Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass-polyester waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpady poliestrowo-szklane zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane do otrzymania laminatów. Wykonano laminaty z czterema warstwami maty szklanej i z rdzeniem zawierającym 5, 10, 12,5, 15 i 18,5% wag. recyklatu poliestrowo-szklanego. Oceniano wpływ recyklatu na wybrane właściwości laminatów. Zbadano gęstość, twardość i wytrzymałość na rozciąganie otrzymanych laminatów. Twardość laminatów z recyklatem była wyższa niż laminatu bez recyklatu. Zaobserwowano obniżenie wytrzymałości na rozciąganie wraz ze wzrostem ilości recyklatu. Rozdrobnione odpady poliestrowo-szklane można zastosować jako wypełnienie laminatów, stosowanych na mniej odpowiedzialne elementy. Uzyskane wyniki wskazują obiecujące rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami poliestrowo-szklanymi, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju przemysłu materiałów kompozytowych.
EN
The glass reinforced polyester waste was ground and added to produce new laminates. The laminates with four layers of glass mat and addition of 5, 10, 12.5, 15 and 18.5 wt.% of recyclate were made. The effect of adding recyclate on some properties of laminates have been tested. The laminates with recyclate were of higher hardness than laminate without recyclate. The study showed that using glass reinforced recyclate in laminates decreases the tensile strength. The shredded glass-polyester waste can be used as a filler in laminates to less responsibility elements. Obtained results were promising towards a global waste management solution for glass reinforced polyester waste and end-of-life products that will lead to a more sustainable composite materials industry.
2
PL
W pracy zastosowano odpady poliestrowo-szklane, pochodzące z produkcji jachtów, do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowych. Zbadano wybrane właściwości mechaniczne i termoizolacyjne otrzymanych pianek z recyklatem. Użycie odpadów poliestrowo-szklanych do usztywnień pokładów jachtów pozwoli częściowo zagospodarować je bezpośrednio w miejscu ich powstawania.
EN
In this work glass reinforced polyester waste from yacht production was used to rigid polyurethane foams. The mechanical and thermal insulation properties of polyurethane foams with recyclate were determined. Using glass-polyester waste to deck’s stiffeners of yachts can partially manage them directly in manufacture place.
3
Content available remote Kruszywo z recyklingu materiałów budowlanych z odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
Produkty z materiałów budowlanych zawierających odpady poliestrowo- szklane (np. parapety) po pewnym czasie użytkowania stają się odpadem, który nie powinien trafić na składowisko. W pracy oceniono możliwość zastosowania tych materiałów jako kruszywo. Określono gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność oraz odporność na ścieranie i rozdrabnianie badanego kruszywa. Wstępne badania wykazały, że materiał budowlany z odpadami poliestrowo-szklanymi może być zastosowany jako kruszywo do podbudowy dla drogownictwa.
EN
After a period of use the products of constructional materials containing glass polyester waste should not be disposed on landfill. A possibility of using this material as aggregate was investigated in this work. Density, water absorption, frost resistance and resistance to abrasion and crushing of aggregate were tested. The preliminary studies showed that constructional materials with glass polyester waste can be used as aggregate for a sub-base layer for low-volume roads.
PL
Skutkiem niewykorzystania poprodukcyjnych odpadów poliestrowo-szklanych są straty ekonomiczne, które wiążą się z utratą surowca zawartego w odpadach. Ponadto podnosi to koszty budowy i eksploatacji składowisk, a także transportu odpadów.
PL
Odpady z laminatu poliestrowo - szklanego zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane do otrzymania nowych kompozytów. W pracy przedstawiono wybrane właściwości tych kompozytów.
EN
The glass reinforced polyester wastes were ground and added to polyester resin in aim to produce new composites. In the paper some properties of these composites were investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.