Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heating capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy endotermicznych pomp ciepła napędzanych silnikami zasilanymi gazem. Autor opisuje podstawowe założenia nowej normy europejskiej PN-EN 16905 i poddaje analizie podstawowe ograniczenia techniczne i ekonomiczne w zastosowaniu pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi. W pracy podano wybrane zastosowania omawianych pomp ciepła w różnych obszarach technicznych,
EN
The article is regarding endothermic heat pumps driven by gas engines. Author is describing the fundamental economic and technical barriers in applying of GEHPs. At the work are chosen applications of discussed pumps which are applied in various technical areas.
PL
Artykuł dotyczy endotermicznych pomp ciepła napędzanych silnikami zasilanymi gazem. Autor opisuje podstawowe założenia nowej normy europejskiej PN-EN 16905 i poddaje analizie podstawowe ograniczenia techniczne i ekonomiczne w zastosowaniu pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi. W pracy podano wybrane zastosowania omawianych pomp ciepła w różnych obszarach technicznych.
EN
The article is regarding endothermic heat pumps driven by gas engines. Author is describing the fundamental economic and technical barriers in applying of GEHPs. At the work are chosen applications of discussed pumps which are applied in various technical areas.
PL
W artykule omówiono wpływ parametrów dolnego źródła na wydajność sprężarkowej pompy ciepła. Przedstawiono wyniki badań charakterystyki cieplno-przepływowej gruntowego wymiennika ciepła typu U-rura wykonanych w oparciu o metody numeryczne. Na ich podstawie Autorzy zaproponowali kilka wariantów jego optymalizacji polegających na zastosowaniu kształtu helikoidalnego. Na podstawie wykonanej symulacji opartej na analizie numerycznej oraz wstępnej ocenie opłacalności zostało wybrane rozwiązanie optymalne. Końcowa analiza techniczno-ekonomiczna wykazała, że zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło uzyskać większą o ok. 13% wydajność cieplną kolektora oraz oszczędności ekonomiczne sięgające ok. 44% w perspektywie 10 lat jego wykorzystania.
EN
This article presents examined of the characteristics of thermal-flow U-tube borehole heat exchanger using numerical methods. On the basis of the results was proposed several variants of optimization, which means to use the helical shape. The proposed solutions were subjected to numerical analysis, as in the case of the original design. Based on the simulation results and the preliminary cost-effectiveness analysis was chosen the optimal solution. The final technical and economic analysis showed that the application of the solutions allowed to obtain greater thermal power collector of 13,17% and financial savings over a 10-year-old at the level of 44,12%.
PL
Artykuł otwierający cykl publikacji autora poświęconych badaniom teoretycznym wpływu parametrów pracy pompy ciepła na jej współczynnik wydajności grzewczej COP i ogólną efektywność energetyczną systemu ogrzewania na przykładzie budynku użyteczności publicznej. Pierwsza z prezentowanych publikacji, to zdefiniowanie stosowanych w opracowaniach teoretycznych i materiałach o charakterze praktycznym kryteriów oceny efektywności energetycznej sprężarkowych pomp ciepła. Kryteriami tymi są: teoretyczny współczynnik wydajności grzewczej COp, współczynnik COP według normy PN-EN 14511, oraz sezonowy współczynnik wydajności grzewczej SPF. W podsumowaniu autor stwierdza, że zasadniczym problemem jest poznanie czym są omawiane współczynniki oraz uświadomienie różnicy między nimi.
EN
This is the first part of the series of papers dealing with theoretical investigations of the influence of a heat pump working parameters on the coefficient of performance and overall energetic efficiency of the whole heating system. In this paper the theoretical and practical criteria are defined for energetic efficiency evaluation of compressor heat pumps. They are: theoretical coefficient of performance COp, COP according to the standard PN-EN 14511 and seasonal coefficient of heating performance SPF. As the conclusion the differences between these coefficients are pointed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.