Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fault tolerant system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Analytical fault detection algorithms have the potential to reduce the size, power and weight of safety-critical aerospace systems. Analytical redundancy has been successfully applied in many non-safety critical applications. However, acceptance for aerospace applications will require new methods to rigorously certify the impact of such algorithms on the overall system reliability. This paper presents a theoretical method to assess the probabilistic performance for an analytically redundant system. Specifically, a fault tolerant actuation system is considered. The system consists of dual-redundant actuators and an analytical fault detection algorithm to switch between the hardware components. The exact system failure rate per hour is computed using the law of total probability. This analysis requires knowledge of the failure rates for the hardware components. In addition, knowledge of specific probabilistic performance metrics for the fault detection logic is needed. Numerical examples are provided to demonstrate the proposed analysis method.
EN
This paper presents some remarks about making more reliable aircraft control and navigation system. On simple examples the author presents the influence of architecture of a fault tolerant system on its reliability. The proposed description of fault diagnosis procedures and control reconfiguration enables preparation and analysis of a fault tolerant system.
PL
Artykuł przedstawia wybrane uwagi związane z tworzeniem lotniczych systemów sterowania i nawigacji, które powinna cechować podwyższona niezawodność działania. Nie podjęto analizy konkretnego przykładu rozwiązań stosowanych w lotnictwie, ale poprzez proste przykłady architektury możliwych do zastosowania w lotnictwie rozwiązań przedstawiono ich wpływ na niezawodność i tolerowanie pojawiających się uszkodzeń. Podjęto w ten sposób próbę uzasadnienia wprowadzania wymagań tolerowania uszkodzeń w tych systemach ze względu na uzyskane wskaźniki niezawodności. Przywołując ogólną postać formuły wnioskowania deontycznego opisującą proces rekonfiguracji zaprezentowano rolę lokalizacji uszkodzeń w poprawnym działaniu takich systemów. Zaproponowany opis stosowanych procedur diagnostyki i rekonfiguracji, poprzez wykorzystanie elementów teorii zbiorów przybliżonych umożliwia zarówno przygotowanie, jak i przeprowadzenie analizy tworzonego systemu z uwzględnieniem właściwości tolerowania pojawiających się uszkodzeń. Abstract: This paper presents some remarks about making more reliable aircraft control and navigation system. On simple examples the author presents the influence of architecture of a fault tolerant system on its reliability. The proposed description of fault diagnosis procedures and control reconfiguration enables preparation and analysis of a fault tolerant system.
EN
In this paper there is presented an archive system architecture designed for retaining encrypted electronic documents and ensuring their availability and provable authenticity over long periods. The general approach focuses on eliminating single points of trust and single points of failure. The elimination of single points of trust for electronically stored documents allows increasing their legal effectiveness and admissibility as an evidence in legal proceedings. On the other hand, the information splitting among many system nodes protects against information loss and allows recovering it in the event of failure. In order to achieve these features, there were used many mechanisms, including secret sharing, methods for shares distribution and redistribution, archive timestamps and methods of their renewal in the case when the shares, encryption keys and hash values were also renewed.
PL
W tym artykule przedstawiono architekturę systemu archiwalnego przeznaczonego do przechowywania zaszyfrowanych dokumentów elektronicznych i zapewnienia ich dostępności oraz dowodliwej autentyczności przez długi okres czasu. Ogólne podejście polega na wyeliminowaniu pojedynczych punktów zaufania i pojedynczych punktów awarii. Wyeliminowanie pojedynczych punktów zaufania do dokumentów przechowywanych elektronicznie pozwala na zwiększenie ich wartości prawnej oraz na dopuszczanie ich jako dowodu w postępowaniu sądowym. Z drugiej strony, podział informacji pomiędzy wiele węzłów systemu chroni przed utratą informacji i pozwala na ich odtworzenie w przypadku awarii. W celu osiągnięcia tych funkcji zastosowano wiele mechanizmów, w tym schematy podziału sekretów, metody dystrybucji udziałów i ich redystrybucji, znaczniki czasu archiwum oraz metody odnawiania w przypadku, gdy niezbędne jest również odnowienie udziałów, kluczy szyfrowania i wartości skrótów kryptograficznych.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję działań podjętych przy tworzeniu systemu pośredniego sterowania lotem dla małych samolotów w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia pojawiające się w trakcie lotu. Zaprezentowana koncepcja uwzględnia współdziałanie występujące pomiędzy pilotem i systemem. Zaprezentowano podstawowe właściwości użytych metod diagnostyki.
EN
The paper presents the conception of construction fly-by-wire control system for small aircrafts which allows it to improve tolerance of faults appearing during the flight. The conception takes into consideration pilot system cooperation. The basic information of diagnostic methods used in this system is also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.