Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  formation process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu zgrzewania FSW trudno spajanego znanymi technikami spawalniczymi zestawu materiałów: aluminium odlewniczego z aluminium przerabianym plastycznie. Przedstawiono badania procesu uplastyczniania aluminium oraz formowania się zgrzeiny liniowej w różnych warunkach prowadzenia procesu zgrzewania. Badano wpływ kształtu części roboczych narzędzia, parametrów procesu zgrzewania oraz oprzyrządowania zgrzewalniczego na strukturę zgrzein oraz na stabilność i jakość zgrzewania. Analizowano proces zgrzewania realizowany za pomocą narzędzi konwencjonalnych, stożkowych oraz typu Triflute. W wyniku badań powiązano warunki zgrzewania FSW aluminiowych stopów odlewniczych ze stopami przerabianymi plastycznie z jakością uzyskanych zgrzein. Zastosowanie metody zgrzewania FSW przedstawiono na przykładzie łączenia elementów wymienników ciepła.
EN
Results of FSW of set of materials: cast aluminium alloy with wrought aluminium alloy, hard to weld with the conventional fusion welding techniques, are presented in this paper. Investigation of the plasticization process of aluminium and the formation process of linear weld in the different welding conditions are also presented. Influence of the tools’ shape, welding parameters and the tooling on the welds’ structure and on the stability and quality of welding were studied. FSW process using conventional, conical and Triflute tools was analysed. As a result of investigation, FSW welding conditions of cast aluminium alloys with wrought aluminium alloy were connected with quality of welds. Application of the FSW method was exemplified as joining of radiators’ elements.
2
Content available remote Synthesis and formation process of zirconium dioxide nanorods
EN
Crystalline zirconium dioxide nanorods have been prepared by a simple hydrothermal process using zirconium hydroxide as the zirconium raw material. Zirconium dioxide nanorods are composed of monoclinic zirconium dioxide phase, which has been confirmed by the X-ray diffraction analysis. Electron microscopy observations show that the zirconium dioxide nanorods have a single crystal structure, with the rod diameter of less than 100 nm and length of 1 – 2 m. Hydrothermal temperature and reaction time play essential roles in the formation and growth of the zirconium dioxide nanorods. Nucleation and crystal growth process are proposed to explain the formation and growth of the zirconium dioxide nanorods.
PL
Tematem pracy jest ocena zmian historycznych w zasobach złóż węglowodorów w wybranym rejonie zapadliska przedkarpackiego, z uwzględnieniem wpływu czasu, temperatury oraz głębokości pogrążania tych złóż. Praca ma charakter złożony, lecz pozwala na skuteczną i precyzyjną ocenę zmian w procesie generacji węglowodorów, jakie występują w obrębie zapadliska przedkarpackiego. Wnosi ona nowy wymiar w ocenę złóż roponośnych oraz pozwala zrozumieć proces ich dojrzewania dzięki wykorzystaniu programu PetroCharge, służącego do ilościowej oraz jakościowej oceny zachodzących w nich procesów.
EN
The main objective of this Research Thesis is assessment of historical changes in quantities of hydrocarbon reservoirs versus time for selected region of Carpathian Foredeep with consideration given to time, temperature and burial history of these resources. Although this Research work is very complex it allows a precise and thorough assessment of changes occurring in hydrocarbon generation processes for the selected region. It also opens new dimension in both assessment of hydrocarbon reservoirs and understanding their maturity processes using PetroCharge simulation program in assessing quantitatively and qualitatively these processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.