Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geometria złożona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Skanowanie optyczne stalowych elementów konstrukcyjnych
PL
W artykule opisano budowę przestrzennego modelu teoretycznego podwójnie giętych cienkościennych paneli stalowych, które są stosowane do wznoszenia samonośnych łukowych hal i konstrukcji dachowych. Model ten zbudowano na podstawie przestrzennego skanowania optycznego, który odzwierciedla geometrię elementu. Celem działania jest opracowanie wiarygodnego modelu opisującego złożoną geometrię panelu. Model ten został wykorzystany do numerycznej analizy stateczności lokalnej podwójnie giętego panelu cienkościennego.
EN
The article briefly describes the construction of theoretical model of the doubly corrugated thin-walled steel panels, which are used as a solution for self-supporting arch buildings and roof structures. This model was built based on the 3D optical scanning, which reflects the geometry of the component. The aim is to create a reliable theoretical model with panel’s complex geometry. This model has been used for numerical analysis of local stability of the doubly corrugated thin-walled steel panels.
EN
Magnetic fields generated by underground cables can be high enough that some utility customers are concerned about their health effects and electromagnetic interference. The lay-out of the underground cables is much more similar to a broken line than to straight line. In the study the magnetic flux densities above the earth surface produced by underground cables of complex geometry are estimated. It is assumed, that the currents induced in the earth can be neglected, so the magnetic field can be obtained using the Biot-Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field with respect to a convenient and unique reference system are derived.
PL
Praca przedstawia metodę obliczania pola magnetycznego w otoczeniu kabli podziemnych o złożonej geometrii. Trasę kabla aproksymuje się odcinkami linii łamanej, pomija się prądy indukowane w ziemi oraz wyznacza indukcję magnetyczną stosując prawo Biota-Savarta i zasadę superpozycji. Uzyskane zależności analityczne umożliwiają analizę trójwymiarowego pola magnetycznego w dowolnie przyjętym układzie odniesienia.
PL
W przypadku takich obiektów, jak hale widowiskowo-sportowe, centra konferencyjne czy dość licznie budowane ostatnio w Polsce terminale lotnicze projektowane są dachy o złożonej geometrii. Omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem konstrukcji stalowej dachów o złożonej geometrii, z pokryciem wykonanym z samonośnych paneli metalowych.
EN
In the case of objects such as performance and sport halls, conference centers or airport terminals designers often use the roofs of buildings with complex geometry. The article will discuss selected issues of structure forming of the contemporary roofs with complex geometry with roof cladding made of self-supporting metal panels.
EN
Various methods for steady-state and transient analysis of temperature distribution and efficiency of continuous-plate fins are presented. For a constant heat transfer coefficient over the fin surface, the plate fin can be divided into imaginary rectangular or hexangular fins. At first approximate methods for determining the steady-state fin efficiency like the method of equivalent circular fin and the sector method are discussed. When the fin geometry is complex, thus transient temperature distribution and fin efficiency can be determined using numerical methods. A numerical method for transient analysis of fins with complex geometry is developed. Transient temperature distributions in continuous fins attached to oval tubes is computed using the finite volume - finite element methods. The developed method can be used in the transient analysis of compact heat exchangers to calculate correctly the heat flow rate transferred from the finned tubes to the fluid.
5
Content available remote To advanced modelling of end plate joints
EN
The behaviour of end plate can be described using various analytical models. The most common analytical approach is component method. However this method can be used only for the joints with specific geometry and specific loading. This method gives reliable results for common endplate joints. On the other hand numerical methods, especially finite element method, can be used for the design of the joints with any geometry and any loading. Many works have been published on the modelling of joints using finite element method. This research have been focused on creating the most accurate numerical models using solid elements. Such models are not applicable for practical design. The aim of author’s research is to create rules and recommendations for design of joints using simple elements like shell and beam elements only so that this model can be applied for practical design. Absence of guidelines for creation of numerical model using shell and beam elements and for assessment of the joint components limits using of the numerical methods. The aim of Author’s research is creation of guidelines for modelling and assessment of end plate of bolted joints. This paper presents results of experimental and numerical investigation of T-stub, which usually simulate behaviour of the end plate. Two different specimens were prepared and experimentally investigated. Numerical models were created on the base of experimental results.
PL
Zachowanie się blachy czołowej może być opisane za pomocą różnych modeli analitycznych. Najczęściej podejściem analitycznym jest metoda składnika. Jednak ta metoda może służyć tylko do połączeń o określonej geometrią i sprecyzowanym obciążeniu. Metoda ta daje wiarygodne wyniki dla wielu połączeń doczołowych. Z drugiej strony metody numeryczne, a zwłaszcza metoda elementów skończonych, może służyć do projektowania węzłów z dowolną geometrią oraz poddanych dowolnemu obciążeniu. Wiele prac zostało poświęconych modelowaniu połączeń metodą elementów skończonych. Badania koncentrowały się na tworzeniu najbardziej dokładne numeryczne modeli za pomocą elementów bryłowych. Takie modele nie są stosowane jednak do stosowania w praktyce projektowej. Celem prac autorów jest stworzenie zasad i zaleceń dotyczących projektowania węzłów przy użyciu prostych elementów jak powłokowych czy belkowych, możliwych do zastosowania w praktyce projektowej. Brak wytycznych dotyczących tworzenia modelu numerycznego przy użyciu elementów belkowych i powłokowych ogranicza użycie metod numerycznych. Celem prac autorów jest stworzenie wytycznych w zakresie modelowania i oceny blachy czołowej w połączeniu śrubowym. W artykule przedstawiono wyniki badania eksperymentalne i modeli numerycznych króćców teowych, które zazwyczaj służą symulacji zachowania się blachy czołowej. Zostały przedstawione wyniki badań doświadczalnych dwóch różnych próbek. Na podstawie wyników badań doświadczalnych zostały stworzone modele numeryczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.