Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hemp shives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań kompozytów wykonanych na bazie wapna budowlanego, cementu i dolomitu - spoiwa wiążącego z udziałem paździerzy konopi. Określono ich podstawowe właściwości, tj.: gęstość objętościową, współczynnik przewodzenia ciepła oraz wytrzymałości na ściskanie. Otrzymane wyniki dowodzą, że wytworzone kompozyty wapienno-cementowe z udziałem paździerzy konopnych są lekkie i charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz małą gęstością pozorną. Cechują je bardzo niskie parametry wytrzymałościowe w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi.
EN
The paper presents the results of research composites produced on the basis of binder (building lime, cement and dolomite) with the participation of hemp shives. Their main of properties were determined, i.e.: bulk density, thermal conductivity and compressive strength. The results show that the lime-cement composites with participation of hemp shives produced are lightweight and have low thermal conductivity and apparent density. They are characterized by very low strength properties compared to traditional building materials.
2
Content available remote Risk assesment of water vapor condensation in wall made of hemp-lime composite
EN
The paper presents issues associated with moisture presence in the wall partitions. As the wall material a lime-hemp composite was selected. Materials containing organic components are sensitive to excessive amount of moisture. One of the most important sources of moisture in the walls is diffusive water vapor, which may condense inside the partition. An important parameter of wall material is water vapor permeability. Inappropriate indor air relative humidity and the temperature of the wall surface can contribute to the growth of mold. In turn, the accumulated condensate inside the barrier, may worsenthe thermal insulation parameters and reduce the durability of the material. For the analysis there were selected two external wall constructions manufactured of the hemp-lime composite in two versions, one insulated from the inside and the second one from the outside with wool hemp. Both variants are finished with plaster or wood cladding. To avoid critical surface humidity, internal surface temperature was calculated and the possibility of interstitial condensation in the analyzed walls was determined. Calculations were made assuming the specified conditions in a monthly cycle for Lublin (Poland) location according to PN-EN 13788 standard.
PL
Praca przedstawia zagadnienia związane z występowaniem wilgoci w przegrodach ściennych. Jako materiał ścienny wybrano kompozyt wapienno-konopny. Materiały zawierające składniki organiczne są wrażliwe na nadmiar wilgotności. Jednym ze źródeł wilgoci w ścianach jest dyfundująca przez nią para wodna, która może ulec skropleniu wewnątrz przegrody. Ważnym parametrem materiału ściennego jest paroprzepuszczalność. Nieodpowiednia wilgotność względna w pomieszczeniu oraz temperatura powierzchni ściany może przyczynić się do rozwoju pleśni. Z kolei nagromadzony kondensat wewnątrz przegrody, może pogorszyć parametry termizolacyjne ściany oraz zmniejszyć trwałość materiału. Analizie poddano ścianę zewnętrzną z kompozytu w dwóch wariantach, ocieploną od wewnątrz i od zewnątrz wełną konopną oraz wykończone tynkiem lub okładziną. Obliczono temperaturę powierzchni konieczną do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej ściany oraz określono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej w analizowanych ścianach. Obliczenia wykonano przy założeniu warunków ustalonych w cyklu miesięcznym dla lokalizacji Lublin (Polska) wg normy PN-EN 13788.
PL
Jednym z rozwiązań zmniejszenia zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w sektorze budownictwa jest wykorzystywanie materiałów budowlanych o korzystnym wpływie środowiskowym. Jest to możliwe do osiągnięcia wykorzystując materiały pochodzenia roślinnego, np. konopie przemysłowe, które w czasie wzrostu pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla. Jako spoiwo zamiast cementu alternatywnie wykorzystywana jest glina lub wapno modyfikowane odpadami przemysłowymi w postaci pucolan. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania konopi przemysłowych w produkcji kompozytu opartego na modyfikowanym wapnie hydratyzowanym. Na podstawie przeglądu literatury scharakteryzowane zostały podstawowe właściwości przykładowych kompozytów takie jak wytrzymałość na ściskanie oraz przewodnictwo cieplne. Materiał jest przeznaczony głównie jako wypełnienie drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian, ale również jako izolacja cieplna dachu i podłogi na gruncie. W artykule opisano możliwości zastosowania kompozytu przy budowie ścian w różnych technikach a także opisano sposób przygotowywania mieszanki.
EN
One of the solutions for reducing energy consumption and carbon dioxide emissions in the construction sector is the use of building materials which have a favorable environmental impact. This is possible to achieve by using plant material, e.g., industrial hemp, which absorb large amounts of carbon dioxide during the growth. Instead of cement as a binder there are used alternatively clay or lime modified with industrial waste in the form of pozzolans. The paper presents the possibility of using industrial hemp in the production of composite based on modified hydrated lime. It describes the basic properties of the sample composites such as compressive strength and thermal conductivity based on literature review. The article describes the way of preparing the mixture and the possibility of using the composite for the construction of walls using different techniques.
4
Content available remote Application of hemp in preparation of building materials
EN
Composites based on natural materials and sustainable resources, especially cellulose, are increasing in importance due to their numerous applications in the preparation of building materials as well as their advantages, such as being cheap, lightweight, environmentally friendly and also biorenewable. Hemp is one of the most interesting renewable materials. This paper examines the use of hemp shives waste from the production of hemp fibres in combination with binding agents as building materials with regard to mechanical properties.
PL
Kompozyty, bazujące na materiałach naturalnych, w szczególności celulozie, znajdują coraz szersze zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych ze względu na ich właściwości aplikacyjne, takie jak cena, gęstość, właściwości ekologiczne. Konopie należą do szczególnie interesujących materiałów odnawialnych. W pracy badano możliwość wykorzystania odpadów z produkcji włókien lnianych do wytwarzania materiałów budowlanych, z uwzględnieniem ich właściwości mechanicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.