Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  helical groove
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of a sliding bearing with a helical groove on a journal. The studies included wear tests with contaminated lubrication oil and computer simulation of oil flow based on which the load capa city of a bearing was determined. The 7 bearings with different variants of helical grooves on journal bearings and classical bearings were studied. It was found that the helical groove on the journal makes it possibile to significantly reduce the wear of the bearing in the case of oil contamination with hard particles. It was also shown that the groove on the journal ensures an effective reduction in wear and does not result in a significant reduction of load capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań łożyska ślizgowego ze śrubowym rowkiem na czopie. Przeprowadzone badania obejmowały testy zużyciowe przy smarowaniu olejem zanieczyszczonym oraz komputerową symulację przepływu, na podstawie której wyznaczono nośność łożyska. Przebadano 7 łożyskowań z różnymi wariantami śrubowego rowka na czopie oraz łożysko klasyczne. Stwierdzono, że śrubowy rowek na czopie daje możliwość znacznego zmniejszenia zużycia układu łożyskowego w przypadku zanieczyszczenia oleju twardymi cząstkami. Wykazano również, że rowek na czopie zapewniający efektywne zmniejszenie zużycia nie skutkuje znaczącym zmniejszeniem nośności łożyska.
2
Content available remote The effect of helical groove geometry on journal abrasive wear
EN
The article presents an experimental study of slide bearings operating in lubricant contaminated by Al2O3 abrasive particles. The aim of this work was the comparison of wear resistance of slide bearings with different surface geometry on the journal. It was found that helical groove on the journal significantly reduced wear of sliding pairs. The results of experiments showed that groove cross section area and helical groove lead affected abrasive wear. Valuable results concerning the sleeve wear reduction were obtained with respect to bearings with textured journals.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nośności i odporności na zużycie łożysk ślizgowych ze śrubowym rowkiem na czopie. Nośność badano przy smarowaniu olejem czystym, natomiast odporność na zużycie przy smarowaniu olejem zanieczyszczonym. Stwierdzono, że śrubowy rowek na czopie zmniejsza zużycie (ponaddwukrotnie) węzła ślizgowego przy zanieczyszczonym oleju. Śrubowy rowek na czopie zwiększa również wydatek oleju i powoduje zmniejszenie nośności. Uzyskane wyniki są skorelowane z bezwymiarowym parametrem w postaci ilorazu pola przekroju poprzecznego rowków do pola prostokąta o bokach równych szerokości łożyska i minimalnej wysokości szczeliny smarowej.
EN
Hard particles in lubricating oil are one of the reasons for premature failures of slide bearings. Contaminants appear in oil in the production process, but their volume considerably increases during operation. The paper presents the results of tests concerning a slide-bearing with a helical groove on the journal. Nine variants of journals were investigated. The aim if these tests is the experimental investigation of the effect of the groove geometry on the bearing load capacity and oil flow rate and wear in the presence of abrasive particles in the lubricating fluid. The attempt was also done in order to determine the index describing the groove and helical line, and this index can be correlated with bearing characteristics and its wear. The helical groove on the journal bearing causes a decrease in its wear even in the in case of the presence of hard contaminates in the lubricating oil, depending on groove dimensions and lead of the screw line. In the conducted research, wear was smaller by a factor of two at its maximum than for a conventional journal. The helical grooves presence also decreases the bearing load capacity (up to 40% in the research) and increases the oil flow rate (more than 2x). All obtained results of investigations are correlated with a non-dimensional parameter, which is the ratio of the cross-sectional area of the grooves to the area of rectangle of the sides of the bearing width and the minimum oil clearance thickness.
PL
Celem zaprezentowanych w artykule analiz było określenie wpływu śrubowego rowka na czopie na nośność poprzecznego łożyska ślizgowego. W efekcie przeprowadzonych badań zaproponowano dwa wskaźniki, za pomocą których można dokonać prognozy wpływu geometrii rowka i szczeliny smarowej na nośność. Artykuł zawiera również zestawienie wartości wskaźników oraz nośności wyznaczonych dla konkretnych przykładów łożysk.
EN
Investigations concerning the influence of a helical groove on the load carrying capacity of hydrodynamic plain bearing are presented in the paper. Two indicators were developed as a result of investigations. The first indicator is a quotient of groove volume and bearing interspace volume. It has been stated that, if the value of this indicator does not exceed 0.5% the load carrying capacity of the grooved bearing is above 90% that of classical bearing. The second indicator is a quotient of the groove’s cross-section area and bearing interspace cross-section area in the place of minimum bearing interspace thickness. It has been stated, that if the value of this indicator does nott exceed 2% load carrying capacity, the decrease in load capacity of the grooved bearing is less than 10% in relation to a bearing with smooth journal. The above mentioned dependencies are initial and should be studied in additional investigations.
PL
W artykule przedstawiono algorytm obliczeniowy i program komputerowy do pomiarów zarysów rowków śrubowych w gwintownikach. Opracowany algorytm można wykorzystać do pomiarów rowków śrubowych w innych typach narzędzi: frezach, wiertłach. Pomiary zarysów rowków śrubowych prowadzono w przekroju czołowym lub normalnym rowka wiórowego. Wykorzystanie maszyny pomiarowej mierzącej w przekroju czołowym nie jest możliwe ze względu na niekorzystny zarys rowka uniemożliwiający pomiar- następuje kolizja korpusu sondy pomiarowej ze ściankami rowka. Dlatego do pomiaru zarysów rowków wiórowych obecnie stosuje się metodę niszczącą: po nacięciu rowka wiórowego gwintownik należy przygotować do pomiarów przez usunięcie części skrawającej. Pomiary są wykonywane w przekroju czołowym. Taki gwintownik nie może być wykorzystany w dalszej produkcji. W przypadku małych zamówień prowadzi to do znacznych strat. Proponowana nowa metoda pomiarowa zarysu rowka wykorzystuje maszynę pomiarowa^ do pomiaru zarysu rowka w wybranym przekroju. Pozwala to uniknąć kolizji sondy pomiarowej ze ściankami rowka wiórowego. Otrzymane dane są następnie przetwarzane do postaci umożliwiającej sprawdzenie wymiarów rowka śrubowego w przekroju czołowym.
EN
The measurements of outlines of helical grooves can be carried out in front section or normal section of the groove. Using measuring machine measures in front section of the groove it is not possible with regard on unfavourable outline of groove making impossible measurements - the conflict of trunk of measuring probe follows from sides of groove. Therefore it to measurement of outlines of the grooves complies destructive method at present: the tap after incision of the groove should be prepare to measurements through removal chamfer. Workshop microscope measurements are realised in front section with the help of. Such can not be taken advantage in farthest production In the case of orders relating the small number of taps this leads to substantial losses. The proposed new measuring method uses to measurement groove's outline of the measuring machine in chosen section of the groove. The received data are processed with computer program then. It enabling the check profile in front section of the helical groove. The proposed method permits on saving the time and costs of technical control.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.