Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falownik napięciowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Model trakcyjnego falownika napięciowego
PL
W artykule przedstawiono model falownika napięciowego typu DC/AC wykorzystywany w zmodernizowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT). W przekształtniku tym wykorzystano metodę sterowania typu SVPWM (ang. Space Vector Pulse Width Modulation), która pozwala w sposób dokładny odwzorować na jego zaciskach wyjściowych przebiegi napięcia sinusoidalnie zmiennego. Obwód tego typu pracujący w sieci trakcyjnej generuje tętnienia wartości wejściowego prądu o częstotliwości sześciokrotnie wyższej niż częstotliwość jego napięcia wyjściowego. Na wejściu DC obwodu pośredniczącego falownika w elektrycznej trakcji szynowej monitoruje się wartość prądu obciążenia sieci jezdnej m.in. do wyznaczenia pobieranej energii elektrycznej pobranej przez zespół trakcyjny.
EN
In the paper presented the model of the voltage inverter type DC/AC used in modernized electrical traction. In this inverter, the SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) control method was used which allow to the accurately imitate the voltage sinusoidal variable waveforms on its output connectors. The circuit of this type working in overhead contact line generates pulsations of input-current at a frequency six times higher than the frequency of its output voltage. At the DC input of the inverter circuit in the electric traction rail, the load current of the mains network is monitored. to determine the electricity consumed by the traction unit.
PL
W artykule została przedstawiona metoda sterowania falownikowym napędem indukcyjnym, która umożliwia kontrolę momentu elektromagnetycznego silnika w stanach jego częściowego uszkodzenia. Zaprezentowane zostały możliwości oraz ograniczenia związane z wykorzystaniem falownika napięciowego opartego na potrójnym mostku H. W artykule zawarto wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki badań laboratoryjnych, wskazujące na skuteczność opisywanych rozwiązań w sytuacji wystąpienia przerwy w jednej z faz stojana silnika trójfazowego.
EN
In this article a control strategy of inverter fed induction motor drive in faulty states was presented. It was shown that with using a voltage inverter based on three independent H-bridges, an electromagnetic torque of three phase induction motor with one open phase can be well controlled. Capabilities and limitations of using proposed control algorithm was included in this article as well as waveforms achieved from simulations and laboratory tests.
3
Content available remote Napęd trakcyjny o obniżonej częstotliwości przełączeń
PL
W artykule przedstawiono koncepcję trakcyjnego napędu z silnikiem asynchronicznym zasilanym z falownika napięciowego, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń kluczy, zasilanego z sieci trakcyjnej wysokiego napięcia. Dla takich warunków pracy napędu zaprojektowano nowy, prądowo - napięciowy układ sterowania. Algorytm sterowania napędu ma charakter prądowy (wektorowy) przy niskich prędkościach obrotowych silnika, a napięciowy (skalarny) - przy wysokich prędkościach. Zmiana rodzaju sterowania odbywa się płynnie i polega na bezuderzeniowym przełączaniu regulatorów prądu stojana przy przejściach między obiema strefami pracy napędu. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych napędu asynchronicznego testowanego z silnikiem indukcyjnym o mocy znamionowej 250 kW.
PL
W silniku indukcyjnym współpracującym z falownikiem MSI można na drodze pomiarowo -obliczeniowej dokonać zamknięcia bilansu mocy pobieranej przez silnik z sieci i oszacować poszczególne składniki strat mocy. Szczególnie niezbędny w tym procesie jest pomiar lub obliczenie odkształconych prądów w stojanie i w wirniku silnika, których znajomość pozwala na wyznaczenie podstawowych i dodatkowych strat mocy w uzwojeniach. Nabiera to szczególnego znaczenia wobec wciąż mało dokładnych metod obliczania dodatkowych strat powierzchniowych w rdzeniu wynikających z zasilania falownikowego. W pracy przedstawiono bilans mocy dla dwóch silników indukcyjnych klatkowych o mocach 7.5 kW i 18.5 kW wykorzystując podczas obliczeń także podejście polowe dla analizy dodatkowych strat mocy (na podstawie obliczonych rozkładów pola magnetycznego w silniku indukcyjnym obliczono straty dodatkowe w rdzeniu silnika ). Zaakcentowano dodatkowe skutki energetyczne wynikające z zasilania silników indukcyjnych z falowników napięciowych bez używania filtrów wyjściowych oraz wskazano miejsca występowania dodatkowych składników strat mocy o wartościach istotnie większych od tych które występują podczas zasilania napięciem sinusoidalnym.
EN
It is possible to estimate the values of the power loss components in the induction motor fed PWM voltage inverter. The quantification and the separation of theses components constitute complex problem. The paper shows results of calculation of power loss components made for two induction motors: 7.5 kW and 18.5 kW. The problem of the power loss calculation has been solved of FE models and some physical models so the loss components have been determined both experimentally and using the analytical procedure.
6
Content available remote Electrical quantities in voltage inverter-induction motor system
EN
The paper deal with analysis of electrical quantities those occur in supply network - voltage inverter -induction motor system. SPICE software was used to built model of circuit representing voltage inverter MSI supplying squirrel-cage induction motor. The paper presents determined time distribution of currents and voltages in examined circuit. Calculations were carried out for different types of voltage inverters ( single-phase and three-phase) supplying induction motor under different load conditions.
PL
Artykuł prezentuje analizę przebiegów elektrycznych występujących w układzie sieć zasilająca - falownik - silnik indukcyjny. Do analizy pracy tego układu zastosowano program SPICE. W artykule zaprezentowano przebiegi prądów i napięć występujących w obwodzie. Analizę przeprowadzono dla różnych typów falowników ( jedno- i trójfazowych ) zasilających silnik indukcyjny pracujący w różnych warunkach obciążenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.