Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka elektroniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Stan e-gospodarki w Polsce i modele e-biznesowe
PL
W artykule przedstawiono stan gospodarki elektronicznej w Polsce na tle państw świata. Poddano analizie relacje pomiędzy podmiotami w gospodarce i scharakteryzowano współczesne modele e-biznesowe. Ukazano też kluczowe elementy e-gospodarki, które zmieniły oblicze współczesnego biznesu, oraz trendy dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego.
EN
The article presents the condition of the electronic economy in Poland against the background of the countries in the world. Subjected to analysis the relationships between the actors in the economy and described modern e-business models. The article shown the key elements of the e-economy, which changed the modern business and trends of further socio - economic development.
PL
Strategia Lizbońska otworzyła dla państw członkowskich Unii Europejskiej nową wizję rozwoju gospodarki - opartej na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach. Ta wizja wyznaczyła wszelkie działania oraz programy, jakie są realizowane od 2000 roku w państwach członkowskich Unii. Dotychczas nie opracowano jednak spójnego podejścia, które wskazywałoby jak administracja publiczna powinna rozwijać i wspierać środowisko biznesowe. Z tego powodu w Europie wykształciły się różne formy kontaktów z administracją oraz zakres udostępnianych usług. Również polska administracja stanęła przed wyzwaniem stworzenia rzeczywistych rozwiązań, które ułatwią współpracę między administracją a przedsiębiorcą, a także przyczynią się do rozwoju elektronicznej gospodarki między wszystkimi uczestnikami rynku w zakresie konkurencyjności, rozwoju nowych kanałów dystrybucji oraz otwartości na nowe wyzwania technologiczne.
EN
Lisbon Strategy has created a new vision in economy development for member states in European Union. It is based on knowledge, innovations and new technologies. This vision has appointed every actions and programs, which are gone ahead since 2000 in European Union countries. Until now, there is no coherent approach for public administration, which should evolve and support the business environment. Because of this fact, there are many different forms of contact with public administration in Europe and different ranges of accessible services. Polish public administration must create real solutions, which not only will ease cooperation between administration institutions and entrepreneurs, but also cause the e-economy development between all market users in competitiveness, new distribution channels and openness for technological challenges.
PL
Powstanie gospodarki elektronicznej spowodowało zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw logistycznych. Integracja łańcucha dostaw w warstwie wymiany informacji coraz częściej realizowana jest za pomocą elektronicznej wymiany danych. Odpowiedzią na ograniczenia lokalnych systemów informatycznych przedsiębiorstw logistycznych może być wykorzystanie technologii internetowej. W referacie, na podstawie danych statystycznych, pod-jęta została próba oceny przygotowania przedsiębiorstw logistycznych do funkcjonowania na rynku elektronicznym.
EN
Development of electronic economy has generated changes in logistic companies' environment. Integration of the supply chain in the sphere of information exchange is realized more and more frequently through the electronic data interchange. The internet technologies can become the response to limitations of information systems in the logistic companies. The articles, based on the statistics data, presents an evaluation of logistics companies' readiness for operation on the electronic market.
EN
The paper describes new methodology of building B2C information systems. Creating the model and following the methodology guarantees that project is under control and develops according to the roadmap. The new proposed approach is based on the incremental adoption of the basic model using standardized components and modules (out of the shelf approach). On one hand it guarantees evolutionary nature of the system - on the other - adopts the system to customer expectation and market trends.
PL
Wiele przedsiębiorstw coraz bardziej docenia znaczenie strategicznego zarządzania źródłami dostaw (Strategic Sourcing). Niektóre motywowane są pojawieniem się nowych narzędzi dla zaopatrzenia i możliwością zwiększenia zysków, inne przez udział w szerszych przedsięwzięciach prowadzonych wspólnie z dostawcami. Wielu specjalistów z zakresu zaopatrzenia pod naciskiem przyznaje jednak, że wciąż przed nimi stoi zadanie osiągnięcia ścisłych kontaktów z dostawcami, co świadczy o tym, iż problem ten jest postrzegany jako trudno osiągalny cel funkcjonujących obecnie rynków elektronicznych. Z drugiej strony panuje powszechne przekonanie, iż pomimo rozszerzania profilu uprawnień osób zatrudnionych w sferze zaopatrzenia, wciąż nie udaje się zaangażować ich odpowiednio wcześnie w te aspekty działalności, do których mogliby wnieść wymierny wkład. Dla większości przedsiębiorstw stanowi to wyzwanie i określony na najbliższą przyszłość cel.
PL
W poprzednich numerach "Logistyki" opisane zostały narzędzia informatyczne stosowane przez konsultantów i inżynierów Groenewoult w doradztwie operacyjnym i taktycznym. W niniejszym artykule będzie mowa o programie używanym do wspomagania strategicznych decyzji logistycznych dotyczących sieci dystrybucji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.