Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hamulec kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dane zbierane podczas prób eksploatacyjnych mogą służyć do przeprowadzenia analizy kosztu cyklu życia (LCC) wagonu. W artykule przedstawiono metodologię prowadzenia prób eksploatacyjnych kompozytowych wstawek hamulcowych typu K oraz wyniki takich badań. Bazując na danych doświadczalnych dla dwóch kompozytowych wstawek hamulcowych posiadających homologację UIC, zbadano wpływ rodzaju materiału wstawki kompozytowej na koszt cyklu życia wagonu. Wykazano, że uwzględnienie właściwości użytkowych części zamiennych może uzasadnić ponoszenie wyższego kosztu ich zakupu, niosąc ze sobą długofalowe oszczędności.
EN
Service test of freight cars is a valuable source of the data that may be used to analyse the life cycle cost (LCC) of the vehicle. The paper presents the methodology for conducting service test of type K composite brake blocks and the results thereof. Based on the experimental data obtained for two type K composite brake blocks with the UIC approval, the effect of the type of composite material on the life cycle cost of the freight car is investigated. It has been shown that taking into account functional properties of the spare parts can justify bearing the higher cost of the purchase, resulting eventually in long-term savings.
2
Content available Koncepcja kontroli ciągłości składu pociagu
PL
W prezentowanym artykule scharakteryzowano urządzenia i układy umożliwiających identyfikację taboru. Należą do nich urządzenia przytorowe (w tym różnego rodzaju czujniki koła), licznikowe obwody torowe oraz hamulec zespolony samoczynny. W artykule przedstawiono budowę i zasadę wymienionych urządzeń oraz wskazano rolę tych urządzeń w systemie kontroli ciągłości składu pociągu. W dalszej części artykułu przedstawiono koncepcję kontroli ciągłości składu pociągu w oparciu o sygnały satelitarne
EN
In the present article the devices and systems allowing identification of rolling stock. These include trackside equipment (including various types of wheel sensors), meter track circuits and railway air brake automatic. The article presents the design and these devices and demonstrating the role of these devices in the control system of train integrity. The rest of this article presents the concept of control train integrity based on satellite signal
3
Content available remote Wyznaczanie geometrycznych parametrów systemów rozrządzania grawitacyjnego
PL
W pracy opracowano algorytmy wyznaczania bezpiecznej lokalizacji wyrzutni płozów hamulca odstępowego, hamulca docelowego oraz pierwszego i drugiego rozjazdu systemów rozrządzania grawitacyjnego.
EN
In the paper, algorithms were developed to determine safe location of braking skid launchers, of distance brake, destination brake, first and second turn-out of gravitational marshalling systems.
PL
W artykule przedstawiono różne próby doświadczalne dokonane głównie na hamulcowym stanowisku badawczym zbudowanym na Politechnice Poznańskiej. Wyniki pomiarów doświadczalnych posłużyły do weryfikacji metod numerycznych lub identyfikacji parametrów modeli symulacyjnych hamulca pneumatycznego. Dokonywano różnorodnych pomiarów doświadczalnych, częściowo nietypowych, aparatury hamulcowej oraz fragmentów przewodu głównego.
EN
In the article there are presented various experimental measurements that have been done mainly on the railway pneumatic brake stand made in the Poznań University of Technology. Experimental measurement results served for verification of numerical models of the pneumatic brake and identification of it’s parameters. Different measurements, some of them unconventional, have been made on the brake devices and fragments of the main pipe.
5
Content available remote Wpływ geometrii dylatacji na własności eksploatacyjne wstawek hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty wprowadzania dylatacji w kolejowych wstawkach hamulcowych. Omówiono problemy i rezultaty modelowania zjawisk termicznych i mechanicznych w układzie koło -klocek hamulcowy oraz wpływ ukształtowania i liczebności dylatacji na postacie i częstości drgań własnych układu i ich wpływ na generowanie hałasu.
EN
The paper present constructional, technological and exploitation aspects of introducing dilatation gap in railway brakes shoe. Described also problems and results of modeling thermal and mechanical phenomena in wheel - brake shoe system. Take into -account also influence shape and quantity of dilatation on form and characteristic frequency of system and their influence on noise generating.
PL
Zagadnienia związane z eksploatacją, konstrukcją i unifikacją hamulców kolejowych od samego początku istnienia Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), utworzonego w 1922 r., były traktowane w jego pracach jako szczególnie ważne. Podkomisja Hamowanie istnieje od 1924 r. i jest najstarszą podkomisją UIC. Utworzenie tej podkomisji ma także swoją historię.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.