Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fungus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę matematyczną wyników badań ilościowych grzybów pleśniowych i parametrów mikroklimatu w budynkach mieszkalnych z indywidualnym systemem nawiewnym. Przy zastosowaniu metody planowania eksperymentu otrzymano model matematyczny, który daje możliwość obliczenia ilości grzybów pleśniowych w m3 powietrza przy różnych stężeniach CO2.
EN
The paper presents a mathematical analysis of the quantitative research results of mold fungus and microclimate parameters in the residential buildings with individual supply system. Using the experimental planning method a mathematical model was obtained, which allowed to calculate the number of molds fungus in m3 of air at different CO2 concentrations.
PL
Omówiono wpływ działania grzybów pleśniowych w czasie 6, 12 i 18 miesięcy na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego modyfikowanych żywicą polikarboksylową. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że żywica polikarboksylowa nie wpływa na zwiększenie podatności tworzyw cementowych na rozwój korozji powodowanej mikroorganizmami.
EN
The paper presents the impact of the fungi action on the durability of Portland cement mortars modified with polycarboxylic resin. Research was carried in 6, 12 and 18 months. Changes in tightness and strength of the tested materials were evaluated. The studies prove that the polycarboxylic resin does not increase the susceptibility of cement materials on the development of corrosion caused by microorganisms.
EN
The role of fungi in the treatment of wastewater has been extensively researched. Many genera of fungi have been employed for the dye decolourization either in living or dead form. In this study, the removal of an acidic dye, Indigo Carmine (IC), from an aqueous solution by biosorption on dead fungus, Pleurotus ostreatus, was investigated. The effects of contact time, initial dye concentration, amount of dead biomass, agitation rate and initial pH on dye removal have been determined. Experimental results show that an increase in the amount of dead biomass positively affected the dye removal. The highest removal was obtained at 150–200 rpm. Slightly lower removing activities were found at lower agitation rates. The dye adsorption effi ciency was not affected by pH except minor variation in the pH of 2–8. Color removal was observed to occur rapidly within 60 minutes. The removal of dye by dead biomass of P. ostreatus was clearly dependent on the initial dye concentration of the solution. Dye removal was reduced from 93% to 64% as concentration was increased from 50 to 500 mg/L Indigo Carmine. This study showed that it was possible to remove textile dyes by dead biomass of P. ostreatus.
PL
Mączniaki prawdziwe, czyli grzyby z rzędu Erysiphales, to jedne z najgroźniejszych sprawców chorób roślin. Choć łatwo je rozpoznać, to ich zwalczanie sprawia wiele kłopotu. Mączniaki prawdziwe pojawiają się w postaci białego mączystego nalotu i widocznie porażają rośliny.
PL
Drzewa, krzewy i rośliny rabatowe często atakowane są przez szarą pleśń - grzyb, którego symptomy mogą nie być widoczne nawet przez kilka tygodni. Szara pleśń (Botrytis cinerea) jest jedną z najpowszechniej występujących chorób roślin zarówno w uprawie polowej, jak i pod osłonami.
PL
Symbiotyczna zależność pomiędzy roślinami a grzybami nazywana jest mikoryzą. Jednak, mimo iż bardzo korzystnie wpływa na kondycję miejskich drzew, to w zadrzewieniach miejskich praktycznie nie występuje.
9
Content available remote Mechanizm infekcji drewna budowlanego przez grzyby
PL
Ilość drewna użytkowanego w budownictwie stanowi znaczący procent jego zastosowania w gospodarce i życiu człowieka. Posiada ono niezaprzeczalne walory techniczne, estetyczne i proekologiczne. Jego cechą ujemną, podobnie jak i innych materiałów organicznych, jest podatność na porażenie mikrobiologiczne, głównie przez grzyby. Stwarza to konieczność zastosowania odpowiednich zabiegów profilaktycznych zarówno natury chemicznej, jak i konstrukcyjnej.
EN
On the basis the literature on the subject as well as the autor's own investigations, this study discusses current opinions concerning and the mechanism of the infection of construction wood by fungi causing wood deterioration and moulding. In addition, the role of the consecutive stages of infection: production, release, disseminates and germination of spores as well as the course of the proper infection were reviewed. The opinion was confirmed that buildings are mainly infected by spores.
PL
Określono aktywność biologiczną grupy nowych czwartorzędowych soli amoniowych z użyciem screningowych metod badawczych. Zastosowano statystyczną metodę oceny toksyczności kationowych surfaktantów o zróżnicowanych strukturach. Wyznaczone matematycznie w metodzie pożywkowej dawki efektywne ED pozwoliły zróżnicować poziomy toksycznego oddziaływania badanych związków na mikroorganizmy. Uzyskane wyniki progów toksyczności w metodach screningowych wykorzystano w optymalizacji struktury oraz ustaleniu zależności: struktura - właściwości biologiczne-właściwości powierzchniowe kationowych surfaktantów. Wyniki badań uzyskane w metodzie pożywkowej skorelowano z wyznaczonymi w przyspieszonej metodzie klockowej.
EN
Research results obtained by culture medium method were correlated with the results obtained by accelerated block method in which solid wood was used as the basis. The majority of studied quaternary ammonium salts are characterized by high fungostatic effect expressed in small effective doses of ED50. The highest fungicidal efficacy against tested microorganisms was displayed by the experimental bis-quaternary imidazolium chloride, and the lowest by the commercial quaternary polymer Barquad PQ-2. Fungus causing the sapstain of softwood Sclerophoma pityophila was most sensitive to the studied quaternary ammonium salts. The obtained toxic threshold results in screening methods were used for the structure optimization of new compounds and for dependencies determination: structure - biological properties - surface properties of new cation surfactants.
11
Content available remote Przeciwsiniznowe zabezpieczanie chemiczne drewna sosny z różnych klas wieku
PL
Metodą według NWPC 1.4.1.3./79 badano skuteczność zabezpieczenia przed sinizną drewna bielu sosny z drzew w wieku 30, 41, 61 i 97 lat, z użyciem jako wzorcowych preparatów chemicznych środków ochrony drewna ze składnikami aktywnymi: QAC, propiconazol, kwas borowy. Stosowano mieszaninę kultur grzybów: Aureobasidium pullulans, Ceratocystis imperfekta, Cladosporium herbarium, Sclerophoma pityophila. Skuteczność zabezpieczenia drewna była związana ze stężeniem preparatów. Wykazano, że zróżnicowanie wiekowe drewna bielu sosny nie wpływa wyraźnie na skuteczność działania ochronnego chemicznych preparatów przeciwsiniznowych.
EN
The objective of this study was to recognise the effect of the age of Scots pine trees on the effectiveness of sapwood preservation against blue stain with chemical agents. The performed experiments were carried out on pinewood 30, 41, 61 and 97 years old derived from the fresh coniferous forest site. The experimental wood was preserved using the following preparations: Fungosept (active ingredient: alkaline activated benzalconium chloride) of 2.5, 4.5. 6.5 and 8.5% concentrations and LP 12 215 (active ingredient: propiconazol, boric acid) of 0.5, 1.0, 2.0 and 3.0% concentrations. The preservation effect of the applied preparations against blue stain was estimated by the test according to NWPC 1.4.1.3./79. The following mixtures of pure fungal cultures were used in the performed experiments: Aureobasidium pullulans, Ceratocystis imperfecta, Cladosporium herbarum, Sclerophoma pityophila. It was demonstrated that age differences of pine sapwood showed no clear influence on the preservation effectiveness of chemical anti-blue stain preparations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.