Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental Protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W wyniku postępu cywilizacji, środowisko naturalne doznawało i nadal doznaje mniejszych lub większych uszczerbków, a bywa, że są to zmiany nieodwracalne. W związku z tym często można usłyszeć stwierdzenie, że człowiek to największy pasożyt na planecie.
PL
Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ochronie środowiska. Omówiono rodzaje platform pomiarowych do oznaczania czynników wpływających na jakość powietrza.
EN
A review with 46 ref., of legal aspects regarding classification and the possibility of using unmanned aerial vehicles for environmental research. Types of measuring platforms used to study factors affecting air quality were shown.
PL
Miejskie Plany Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla 44 największych polskich miast są na finiszu – informuje Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Opracowanie tych dokumentów i ich realizacja przyczynić mają się do poprawy jakości oraz komfortu życia w miastach.
PL
Recykling odpadowych minerałów budowlanych i mineralnych to temat "na czasie", wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego warto omówić go pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych,które są w nim wykorzystywane: rozdrabniania i przesiewania materiałów. Szczególna uwaga poświecona jest zestawom mobilnym, służącym do tej formy recyklingu.
5
Content available remote Zastosowanie biowęgla i zeolitu jako adsorbentów zanieczyszczeń mineralnych
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania zeolitu syntezowanego z popiołów lotnych oraz biowęgla wyprodukowanego z biomasy roślinnej do stabilizacji Cd, Pb i Zn w glebie zanieczyszczonej solami tych metali. Wykazano, że najbardziej efektywnym adsorbentem Cd, Pb i Zn był biowęgiel, co wynikało ze zmiany właściwości gleby (m.in. wartości pH) oraz specyficznych właściwości sorpcyjnych biowęgla. Zarówno zeolit, jak i biowęgiel wykazywały potencjał w sorbowaniu metali ciężkich z zanieczyszczonej gleby, a stopień ich immobilizacji zależał od rodzaju metalu, jego stężenia w roztworze glebowym oraz ilości i rodzaju zastosowanego adsorbenta.
EN
Zeolite (Z) was synthesized from fly ash obtained as a result of conventional hard coal combustion, and biochar (BC) obtained from biomass. The effect of Z, BC and their mixt. addn. to soil contaminated with Cd (3CdSO4 8H2O), Pb (C4H6O4Pb 3H2O) and Zn (ZnSO4 7H2O) on the immobilization of heavy metals was studied. Z and BC had the potential to sorb heavy metals but the most effective adsorbent for these metals was BC, what resulted from changes in soil properties (redox potential and pH).
PL
Określono zanieczyszczenia WWA i NWWA w dwóch rzekach województwa Małopolskiego i ich spływach ulicznych. Efekty porównano z analizą zanieczyszczenia wód deszczowych rejonu Alei Trzech Wieszczów w Krakowie. Pochodzenie oznaczonych zanieczyszczeń skonfrontowano ze wskaźnikami źródeł WWA i NWWA.
EN
Contents of pollutants in 2 Polish rivers as well as in rainwaters collected in the vicinity of a large city were detd. chromatog. by using external stds. Most of the pollutants had a pyrogenic origin (burning fossil fuels and diesel oils). A relationship between the content of the pollutants in rainwaters and in river waters was established.
PL
Pył - zjawisko nierozerwalnie związane z branżą górniczą. Jest on rezultatem specyfiki technologii przeróbczych, które polegają na dezintegracji surowca i przemieszczaniu rozdrobnionych produktów. Problem dotyka bezpośrednio zakładów górniczych, jak i terenów poza zakładami. Jego całkowita eliminacja jest niemożliwa, można jednak podjąć próby ograniczenia negatywnego wpływu pyłu na człowieka i środowisko.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia produkcji żeliwa syntetycznego, wytwarzanego na bazie złomu stalowego. Wprowadzenie większej ilości złomu stalowego jako surowca wtórnego do wytopu jest niewątpliwie korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. Zmniejszenie udziału lub eliminacja surówki ze wsadu pozwala również na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, które powstają przy jej produkcji. Problemem przy wytwarzaniu żeliwa syntetycznego jest uzyskanie odpowiedniej zawartości węgla w żeliwie. Dlatego w artykule przedstawiono metody nawęglania i materiały nawęglające stosowane w odlewnictwie. Analiza obejmuje również zagadnienia emisji zanieczyszczeń przy produkcji surówki, koksu wielkopiecowego i nawęglaczy.
EN
The issues of synthetic cast iron production on the steel scrap basis were presented in the paper. The steel scrap volume increase in solid charge is undoubtedly beneficial from the environmental point of view because it is a waste material. The pig iron amount decrease or even its complete elimination from the solid charge allows the pollution from its production decrease. However, when the synthetic cast iron is produced the problem of proper carbon content appears. Therefore in the paper the recarburization methods and carburizers used in foundry industry were presented. The analysis covers some issues of pollution in pig iron production process, blast-furnace coke and carburizers.
PL
Rozpoczynający się 2003 rok będzie niezwykle ważny dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego Polski; będzie to bowiem ostatni rok naszych przygotowań do wejścia do Unii Europejskiej i rok referendum akcesjnego, w którym polskie społeczeństwo zadecyduje o przynależności naszego kraju do struktur europejskich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.