Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etykieta logistyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Etykieta logistyczna powinna być źródłem informacji o zawartości danej palety. Jednak różnica pomiędzy znakowaniem produktów i palet jest z asadnicza. W iększość k odów w detalu to standardowe kody GS1, charakteryzujące się stabilną i niezmienną strukturą, zapewniającą niepowtarzalność numerów. Tego typu globalne oznaczenia mogą być stosowane przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw, bez dodatkowych uzgodnień.
PL
Potencjał związany z zastosowaniem standardów GS1, a zwłaszcza etykiety logistycznej, do usprawnienia procesów w przedsiębiorstwach jest wciąż niewykorzystywany na polskim rynku. Artykuł przedstawia możliwości i korzyści, jakie niesie ze sobą pełniejsze wykorzystanie standardów identyfikacyjnych w działach magazynowo-dystrybucyjnych. W procesach logistycznych przedsiębiorstw, a także w całym łańcuchu dostaw, bardzo ważnym narzędziem służącym do identyfikacji i gromadzenia danych jest etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna GS1 służy do oznaczenia jednostki logistycznej w standardowy sposób wg zasad systemu GS1, na potrzeby wszystkich uczestników łańcucha dostaw.
EN
The potential related to application of GS1 standards and, in particular, GS1 logistic label in order to improve company processes is still not employed on the Polish market. The article presents the opportunities and benefits offered by the more comprehensive use of standards for identification in the warehouse management. In the logistic processes of companies, as well as in the whole supply chain, GS1 logistic label is a very important tool for identification and data collection. This tool is used to describe a logistic unit in a standard manner according to the rules of the GS1 System for the needs of all participants in the supply chain.
PL
Artykuł oparto na badaniach empirycznych, którymi objęto pięć firm – producentów i dystrybutorów głównie branży FMCG oraz jednego operatora logistycznego. Dokonano syntezy porównawczej efektów wykorzystywania etykiety logistycznej GS1. Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do sformułowania wniosków wskazujących na korzyści uzyskiwane w procesie przyjęcia do magazynu przy stosowaniu etykiet logistycznych GS1 do znakowania jednostek ładunkowych. Najważniejszymi korzyściami są: pełna i szybka identyfikacja jednostek ładunkowych, wzrost jakości i przyspieszenie procesu (nawet do 6 razy), zmniejszenie liczby błędów, łatwiejsze zarządzanie partią i śledzenie jednostek ładunkowych.
PL
Jednym z najefektywniejszych narzędzi elektronicznej gospodarki, które usprawnia funkcjonowanie firm przemysłu spożywczego, są systemy automatycznej identyfikacji na etapie zaopatrzenia i zbytu towarów. W artykule omówiono najnowsze sposoby oznaczania kodami kreskowymi, których wdrożenie przyniesie kolejne korzyści branży spożywczej wynikające z: automatycznego śledzenia, kontroli terminów przydatności do spożycia, automatyki w przyjmowaniu dostaw i kompletowania wysyłek oraz ze znakowania towarów o zmiennej ilości kodami jednoznacznymi nie tylko na terenie jednego kraju, ale i całego świata.
EN
The automatic identification systems in the phase of supply and sales are one of the most effective tools for electronic commerce, which improves the operation of food industry companies. Therefore, we will discuss the latest methods of placing the barcodes on food products; their implementation will bring further advantages to food industry, resulting from automatic tracking, monitoring expiration dates, automation in the receipt of supplies and completion of shipments and marking the unambiguous codes on the products of variable number not only at the territory of one country, but all over the world.
PL
W artykule omówiono m.in. celowość wdrażania etykiety logistycznej, podano także wskazówki, jak wydrukować taką etykietę i z użyciem jakich narzędzi ją wdrożyć, aby spełniała wszelkie wymagania merytoryczne i techniczne, a jej tworzenie było możliwie proste i tanie, zwłaszcza dla małych i średnich firm.
EN
In the next article devoted to efficient e-commerce tools improving the way food companies operate, usefullness of logistics label implementation will be discussed as well as pieces of advice on how to print such a label and what tools to use to implement it so that the label meets all content-related and technical requirements and its generation is as simple and cheap as possible, especially for small and medium enterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.