Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  goal function
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Głównym celem pracy jest opracowanie narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane algorytmy optymalizacji. Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to: odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Dodatkowym celem niniejszego artykułu jest porównanie zidentyfikowanych krzywych naprężenie-odkształcenie uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i z komercyjnej aplikacji desktopowej. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w zaawansowanych technologiach, takich jak JDK 1.8, Spring Framework i PrimeFaces, i przechodzi testy wydajności, które zwracają wyniki w krótkim czasie.
EN
The main goal of the present work is development of a web-tool for identifying parameters of rheological equations, whose functionality is comparable to existing desktop applications. Web application with user-friendly interface using selected optimization algorithms is being developed. Criteria for selecting optimization methods are: robustness of solution on disturbances and frequent application to inverse problems described in literature. Additional goal of the present paper is comparison of identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using developed tool and commercial desktop application. Presented software is implemented in high-end technologies which are JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes efficiency tests returning results in a short time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji obwodu magnetycznego dwupasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego, majacą na celu zmniejszenie wpływu kąta obrotu wirnika na zmienność momentu elektromagnetycznego w zakresie zasilania pasma. Dokonano porównania wpływu doboru funkcji użytej w procesie optymalizacji na zmienność momentu elektromagnetycznego względem kąta obrotu wirnika. Do optymalizacji kształtu obwodu magnetycznego wykorzystano program FEMM, bibliotekę GAOT programu Matlab oraz rozproszone środowisko obliczeniowe HTCondor.
EN
The paper presents optimization of magnetic circuit of a two-phase switched reluctance motor. The optimization aims at reducing the influence of rotor position angle on the torque variations troughout chase supply spectrum. A variety of optimization functions were compared for the impact of the applied function on the variation of electromagnetic torque relative to the rotor position angle. To optimize the shape of the magnetic circuit FEMM program, a library of Matlab GAOT and distributed computing environment HTCondor were used.
EN
The Polish ventricular assist device, POLVAD_EXT, is made of a polymer designed to be covered with a nanocoating of titanium nitride to improve haemocompatibility. A loss of cohesion can occur between the coating and the substrate. An analysis of stress and strain states in a multi-scale model of the blood chamber was performed in the finite element computer program, VADFEM. The multiscale model is composed of a macro model of the blood chamber and a micro model of the titanium nitride (TiN) deposited on the polymer. The finite element method and the goal function, based on the triaxiality factor, are used to solve the problems formulated. The theories of non-linear elasticity and elasto-plasticity are applied. The goal of the paper is to optimise the construction of the POLVAD_EXT with respect to shape parameters.
EN
The article deals with the automatic method of "sewing together" the superimposed REM-images based on the identification of the boundaries of their particularities. The evaluation of a similarity of the form is fulfilled with the use of Walsh descriptors and is used as a key information with a discernment of conjugate areas. The frequency representation of the boundaries allows to determine parameters of optimum transformation of particularities of one image to another. The procedure of identification of an apart from the factor of a similarity of the form, takes into account orientations coherence of the identified areas. The results of a model experiment confirm the effectiveness of a method application.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.