Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gear damage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac naukowych ukierunkowanych na rozwiązanie zadania automatycznej detekcji zużycia i uszkodzeń mechanicznych silnika spalinowego. Bazując na metodach analizy fraktalnej zaproponowano technikę detekcji uszkodzeń mechanicznych układu napędowego pojazdu na podstawie sygnałów przyspieszenia drgań obudowy przekładni głównej. Analizowano cechy diagnostyczne zależne od skali czasowej obserwacji. Badania prowadzono metodami analizy fluktuacji detrendowanych. Wyznaczono widma osobliwości zarejestrowanych sygnałów wibracyjnych. Jako miarę uszkodzeń przekładni głównej zweryfikowano poziom multifraktalności sygnału.
EN
The paper presents the results of research work targeted at solving the problem of automatic detection of wear and mechanical damage of the internal combustion engine. Based on the fractal formalizm the method of mechanical fault detection of the vehicle powertrain was proposed. Diagnostic features dependent on the time scale of mechanical vibration observation were analyzed. Investigations were performed by means of the detrended fluctuation analysis. The singularity spectra of vibration signals obtained in monitoring a gearbox vibration signal were determined. The multifractality level of a signal was tested and verified as defects measure.
2
Content available remote Wpływ uszkodzeń elementów przekładni obiegowej na siły w zazębieniach
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań wpływu uszkodzeń zębów kół przekładni obiegowej na dynamikę jej pracy, w tym na przebieg sił międzyzębnych. Badania przeprowadzono z użyciem komputerowego programu symulującego pracę prostej przekładni obiegowej. Przedstawiono przebiegi sił w zazębieniach oraz rozkłady czasowo-częstotliwościowe Wignera-Ville'a przyspieszeń drgań skrętnych wału koła słonecznego.
EN
The paper presents selected results of researches over influence of tooth damages in epicyclic gear on its work dynamics, especially on forces in meshing. Research executed with use computer program basing on isolated dynamic model simple epicyclic gear. Results presents runs of forces in meshings and Wigner-Ville' time-frequency analysis of input shaft vibration acceleration.
3
Content available remote Modelowanie przekładni zębatych w układzie napędowym do celów diagnostycznych
PL
W pracy przedstawiono zidentyfikowany model przekładni zębatej pracującej w układzie napędowym, który wykorzystano do symulowania wpływu lokalnych uszkodzeń zębów kół w ich wczesnych stadiach na postać drgań przekładni. Sygnały drganiowe uzyskane w wyniku symulacji pozwoliły ocenić przydatność przyjętej metody analizy drgań do wykrywania lokalnych uszkodzeń kół.
EN
The paper presents identifying model of gear working in power transmission system. Model was used to simulating early stages local damages effects on form of gear vibrations. Vibration signals obtained from simulations allowed testing method of vibration analysis taken to detect local damages of wheel.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.