Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  feeding system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
There has been observed for several years a number of attempts to introduce for everyday use small power units which utilize turbine engine as propulsion unit (the U.S., Japan, and Europe). Efficiency increase of such devices is achieved by improving of turbine engine design as well as utilizing of exhaust gas thermal energy to heat the compressed air supplied to combustion chamber and, for example to heat usable water. Significant orientation of turbine engine improvements lead to the modernization of combustion processes by applying of gaseous fuels (such as compressed natural gas) or implementation of high-temperature catalytic combustion. The purpose of these changes reduction of hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxides emissions. In Propulsion Department of Aviation Institute a scientific project has been realized, in which the object of study was aircraft turbine engine powered by a liquid propane-butane mixture. The paper presents some results of engine tests carried out, especially concerning feeding system, special fuel system applied LPG pumping systems with the use of sliding-vane pump and by means of pressure reservoir and combustion process of LPG atomized with the use of original GTD-350 vortex injector, adapted for aviation kerosene Jet-A.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej i wizualizację procesu wykonywania modeli wytapianych. Symulację komputerową przeprowadzono przy zmiennej lepkości masy modelowej i zaprogramowanych parametrach techniczno-technologicznych wykonania modelu - ciśnienie wprowadzenia masy modelowej do matrycy, usytuowanie i wymiary układu zasilającego, geometria przepływu. Przedstawione wyniki to efekt zapoczątkowanych badań symulacyjnych procesu wykonywania modeli.
EN
The results of computer simulation and visualisation of the process of making investment patterns are presented. Computer simulation was carried out on pattern materials of variable viscosity, with preset technical and technological parameters of the pattern-making process, including pressure under which the wax composition was introduced to the die, the configuration and dimensions of the feeding system, and the flow geometry. The results presented here are an outcome of the started simulation programme for the pattern-making process.
PL
Operacje usuwania układów wlewowych i zasilających mogą w istotny sposób wypływać negatywnie na warunki pracy oraz środowisko naturalne. W zakresie środowiska naturalnego zagrożenie to obejmuje: emisję gazów, pyłów i hałasu, emisję odpadów oraz zużycie energii. Badania przeprowadzono dla odlewów staliwnych oraz odlewów z brązów aluminiowych. W celu ograniczenia emisji do środowiska stosowane są okapy i odciągi stanowiskowe, a w szczególności obudowuje się stanowiska, na których prowadzone są operacje usuwania nadlewów i układów wlewowych. Wychwycone gazy odlotowe poddawane są oczyszczaniu. Możliwości w tym zakresie są ograniczone gabarytami produkowanych odlwewów. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na ilość powstających pyłów i gazów ma stopień zanieczyszczenia powierzchni odlewó. Ponieważ pyły z odpylania powyższych operacji zawierają szereg cennych pierwiastków, można podejmować próby ich odzysku i zawracanie do procesu technologicznego.
EN
The operations of removing the gating and feeding systems can essentially and negatively influence the work conditions and the environment. In the scope of environment the hazard includes: gas, dust and noise emission, waste emission and energy consumption. The research was carried out for the castings made in steel and aluminium bronze. For limiting the emission into the environment the eaves and hoods are used; especially, the stations where the operations of removing risers and gating systems are carried out are encased. The emitted gases are purified. The possibilities in this scope are limited through the overall dimensions of the castings being produced. An important factor influencing the amount of generated dusts and gases is the amount if impurities on castings surface. These susts contain many valuable elements and therefore attempts can be made at recycling them in the technological precess.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badania wpływu sposobu zasilania i rodzaju paliwa na bilans cieplny silnika ZI. Przeprowadzone badania obejmują pomiar temperatury cieczy chłodzącej w czasie nagrzewania silnika oraz szczegółową analizę przemian termodynamicznych zachodzących w zamkniętej komorze spalania. Analizy składników bilansu energii dokonano wykorzystując program o nazwie "EnComOne", który realizuje założenia matematycznego modelu jednostrefowego. Obiektem badań był silnik Zł oznaczony kodem X16SZR w samochodzie Opel Astra I. W trakcie badań silnik był zasilany dwoma rodzajami paliwa poprzez następujące systemy zasilania: - Benzyna Pb 95 - system jednopunktowego wtrysku paliwa; typu Multec, - LPG - nadciśnieniowy system sekwencyjnego zasilania w fazie gazowej; firmy Tartarini.
EN
The results of research an influence of feeding system and fuel kind on thermal balance in SI engine, are presented in this paper. The tests leaded are included measurement results of cooling fuel temperature during warm, as well as the detailed analysis of thermodynamic processes inside closed chamber. The application "EnComOne", which resolves assumptions of mathematical model, was used in analysing of engine thermal balance. An object of research was SI engine X16SZR in Opel Astra I. The engine during tests was fueled with two kinds of fuel in proper feeding systems: - Gasoline Pb 95 - system SPI; Multec type, - LPG - sequentional injection system of gaseous made by Tartarini.
5
Content available remote Application of numerical simulation in preliminary design of feeding systems
EN
Numerical experiments aimed at development of experience-type relationships to be used in preliminary design of feeding systems, are presented. The research included calculations of thermal solidification moduli for a large variety of hot spots and development of recommendations for design of side blind feeders and necks.
PL
Przedstawiono eksperymenty numeryczne wykonane w celu uzyskania zależności doświadczalnych wykorzystywanych przy wstępnym projekcie układów zasilających. Dotyczyły one wyznaczania modułów termicznych różnego typu węzłów cieplnych oraz opracowania zaleceń dla projektowania bocznych zamkniętych nadlewów i szyj.
6
Content available remote Wibracyjny moduł podawania zatyczek.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.