Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotokatalizatory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej stosowanych fotokatalizatorów i lamp UV do efektywnego usuwania kwasów humusowych i fulwowych z wody. W opracowaniu dokonano porównania trzech fotokatalizatorów, z czego dwa to tlenki tytanu (niemiecki i polski) i tlenek cynku (polski). Ponadto porównano efektywność niskociśnieniowej i średniociśnieniowej lampy UV.
EN
The aim of the article is to present comparative analysis of used photocatalysts and UV lamps for the effective removal of hulvic and fulvic acids from water. The study compared the three photocatalysts: two titanium oxide (by Germany and Poland) and zinc oxide (by Poland). Moreover, compared to the effectiveness of the low-pressure and medium-pressure UV lamps.
2
Content available remote Badania antybakteryjnych właściwości komercyjnych fotokalizatorów TiO2
PL
Zbadano antybakteryjne właściwości czterech komercyjnych fotokatalizatorów opartych na ditlenku tytanu, o różnym składzie fazowym. W badaniach prowadzonych w obecności promieniowania UVA i UV-Vis oraz w ciemności stosowano bakterie Gram-ujemne Escherichia coli i Gram-dodatnie Staphylococcus epidermidis. Lepszą skuteczność dezynfekcji wykazywały nanofotokatalizatory zawierające w składzie więcej anatazu. Żaden z testowanych fotokatalizatorów nie wykazywał właściwości bakteriostatycznych w ciemności.
EN
Four com. TiO₂ photocatalysts were studied for antibacterial activity against Gram-negative Escherichia coli and Grampositive Staphylococcus epidermidis bacteria. Efficient photocatalytic disinfection of water was achieved by using 2 of the catalyst under UV-Vis radiation. None of the tested photocatalysts showed bacteriostatic properties in dark.
3
Content available remote Disinfection of E. coli by carbon modified TiO2 photocatalysts
EN
Photocatalytic disinfection of Escherichia coli by carbon modified TiO 2 photocatalysts was tested under UV and visible light irradiation. Carbon modification of TiO2 in a pressure reactor was conducted at 120°C for 4 h. For modification purposes, five alcohols were used (methanol, ethanol, n-butanol, 2-butanol, and tert-butanol). The amount of carbon in photocatalysts was calculated with a termogravimetric analyser. It was found that photocatalysts with low content of carbon have better antibacterial ability under visible light irradiation and photocatalysts with higher content of carbon have better antibacterial ability under UV light irradiation.
EN
Six polymethine dyes potentially suitable to use for dye sensitised solar cells and photocatalysts were studied. Electrochemical and spectral data have shown that LUMo levels of the dyes will provide high driving forces for electron injection ranging from 0.55 to 1.0 eV and only three dyes could be used with triiodide/iodide redox system applied for oxidised dye regeneration. The calculation method was explained in detail.
PL
Zbadano sześć barwników polimetinowych potencjalnie nadających się do użycia do baterii słonecznych i fotokataliza torów sensybilizowanych barwnikami. Dane elektrochemiczne i spektralne wykazały, że poziomy LUMO barwników zapewnią wysokie siły napędowe dla przeniesienia elektronu, ale tylko trzy barwniki można użyć z systemem trijodek/jodek stosowanym do regeneracji barwnika. Metodę obliczeniową szczegółowo objaśniono.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.