction of public and university education facilities, and organizf green areas are presented.
PL
W artykule opisano architektoniczne objekty, zbudowane we Lwowie w ciagu 34 lat (1956 – 1990) oraz transformacje urbanistyczne. Pokazano wpływ planów zagospodarowania przestrzennego Lwowa z lat 1956 i 1966 na rozwój urbanistyczny miasta, rozwój stref przemysłowych i kształtowanie osiedli mieszkaniowych, budownictwo objektów użyteczności publicznej i oświaty uniwersyteckiej, kształtowanie terenów zielonych.
EN
The paper presents methods of determination of analytes of the cation group (alkyl benzyl dimethyl ammonium (BDDA-C12-C16), alkyl trimethyl ammonium (TMA), hexadecyl piridinium (HP)) in surface water and bottom sediment samples. In the sample preparation phase the solid phase extraction (SPE) or accelerated solvent extraction/ultrasound assisted extraction (ASE/UAE)-SPE technique was used and in the identification phase and quantitative determination of analytes phase - ion chromatography technique (combined with a conductivity detector (CD)). The determined concentrations were in the range below the determined method detection limit (MDL) or method quantification limit (MQL) figures up to 0.142 ±0.023 mg/dm3 or 2014 ±10 μg/kg (liquid and solid samples, respectively). Comparing concentrations of individual analytes found in liquid and solid environmental samples we may notice that surfactants containing a shorter alkyl chain in their molecules were found in higher concentrations in liquid samples (hydrophobicity increasing with the chain length).
EN
Surfactants are a group of compounds with specific physico-chemical properties and therefore they are used in many spheres of human activity. Surface-active substances undergo various physico-chemical transformations, what enables their migration between different elements of the environment and may lead to its pollution. Selected anionic surfactants were determined in samples of water from the Klodnica river (25 samples) and bottom sediments (25 samples). In most samples the presence of anionic analytes was confirmed. The determined concentration levels were in the range of up to 0.2105±0.0023 mg/dm3 or 0.207±0.010 μg/kg (surface water and bottom sediment samples, respectively). Comparing the concentrations of certain analytes found in liquid and solid environmental samples, it can be noticed that the surfactants containing a shorter alkyl chain in a molecule were present in higher concentrations in liquid samples (hydrophobicity increasing with the increasing length of the chain) and the other way round.
PL
W artykule rozpatrzono problem rewitalizacji nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” usytuowanej w centralnej części miasta. Wymieniono problemy demograficzne [1], społeczne, ekonomiczne i gospodarcze miasta, które posiada przecież bogatą historię i ciekawą architekturę. Wyodrębniono kryteria jakie powinno spełniać miasto planujące swój dalszy rozwój. Podjęto próbę opisania problematyki rewitalizacji Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” w aspekcie indywidualności. Ukazano znaczenie regionu Górnego Śląska w skali kraju. Podkreślono istotne znaczenie rewitalizacji obszaru poprzemysłowego KWK „Mysłowice” dla rozwoju miasta. Jednocześnie przedstawiono próbę opisu naukowego problemów związanych z rewitalizowaniem miasta oraz przeanalizowano przykłady znanych realizacji rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
EN
In the article considers the problem of the inoperative mine “Mysłowice” situated in the center of the city. Listed the demography problems, social, economic and industrials problems, the city which has also rich history and sophisticated architecture. Delineated guidelines, criteria, which should perform the city to rely on future progress. It essayed the research of the problem revitalized mine “Mysłowice” paying special attention to its identity and individuality. It showed the meaning of the region in the scale of the country. Emphasized huge significance the revitalization industrial area of the mine “Mysłowice” to development of the city. At the same time write the specific of these problems and listed good examples realizations of the revitalized industrial area.
5
Content available remote Possible future use of abandoned buildings in industrial territories
EN
Current desolate and dilapidation building what are unsatisfactory of present high demands of users constitute problem not only for ground with increasing industrial activity. However there are more socials problems in these grounds, especially problems resulting from restructuralization and inhibition programmes in area of industry and trade. Demolition of these desolate objects is not necessary in all of cases and solving this way can be often uneconomic. Lifetime of these buildings is not impoverishment and after some building adjustment we can use then for other function like living, culture and etc.
PL
Występujący w ostatnich latach wzrost zainteresowania obszarami wiejskimi wiąże się z koniecznością korelacji pomiędzy racjonalnym ich rozwojem a potrzebą rozbudowy infrastruktury, bez której prawidłowe zagospodarowanie poszczególnych wsi nie jest możliwe. Należy mieć na uwadze działania kompleksowe, obejmujące wszystkie elementy, aby nie doszło do niewydolności i blokady systemu. Powstanie korytarzy infrastrukturalnych daje podstawy do lokalizacji na tych obszarach tzw. terenów aktywności gospodarczej. Dekoncentracja ośrodków przemysłowych i umieszczanie ich w różnych rejonach gminy, tam gdzie to jest celowe z punktu widzenia ekonomicznego, prowadzi do zachowania równowagi zasobów ludzkich i właściwego wykorzystania siły roboczej. Jednocześnie daje to możliwość prawidłowego zagospodarowania przestrzennego obszaru całej gminy.
EN
The increase of interest in rural areas in last years is connected with necessity lo keep equilibrium between rational development of these areas and evolution of infrastructurc, which is very important in spadal planning of every village. We should remember about complex action in every part of infrastructure to evade blockades of system. The scarcity of industry centers concentration and placing them in different parts of municipality, what is connected with economical aspects, leads to equilibrium between human abilities and appropriate use of haman work.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.