Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł podejmuje problematykę ekoinnowacji przedsiębiorstw w kontekście budowy zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki. Ukazane zostały zależności pomiędzy projektowaniem i wdrażaniem innowacji środowiskowych, jako kluczowego instrumentu pozwalającego na unowocześnianie społeczeństw i gospodarek a pozytywnym wpływem na jakość środowiska naturalnego. Przedstawiony został również przegląd pojęć i założeń związanych z koncepcją zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej, koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz definicji i typologii innowacji środowiskowych.
EN
The paper discusses the issue of eco-innovation in enterprises in the context of the development of resource efficient and low emission economy. The relationships between design and implementation of environmental innovations as key instruments contributing to modernization of societies and economies and positive impact on the quality of the natural environment are presented. Selected concepts and assumptions related to resource efficient and low emission economy in the European Union, the problem of sustainable development as well as definitions and typology of environmental innovations are reviewed.
EN
This paper examines the effect of environmental innovation on employment level, using an industry-level panel dataset for the 2001-2010 period in China. Empirical results show that environmental process innovation has a positive effect on employment, but with a time lag. Furthermore, the relationship between environmental innovation and employment is heterogeneous across dirty industries and clean industries in China. Based on the empirical result, this study derives some policy implications.
PL
Artykuł dyskutuje wpływ innowacji środowiskowych na poziom zatrudnienia, w oparciu o bazę danych obejmującą lara 2001-2010, a odnoszącą się do Chin. Uzyskane rezultaty pokazują, że wprowadzanie ekologicznych innowacji ma pozytywny wpływ na zatrudnienie, jednak jest to widoczne dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto okazało się, że powiązania pomiędzy ekologicznymi innowacjami a zatrudnieniem są odmienne w odniesieniu do brudnych i czystych gałęzi przemysłu w Chinach. Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie zaleceń na przyszłość.
PL
Artykuł podejmuje problematykę wpływu europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS na stymulowanie wdrożeń innowacji środowiskowych w przedsiębiorstwie. Ukazano w nim zależności pomiędzy tym systemem a efektem końcowym w postaci innowacji środowiskowych „pierwszego stopnia”, wynikających z filozofii ciągłego doskonalenia, stanowiącej podstawę jego konstrukcji oraz funkcjonowania. Ponadto przestawiono w nim przegląd definicji pojęcia innowacja środowiskowa oraz genezę zintegrowanych systemów proekologicznego zarządzania organizacją.
EN
The article presents the issues of the European system of eco-management and EMAS audit which impacts on environmental innovation’s stimulations realized in enterprises. The article shows the dependence between this system and the final effect which is shown as a “first graded” environmental innovation. This innovation results of the constant perfection philosophy, which constitutes the base of construction and rules of functioning. Furthermore, it shows the review of definitions connected with eco- innovations and the genesis of the integrated ecological organization’s management systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.