Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fale mrozów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Przegląd metod wydzielania fal upałów i fal mrozów
PL
Fale upałów i mrozów należą do ekstremalnych zjawisk pogodowych, a jednak do tej pory nie zostały jednoznacznie zdefiniowane i nadal nie ma jednolitego sposobu ich wyznaczania. W wielu pracach poświęconych tym zagadnieniom autorzy wprowadzają własne definicje i metody wydzielania fal, co czyni ich badania nieporównywalne z innymi. W niniejszym artykule dokonano przeglądu najczęściej stosowanych metod wydzielania fal upałów i mrozów (choć publikacji poświęconych falom mrozów jest dużo mniej niż prac poświęconych falom upałów). Opisywane metody połączono w siedem grup, reprezentujących różne podejścia metodyczne do problematyki wydzielania fal.
EN
Heat waves and frost waves are classified as extreme weather events, yet to this day they are not precisely defined and no unified method for their calculation exists. In many articles dedicated to these issues, the authors introduce their own definitions and methods to calculate it, what makes their work incomparable with others. In this paper, the review of most common methods of defining heat waves and frost waves has been made (although there is less works dedicated to frost waves than to heat waves). Described methods were divided into six groups representing different methodical approach to defining waves.
PL
Zarówno fale upałów, jak i fale mrozów zostały zakwalifikowane przez IPCC jako zjawiska ekstremalne. W dobie współczesnych zmian klimatu prognozuje się, że pierwsze z nich będą pojawiać się częściej, będą dłuższe i bardziej dotkliwie, natomiast drugie – coraz rzadsze i krótsze. Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania oraz długości fal upałów i mrozów w wybranych miastach Polski. W pracy zdefiniowano fale upałów jako co najmniej trzy kolejne dni z temperaturą maksymalną dobową większą od 30oC, fale mrozów zaś jako trzy kolejne dni z temperaturą maksymalną dobową mniejszą niż -10oC, w latach 2000-2010 w 8 regionach bioklimatycznych Polski. Dane wykorzystane do analizy pochodzą z internetowej bazy NCDC NOAA (http://www.ncdc.noaa.gov). Pomimo że odległość pomiędzy wybranymi stacjami jest niewielka, częstość i długość fal upałów i mrozów w Polsce jest zróżnicowana i nawiązuje do regionalizacji bioklimatycznej wykorzystanej w pracy.
EN
Heat waves and frost waves are classified by IPCC as extreme events. At the contemporary climate changes it is forecasted that the first ones will occur more often and they will be longer and more severe, whereas the second ones – will be rarer and shorter. The aim of this paper is to present frequency and length of heat waves and frost waves in selected polish cities. In this paper heat waves are defined as at least three consecutive days with daily maximum air temperature exceeding 30şC, while frost waves as at least three consecutive days with daily maximum air temperature below -10şC in years 2000-2010 in 8 polish bioclimatic regions. Datasets used in the analysis are downloaded from NCDC NOAA (http://www.ncdc.noaa.gov). Despite that distance between selected stations is not high, the frequency and length of heat waves and frost waves in Poland is varied and it is connected with bioclimatic regionalization used in this paper.
PL
W pracy przedstawiono występowanie fal upałów i fal mrozów w północno-wschodniej Polsce, jako jednego z wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki opracowano na podstawie 50-letnich dobowych maksymalnych Tmax oraz minimalnych Tmin wartości temperatury powietrza, pochodzących z 10 stacji IMGW. Wzrost średniej temperatury powietrza w północno-wschodniej Polsce w latach 1951-2000 generował zwiększenie liczby fal upałów oraz zmniejszenie liczby fal mrozów. Częstość temperatur bardzo niskich decydowała o charakterze termicznym wybranego okresu w większym stopniu niż częstość temperatur bardzo wysokich.
EN
The paper presents analysis of the characteristic heat waves (Tmax > 25°C) and frost waves (Tmin <-10°C) in north-eastern Poland based on meteorological dataset from 10 meteorological stations covering the period from 1951 to 2000. The findings suggest that increase of the mean temperature over the whole region resulted in the increased number of heat waves and in the decrease of frost waves. Frequency of very low temperatures decided more about thermal situation in the study period than frequency of very high temperatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.