Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  immune systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The concept of the ship immune system
EN
The paper presents the concept of the ship immune system. The task of the system mentioned is to differentiate self objects, i.e. objects that are not dangerous to our ship, from other objects that can be a potential threat. To perform the task the system uses mechanisms adapted from artificial immune systems. Since, the traditional model of artificial immune system assumes objects represented in the form of binary strings, in the paper modifications to this model are proposed. The modifications mentioned either makes it possible to represent objects in the form of real valued vectors or transform real valued representations to simpler binary or integer ones.
EN
The problem of continuous position availability is one of the most important issues connected with human activity at sea. Since the availability of satellite navigational systems can be limited in some cases, for example during military operations, we should consider other methods of acquiring information about ship's position. One of such methods is to apply information included in a radar image of a coast. The positioning system extracts characteristic points from the radar image, identifies them, i.e. assigns correct location to each of them, and finally fixes ship's position using previously identified points as reference points. In this paper, a new method of identification of radar image characteristic points is presented which is an adaptation of r-contiguousbits scheme borrowed from immune systems. The method proposed compares coastlines visible from radar image points with pattern coastlines generated from navigational chart.
PL
Jednym z urządzeń wykorzystywanych w nawigacji morskiej do wyznaczenia przybliżonej pozycji okrętu jest radar nawigacyjny. Aby wyznaczyć pozycję przy pomocy radaru należy wykonać Następujące czynności: wyznaczyć na obrazie radarowym zbiór punktów charakterystycznych (końce półwyspów, mola itp.), dokonać identyfikacji tych punktów (przyporządkować każdemu z nich dokładna pozycje odpowiednika z mapy), wyznaczyć namiar i odległość do każdego ze zidentyfikowanych punktów, użyć klasycznej nawigacji radarowej oraz całej zdobytej Informacji do określenia pozycji jednostki. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji punktów charakterystycznych obrazu radarowego oparta o regułę r-contiguous-bits (rcb). Reguła rcb używana jest w sztucznych systemach immunologicznych do porównania ciągów binarnych imitujących antyciała i antygeny. Zgodnie z reguła rcb dwa ciągi binarne odpowiadają sobie wzajemnie, jeśli występują w nich podciągi o długości co najmniej r zawierające takie same elementy. Proponowana w artykule metoda identyfikacji zakłada, że punkty charakterystyczne reprezentowane są w postaci wektorów rzeczywistoliczbowych. Składowe wektorów są odległościami od obiektów widzianych dookoła punktu charakterystycznego. Wektory reprezentujące punkty charakterystyczne obrazu radarowego porównywane są z wektorami reprezentującymi wzorcowe punkty charakterystyczne wyznaczone z mapy nawigacyjnej. Dwa wektory reprezentują ten sam punkt, jeśli występują w nich podobne fragmenty o określonej długości. W artykule przedstawiono szereg modyfikacji oryginalnej reguły rcb. Przy porównaniu wektorów uwzględniono ich dwie podstawowe właściwości. Po pierwsze wektory reprezentujące punkty charakterystyczne obrazu radarowego zawierają odległości wyznaczone przy pomocy radaru. Ze względu na błędy radaru odległości te mogą być wyznaczone z różną dokładnością (błąd radaru narasta wraz z odległością od obiektu). Podczas porównania wektorów składowe wyznaczone potencjalnie z większym błędem traktowane są z większa wyrozumiałością niż składowe których wartości bliższe są wartościom dokładnym. Druga ważna cecha wektorów reprezentujących punkty charakterystyczne jest występowanie w nich dwóch kategorii elementów. Elementy pierwszej kategorii informują o ladzie, który występuje na pewnym namiarze od rozważanego punktu. Elementy drugiej kategorii informują o braku ładu na zadanym namiarze (przy pomocy radaru nie jesteśmy w stanie go dostrzec). Ponieważ elementy pierwszej kategorii są nośnikiem "mocniejszej" informacji niż elementy drugiej kategorii ich wpływ na wynik porównania wektorów jest większy niż wpływ tych ostatnich. Metoda identyfikacji zaproponowana w artykule została sprawdzona eksperymentalnie. Testom poddana została głównie odporność metody na lokalne zakłócenia obrazu radarowego. Wyniki eksperymentów zaprezentowane zostały w ostatniej części artykułu.
3
Content available remote Detection of self navigational aids on radar image using ideas from immune systems
EN
The problem of continuous position availability is one of the most important issues connected with human activity at sea. Because the availability of satellite navigational systems can be limited in some cases, for example during military operations, we should consider additional methods of acquiring information about ship's position. One of the solutions, which can serve to this purpose, is the method consisting in approximating a position based on a vector of bearings and distances to a set of previously selected navigational aids (superbuoys). Navigational radar is used to fix bearing and distance to every superbuoy, which constitutes an element of the positioning system. The problem is only to distinguish radar echoes of self superbuoys i.e. superbuoys that belong to the system from echoes of other objects. The method proposed in the article can be a solution of this problem. It is an adaptation of r-contiguous-bits scheme borrowed from immune systems. It compares coastlines visible on the radar image from every point suspected to be an echo of the element of the system and pattern coastlines generated from a chart and corresponding to actual components of the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.