Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  free surface problem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Problem of water flow on deck
EN
A ship moving in waves is exposed to various undesired phenomena. Among them is water trapped on deck that affects ship safety. This paper presents a numerical model, based on shallow water nowo describing water tlow on deck. Simplified methods have been applied to determine forces due to the water on deck influencing ship motion in waves. The presented method is developed to be included in the ship motion equation.
PL
Statek poruszający się na fali narażony jest na obciążenia wynikające ze zjawiska wdarcia sfalowanej wody na pokład. W Polskim Rejestrze Statków, w zakresie prac nad poprawą bezpieczeństwa małych jednostek, prowadzone są prace badawcze, mające na celu opisanie tego zjawiska. Praca ma stanowić uzupełnienie opracowanych wcześniej symulacji ruchu statków rybackich na fali nieregularnej o elementy ruchu cieczy na pokładzie statku z uwzględnieniem odkształcalnej swobodnej powierzchni. Artykuł przedstawia metodę ruchu wody płytkiej zastosowanej do opisu zagadnienia ruchu wody na pokładzie statku. Zaprezentowana została weryfikacja wyników z eksperymentem i wynikami obliczeń numerycznych.
2
Content available remote Modelowanie wytłaczania wielowarstwowego tworzyw. Cz. I. Przepływy lepkie
PL
Przedstawiono metodykę modelowania za pomocą systemu POLYFLOW problemu swobodnego kształtowania wielowarstwowego występującego w procesie współwytłaczania. Modelowanie dotyczyło wybranych dwuwarstwowych, osio-wosymetrycznych (pierścieniowych) przepływów newtonowskich w warunkach izotermicznych w odniesieniu do różnych wartości natężenia przepływu i lepkości. Stwierdzono, że różnice lepkości płynących materiałów powodują odchylenie strugi tworzywa w stronę materiału bardziej lepkiego oraz przesunięcie maksimum profilu prędkości w kierunku przeciwnym, natomiast różnice natężenia przepływu wywołują przesunięcie powierzchni rozdziału w kierunku warstwy o mniejszym natężeniu. Potwierdzono też znane obserwacje występowania zjawiska rozszerzania strugi podczas przepływu newtonowskiego.
EN
A method of modeling of free multilayer forming problem occuring in the coextrusion process was presented. The modelling concerned chosen bilayer annular Newtonian flows (Fig. 4), at isothermal conditions, for various flow rate and viscosity values (Figs. 5-18). It has been stated that differences in viscosity of flow material result in displacement of polymer stream towards the more viscous phase and displacement of the maximum at velocity profile to the opposite direction. Instead the differences in flow rate result in transferring of the interface towards the phase of smaller flow rate. The known phenomenon of the stream swelling during Newtonian flow has been confirmed.
3
Content available remote Modelowanie zjawiska rozszerzania strugi polimerów za pomocą systemu POLYFLOW
PL
Przedstawiono zjawisko rozszerzania strugi tworzywa wypływającej z kanału formującego oraz dokonano analizy czynników, które je wywołują. Wyróżniono cztery podstawowe mechanizmy rozszerzania: rozszerzanie newtonowskie, natychmiastowe powrotne odkształcenie sprężyste, odkształcenie niesprężyste wynikające z warunków termicznych oraz odkształcenie wynikające z relaksacji naprężeń. Opisano metodykę modelowania za pomocą systemu POLYFLOW zjawiska rozszerzania strugi w odniesieniu do uogólnionych cieczy newtonowskich, tj. cieczy lepkich, w których lepkość jest funkcją szybkości ścinania i temperatury. Dokonano analizy wybranych przepływów newtonowskich: płaskiego i trójwymiarowego. Stwierdzono, że uzyskane wyniki symulacji przepływu płaskiego są zgodne z doświadczalnymi danymi literaturowymi. Uznano, że przedstawiony sposób modelowania za pomocą systemu POLYFLOW może znaleźć zastosowanie do analizy przepływów uogólnionych cieczy newtonowskich w kanałach o różnej charakterystyce geometrycznej, tak więc może on stanowić użyteczne narzędzie projektowania, np. głowic wytłaczarskich.
EN
The extrudate swell (of the polymer stream leaving the forming channel) is described and the underlying mechanisms are discussed. Four swelling mechanisms were selected: Newtonian swelling, elastic recovery, thermal swelling and stress relaxation. The POLYFLOW System-based modeling techniques are described, enabling the free surface of generalized Newtonian fluids, i.e., viscous fluids with the viscosity related to shear rate and temperature, to be described and modelled. The planar and 3D flows of those fluids were modelled. The results obtained for the planar flow were found to be consistent with reported experimental data. The POLYFLOW System-assisted modeling has been found useful in analyzing a generalized Newtonian flow through channels of varying and complex geometries and thus applicable in designing of extrusion dies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.