Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high harmonics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problem wyższych harmonicznych napięć w polskiej sieci przesyłowej w kontekście obowiązujących uwarunkowań formalno-prawnych. W artykule przedstawiono komentarz dotyczący teorii wyższych harmonicznych w elektrotechnice, która jest podstawą do interpretacji fizycznych zjawisk w układach elektrycznych. W drugiej części podano przykład pochopnego i zbyt ogólnego formułowania wniosków o wpływie wyższych harmonicznych napięć na elementy systemu elektroenergetycznego. Zasadniczą częścią artykułu jest dyskusja obowiązujących w Polsce uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących wyższych harmonicznych w sieci przesyłowej.
EN
The article presents the problem of voltage harmonic in the Polish transmission network in the context of existing formal and legal conditions. The article presents a comment on the theory of harmonics in electrical engineering, which is the basis for the interpretation of physical phenomena in electrical systems. The second part is an example of hasty and too general drawing conclusions about the impact of voltage harmonics on power system components. An essential part of the article is a discussion in force in Poland, formal and legal conditions for the high harmonics in the transmission network.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu zmian częstotliwości napięcia sieci zasilającej na pracę hybrydowego energetycznego filtru aktywnego. Przeprowadzono symulacje przy zmianach częstotliwości od 47 do 53 Hz oraz zbadano wpływ częstotliwości na jakość filtracji wyższych harmonicznych. Wyniki dla układu hybrydowego porównano z wynikami dla filtru pasywnego oraz pokazano zależności współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych, z uwzględnieniem zmian częstotliwości wyższych harmonicznych.
EN
The article presents an analysis of the impact of changes in power line frequency on the hybrid active filter operation. Simulations with changes in frequency from 47 to 53 Hz have been done and the effect on the quality of the harmonic filtration has been examined. Results for the hybrid system were compared to the results for the passive filter. Moreover the harmonic attenuation coefficient with the changes in the frequency of harmonics has been analyzed.
PL
Celem artykułu jest prezentacja przykładowej sieci przemysłowej zawierającej jednogałęziowe filtry przeznaczone do redukcji zawartości wyższych harmonicznych i kompensacji mocy biernej. Jako podstawę analizy wykorzystano istniejącą instalację, w której wystąpiły problemy eksploatacyjne związane ze wzmocnieniami harmonicznych. Wykonano pomiary i przeprowadzono symulacje w celu szczegółowej analizy problemu.
EN
The objective of this paper is to present performance peculiarities of industrial power systems using single-tuned filters for limiting harmonics and improving reactive compensation. An industrial plant with existing harmonic problems was selected to investigation. Measurements were performed to characterize the harmonic generation of the load. Computer software was used for investigation of the filter harmonic problems.
4
Content available remote Sensitivity Problem of Hybrid Active Power Filter with Single Tuned Passive Filter
EN
The sensitivity problem of filtering performance of hybrid active power filter at passive elements variations has been presented in the paper. Hybrid power filter with single tuned passive filter has been taken into account. The theoretical sensitivity analysis of high harmonics attenuation factor for the considered system has been made. Additionally a suitable simulation and experimental results have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wrażliwości właściwości filtrujących układu hybrydowego energetycznego filtru aktywnego na zmiany wartości parametrów filtru pasywnego. Przedstawiona została analiza teoretyczna wrażliwości współczynnika tłumienia wyższych harmonicznych dla układu z filtrem pasywnym jednej harmonicznej. Dodatkowo zaprezentowano odpowiednie wyniki symulacyjne oraz wyniki laboratoryjne.
5
Content available remote Metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających, ich zalety i wady oraz ograniczenia w stosowaniu. Często, w przypadku znaczącego odkształcenia napięcia w sieci zasilającej, w złączu pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, występuje potrzeba zlokalizowania źródła tego zaburzenia. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie formułowania kontraktów na dostawę energii i egzekwowania, poprzez taryfy, opłat za pogarszanie jakości zasilania. Wiele praktycznych metod lokalizacji źródeł harmonicznych opiera się na badaniu kierunku przepływu mocy czynnej dla poszczególnych harmonicznych. W niniejszym artykule autorzy zwracają uwagę na ograniczenia w stosowaniu tej metody.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące oddziaływania zakłóceń emitowanych przez trakcyjne zespoły prostownikowe o różnej liczbie pulsów w napięciu wyprostowanym na sieć elektroenergetyczną.
EN
The paper presents problems concerning influence of disturbances, generated by traction converter units with different number of pulses in rectified voltage, on electric power network.
7
EN
The problem of consideration of the resistance in calculation of non-sinusoidal regimes in electrical networks is considered in article. It is shown the necessity of taking in account the skin effect in harmonic frequencies. Using general electromagnetic field theory in condition medium and Bessel’s function allow to obtain expressions of resistance approximations in high harmonics frequencies for conductors of round cross-sectional areas.
8
Content available remote Metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających. Przedstawiono ich zalety i wady oraz ograniczenia stosowania.
EN
The paper presents two selected methods for determining the harmonic sources in a power systems. The power-direction method is detailed investigated. Its limited reliability is considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.