Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indeksacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to formulate a new index enabling assessment of the overall pathology of the upper limb movement. It defines the difference between the pathological movement and a normal movement pattern. Methods: Methodology of determining the index is based on a mathematical algorithm for calculating the Gait Deviation Index which is based on advanced methods of image comparison. To calculate the ULMDI index, one must divide the analyzed movement into cycles appropriate to the nature of the movement (similarly in gait it is the gait cycle) and then determine kinematic quantities (courses of joint angles). Results: A group of 23 healthy people (10 women: k1-k10 and 13 men: m1-m13) as the reference group and a group of 3 persons with mobility impairments (p1-p3) took part in the research. Time values of the angles of the joints on both upper limbs were registered and then ULMDI indexes were calculated. Conclusions: It has been shown that the developed ULMDI index allows to detect the deviations from the accepted norm in the performance of movements. The results showed that both the description of the motor dysfunction of examined person based on the diagnosis of the physician, a detailed analysis of kinematic waveforms received during the tests and the calculated values provide a coherent picture of the state of a human movement. The index analysis is less time-consuming for the doctor, and the comparison of the results at various stages of therapy gives an objective picture of the rehabilitation progress.
EN
Indexing methods are very popular in terms of determining the degree of disability associated with motor dysfunctions. Currently, indexing methods dedicated to the upper limbs are not very popular, probably due to difficulties in their interpretation. This work presents the calculation algorithm of new SDDI index and the attempt is made to determine the level of physical dysfunction along with description of its kind, based on the interpretation of the calculation results of SDDI and PULMI indices. Methods: 23 healthy people (10 women and 13 men), which constituted a reference group, and a group of 3 people with mobility impairments participated in the tests. In order to examine possibilities of the utilization of the SDDI index the participants had to repetitively perform two selected rehabilitation movements of upper extremities. During the tests the kinematic value was registered using inertial motion analysis system MVN BIOMECH. Results: The results of the test were collected in waveforms of 9 anatomical angles in 4 joints of upper extremities. Then, SDDI and PULMI indices were calculated for each person with mobility impairments. Next, the analysis was performed to check which abnormalities in upper extremity motion can influence the value of both indexes and interpretation of those indexes was shown. Conclusion: Joint analysis of the both indices provides information on whether the patient has correctly performed the set sequence of movement and enables the determination of possible irregularities in the performance of movement given.
3
PL
Przedstawiono zagadnienie indeksacji cytowań w polskich bazach bibliograficznych, zwracając uwagę na potrzebę, zasadność i celowość rejestracji cytowań w krajowych bazach danych. Dokonując przeglądu inicjatyw uwzględniono: bazy dziedzinowe, które z założenia są tworzone jako indeksy cytowań (ICSP, ARTON, CYTBIN, ICHMP), dziedzinowe bazy bibliograficzno-abstraktowe, które indeksowanie cytowań rozpoczęły dopiero na pewnym etapie swego rozwoju (BazEkon, BazTech, AGRO) oraz instytucjonalne bazy dorobku naukowego. Ponadto zasygnalizowano koncepcję utworzenia ogólnopolskiego indeksu cytowań POL-index.
EN
The problems of the indexation of citations in Polish bibliographic databases are presented, with attention being paid to the needs, relevance and purposefulness of the registration of citations in national databases. The review of the initiatives in this field consider: subject databases created by definition as citation indexes (ICSP, ARTON, CYTBIN, ICHMP), subject bibliographic-abstract databases, which began indexing citations only at a certain stage of its development (BazEkon, BazTech, AGRO) as well as academic institutional databases of research performance of the universities. The idea of establishing the POL-index – Polish national citation index is also discussed.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie jednej z koncepcji przyśpieszenia procesu wyboru danych. Indeksy są nieod- łącznym elementem projektowania relacyjnych baz danych. Różnorodność typów może jednak sprawiać problem, który z nich w danej sytuacji należy wybrać. Prezentowane badania mogą być pewnego rodzaju wskazówką. Na szybkość dostępu do danych ma wpływ wiele czynników, między innymi: liczba wierszy tabel odpowiadających warunkowi złączenia, częstotliwość występowania kolumn w warunkach zapytań i selektywność kolumn. Decyzja o użyciu określonego indeksu wymaga umiejętnego analizowania zestawu zapytań trafiających do bazy danych i doświadczenia praktycznego
EN
The purpose of this paper is to present the concept of acceleration of selection process data.. Indexes are integral part of a relational database. However, the variety of types might cause a problem, which type should be used. Our study might be some kind of clue. The speed of an access to data is influenced by many factors for instance: cardinality of table, the frequency of columns in the query conditions and selectivity columns. Decision of using a particular type of index requires a thoughtful analysis of queries as well as practical experience in data base.
PL
Artykuł zawiera najważniejsze procedury, zasady, definicje i schematy struktur w zakresie systemu kodyfikacji wyrobów obronnych NATO (NATO CODIFICATION SYSTEM - NCS). Opisuje cele i korzyści, a także przedstawia niektóre bazy danych tego systemu.
EN
This article presents the newest procedures, principles, definitions and structures on the field of NATO CODIFICATION SYSTEM - NCS. It describes purposes and advantages and also presents some of the data bases of this system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.