Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frontal dam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian geometrii dna rzeki poniżej zbiornika Jeziorsko na odcinku od zapory czołowej do Uniejowa. Porównano układ zwierciadła wody i dna sprzed wybudowania zbiornika oraz w czasie jego eksploatacji. Przeprowadzono również ocenę stanu technicznego progów stabilizujących zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. Analiza wyników pokazała, że wybudowanie zbiornika wywołało silną erozję podłużną. Progi stabilizujące znacznie ograniczyły dynamikę procesu erozji na odcinku od zapory czołowej do miejscowości Księże Młyny (poniżej zbiornika).
EN
The article presents an analysis of changes in the riverbed geometry downstream of the Jeziorsko Reservoir, between the dam and the village of Uniejów. It compares the water table and bottom topology as it was before the construction of the reservoir and during its operation. It also carries out an evaluation of technical condition of the stabilizing barrages located downstream of the Jeziorsko Reservoir. The analysis indicates that the construction of the reservoir provoked intensive longitudinal erosion. Construction of the stabilizing barrages reduced the dynamics of the erosion process in the section between the dam and the village of Księże Młyny (downstream of the dam).
PL
Przedmiotem analizy była filtracja przez zaporę czołową zbiornika Jeziorsko. W artykule porównano wyniki symulacji numerycznych z danymi archiwalnymi stanów wody w zaporze z okresu napełniania zbiornika. Wykonano również obliczenia filtracji dla dwóch wariantów hipotetycznych awarii polegających na uszkodzeniu folii i fartucha u zbocza skarpy odwodnej, wyznaczając położenia krzywych depresji oraz rozkłady prędkości przepływu. Analizowane uszkodzenia spowodowały przemieszczenie się w górę krzywych depresji oraz zwiększyły gradienty filtracyjne. Obliczenia wykazały duże gradienty hydrauliczne w okolicach drenażu odwadniającego oraz rowów opaskowych, co może wyjaśniać pojawienie się tam zjawiska sufozji obserwowane w trakcie pierwszych napełnień zbiornika. Do analizy wykorzystano oprogramowanie Hydrus 2/3D w wersji Standard.
EN
The performed analysis covered the Jeziorsko Reservoir front dam seepage. The study compares the results of numerical simulations with historical data on water stages in the dam dating from the period when the reservoir was being filled. It also contains the results of seepage calculations for two hypothetical failure variants consisting in damage to the membrane and apron at the upstream escarpment slope, carried out by determining the depression curves location and flow speed distributions. The analyzed damages resulted in moving the depression curves upwards and they increased the seepage gradients. The calculations indicated high hydraulic gradients in the area of the drainage and the surrounding dewatering ditches, what can explain the phenomenon of scouring observed during the first reservoir fillings. The analysis was carried out with the use of the Hydrus 2/3D Standard programme.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.