Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zimowe utrzymanie oraz pielęgnacja drzew, krzewów oraz bylin w mieście to jedno z poważniejszych zadań, z jakimi zmagają się polskie samorządy.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Elektryczne układy napędowe w systemach transportu są dobrze znane jako środki przyjazne środowisku. Przeważnie do zasilania napędów stosowane są ze względu na ich zalety sieci trakcyjne, co wymaga dedykowanego systemu zasilania trakcji. System ten obejmuje: systemy zasilania sieci jezdnej, sieci powrotnej i źródeł energii (podstacje trakcyjne). Pojazdy trakcyjne są ruchome, a połączone do obwodu w punktach styku: sieć trakcyjna z odbierakiem prądu i koła do szyn: punkt styku z siecią powrotną. Kolejowa i tramwajowa trakcja elektryczna mają górne zasilanie wykonane jako wieloprzewodowe linie napowietrzne, a sieć powrotna obejmuje szyn toru. W zelektryfikowanych systemach transportu kolejowego, sieci trakcyjne są wrażliwe, podatne na awarie i działają bez możliwości rezerwowego dostarczania energii elektrycznej ze źródła zasilania trakcji elektrycznej (podstacji trakcyjnej) do pojazdu trakcyjnego (ruchomego pociągu). Ze względu na brak możliwości rezerwowania, wymagania eksploatacyjne nałożone na sieci trakcyjne są niezwykle wysokie, tj.:- ciągłe i niezawodne dostawy energii dla elektrycznych pojazdów w okresie eksploatacji przez kilka dziesięcioleci,- właściwa współpraca z odbierakami prądu (pantografami), które wraz z pojazdem stanowią ruchome połączenia elektryczne,- minimalizacja zużycia przewodów oraz nakładek stykowych pantografów podczas obecności zjawisk elektrycznych i mechanicznych, które wpływają na jakość prądu w punkcie styku przewodu jezdnego z pantografem ruchomego pojazdu,- wytrzymałość na zmienne temperatury i zjawiska atmosferyczne, również w ekstremalnych warunkach (temperatura, opady, wiatr, lód, mróz). Przedstawiono koncepcje rozwiązań technicznych, które mogłyby przyczynić się do ochrony sieci trakcyjnej przed lodem i szronem gromadzącym się na przewodach sieci trakcyjnej, zanim w pełni ją pokryją i uniemożliwią bieżącą eksploatację pojazdów trakcyjnych. Proponowane rozwiązania są technicznie skuteczne w stosunku do wcześniej stosowanych rozwiązań: umożliwiają monitorowanie on-line sieci trakcyjnej w zmiennych warunkach pogodowych, bez zakłócania bieżącego rozkładu jazdy pociągów, ich ruchu i zapewnią oszczędzanie energii.
PL
W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2010 roku wytworzono 526 tys. Mg s.m. osadów ściekowych. Natomiast w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przewiduje się, że ich ilość w 2015 roku wzrośnie do 662 tys. Mg s.m. Jest to efekt dynamicznej rozbudowy w Polsce sieci kanalizacyjnej. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów konstrukcyjnych, jakim jest beton zwykły. Takie rozwiązanie daje korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ((konsystencji, wytrzymałości na ściskanie, zginanie po 28, 56 dniach dojrzewania, mrozoodporności) betonów drobnoziarnistych oraz betonów zawierających w swoim składzie różną zawartość popiołów lotnych pochodzących z termicznego przekształcenia komunalnych osadów ściekowych. Beton z dodatkiem popiołów lotnych wykonano w czterech partiach. W dwóch partiach dodawano popiół w ilości 15% i 20% masy cementu a w kolejnych dwóch zastępowano masy cementu popiołem w ilości 15% i 20%. Po wykonaniu badań stwierdzono, że wykorzystany dodatek poprawia zbadane właściwości betonu, a tym samym obniża jego koszty produkcji.
EN
According to the data of Polish Central Statistical Office (GUS), 526 000 Mg. of sludge solids were produced in 2010 in Poland. Moreover, it is expected in the National Program of Municipal Wastes Treatment that the quantity of sludge in 2015 will grow till 662000 Mg. of sludge solids. It is the effect of dynamic development of the sewerage system in Poland. One of the possibilities of the recycling such ashes is their application in the production of building materials, such as grained concrete. Such solution gives ecological and economical advantages. The paper presents the results of investigations of properties (consistency, compressive strength and tensile strength after 28 and 56 days of curing, frost) of grained concretes as well as the concretes containing various quantity of fly-ashes produced in the thermal recycling of municipal sludge. Concrete with addition of fly-ashes was produced in four versions. In the two ones, the quantity of ashes equal 15% and 20% of the cement mass was added and in the another two versions 15% and 20% mass of the cement was replaced by the ashes. After the investigations it was stated that the applied admixture improves the properties of the grained concrete, hence, reduces the costs of its production.
5
PL
Wprowadzenie od 1 stycznia 2009 r. obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego dla każdego nowego lub sprzedawanego budynku już teraz zmieniło społeczne nastawienie do energooszczędności w budownictwie. Inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na energochłonność swoich budynków, która wpłynie na przyszłą wartość ich nieruchomości.
6
Content available remote Simulation of frost deposition on the surface of elliptical cylinder
EN
This paper is focused on frost deposition phenomena on elliptical cylinder. The mathematical model is presented for prediction of frost layer parameters. This model is based on heat transfer coefficient distribution on the surface of such elliptical cylinder. The heat transfer coefficient was calculated by ANSYS-CFX - program for thermal-flow problems simulations. The results of the simulations are compared with the experimental data obtained on the experimental stand specially made for that purpose. /
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.