Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enterprise resource planning system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is to identify and critically analyse numerous issues and challenges related to the implementation of Enterprise Resource Planning system. It begins with a brief introduction to the history of IT management support systems, where the evolution of the ERP concept is discussed. The author explains what are the benefits and potential problems for a company introducing ERP with the focus on ERP systems widely used in production businesses, as this solution was developed to meet the changing requirements of the manufacturing industry. Therefore potential enhancements offered by ERP are discussed, mainly connected with production rationalization. The author points out that using one, unified database that can be accessed by all employees simultaneously, affects almost all functional units of an enterprise and discusses what tangible benefits arise from such a solution. The architecture of an ERP system is described on the basis of a solution offered by SAP – SAP ERP. Due to ERP applications, the circulation of information is improved through acceleration. What is more, the redesign of internal business processes required for ERP implementation might be perceived as an incentive for further changes.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie oraz przeanalizowanie w sposób krytyczny licznych wyzwań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest wprowadzenie do historii informatycznych systemów wspomagania zarządzania, gdzie omówiono ewolucję standardu ERP. Autorka wyjaśnia, jakie korzyści oraz problemy wynikają z wdrożenia systemu, koncentrując się na systemach ERP wykorzystywanych w firmach produkcyjnych, jako że rozwiązanie to powstało w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb przemysłu wytwórczego. Z tego powodu w artykule omówione zostały usprawnienia związane głównie z optymalizacją produkcji. Autorka wskazuje, iż jedna baza danych, do której dostęp mają równocześnie wszyscy pracownicy, wpływa na wszystkie obszary firmy oraz omawia, jakie wymierne korzyści wynikają z takiego rozwiązania. Architektura systemu ERP została omówiona na przykładzie produktu oferowanego przez SAP – SAP ERP. Zastosowanie systemów klasy ERP wpływa na usprawnienie obiegu informacji poprzez jego znaczne przyspieszenie. Co więcej, przeprojektowanie wewnętrznych procesów gospodarczych organizacji, wymagane przy wdrażaniu omawianych systemów, może być postrzegane jako bodziec do dalszych zmian.
EN
ERP systems integrate all processes and software users in one computerized environment reshaping organization to fit into system�fs functionalities. ERP system implementation is a complex process with technical and socio�-organizational issues. As ERP system encompass financial data and management decision modules, accountants are important actors of the system both during implementation and after go�-live stage.
4
Content available remote Symulacja pracy linii produkcyjnej na przykładzie praktycznym
EN
The article focuses on the problems concerning production line capacity. The example of a certain problem concerning a line, on which the axles for grass mower are producing, is analyzed in the paper. To solve the problem authors used lean tools such as value stream mapping and ProModel program for simulation of the production line working. After gathering information about production line and processes realizing on the line, the current state of the value stream map was drawn. On the base of the map analysis and talks with employees and management the improvements, which could improve production line working and its capacity, were proposed. Improvements were discussed and chosen of them were indicated to check in simulations. Then a first version of future state of value stream map with the indicated improvements was prepared. To do simulations a plan was developed. As variables are taken: frequency of delivery, effective working time, number of simultaneously assembled products, number of lathes in the line and number of products in batch. Next a model of the production line in ProModel program was build. With the use of the model, in the range of the analysis, 144 simulations were done. Obtained data are analyzed and proposals for line developing are presented. To increase production line capacity an additional lathe has to be introduced into the line. Authors also indicate that morning break should be cut down to 5 min. Another solution, which has to be introduced, is changing a frequency of delivery. The frequency should equal 8 hours and it is enough. More often deliveries are not cost effective, although they could give even better capacity. It was impossible to double capacity by introducing only other improvements avoiding costs concerning with necessity of buying a new lathe. The proposals are shown in the second version of future state of value stream map. Authors also indicate the further possible development and analysis.
5
Content available remote Przepływ danych w zarządzaniu operacyjnym wyrobów wariantowych
EN
According to requirements of the market a great number of small companies are forced to offer a wide variety of products and to frequently respond to the market with customized solutions. At the same time, the fast delivery of products is often key to winning orders. Recent developments in Information Technology have made product family manufacturing available for small companies. It is made possible by applying a class of software tools called product configurations which can be integrated with Enterprise Resource Planning (ERP) systems. For configurable products, due to the number of options for implementation, the process of data preparation requires special care so that not to be too time-consuming and likely to be realized in production practice. This article presents problem of product identification, customizable product modeling, user interface issues, the algorithmic generating of bill of materials and routing processes based on the options specified by the B2B system users and data flow in the operational management. The decision framework of product family design and development along the entire spectrum of product realization according to the concept of design domains. Product family decision-making involves a series of "what how" mappings between these domains. Managing product families consisting of a large set of product variants as configurable products requires defining a configuration model. The concepts and modeling guidelines for them were validated with success in SME for roller shutters. Information system support is necessary for modeling products, particularly for a configuration available on the Internet for B2B partners. In addition to having a good understanding of the product, a designer should be familiar with object oriented modeling. The main benefit there would be improving communication within the product development team and to other departments in the company, e.g. sales. The benefits also include the use of additional functions provided by the knowledge database, structure and the related design constraints during the product development. The method was validated in the conditions of best practice production for unit and small batch production.
6
Content available remote Grupowanie zadań w operacyjnym planie produkcji wycinarki laserowej
PL
Uwarunkowania współczesnych przedsiębiorstw wymagają dostosowywania produkcji wyrobów do ciągle zmieniających się wymagań klienta. Powoduje to konieczność produkcji jednostkowej i małoseryjnej wyrobów wariantowych w wielu opcjach wykonania. Produkcja wyrobów w polskich warunkach odbywa się na uniwersalnych obrabiarkach przeważnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zastosowanie zaawansowanych technik (jak np. SMED) pozwala na znaczną redukcję czasów przezbrojeń, w tego rodzaju produkcji, ze względu jednak na ilość przezbrojeń udział czasów przygotowawczo-zakończeniowych w całości czasów wytwarzania jest nadal znaczny. W większości przedsiębiorstw stosowane są systemy do wspomagania zarządzania często klasy MRPII/ERP. Mimo posiadania znacznej ilości danych wejściowych gromadzonych w tego rodzaju systemach informatycznych, obszar operacyjnego zarządzania produkcją ciągle wspomagany jest w stopniu niewystarczającym. Dla tego rodzaju warunków produkcji autor zaproponował zbudowanie systemu doradczego opartego o zastosowanie dynamicznej klasyfikacji i grupowania zadań na poziomie operacyjnego planu produkcji. Powyższa metoda wykorzystuje dane planistyczne pozyskane z systemu klasy ERP, dokonuje dynamicznego grupowania zadań uwzględniając cechy elementów i wyrobów mające zasadniczy wpływ na czasy przezbrojeń na wąskim gardle. Powyższe cechy jak i metoda ich wykorzystania stanowi integralną część bazy wiedzy systemu doradczego. Poniżej podano przykład zastosowania metody do optymalizacji pracy wycinarki laserowej. Podany przykład zaczerpnięto z badań praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa produkującego wyroby sprzętu szpitalnego, w którym "wąskie gardła" ulokowane były między innymi na wycinarkach laserowych.
EN
Determinant of contemporary enterprises requires adapting the production of products for still changing requirements of the customer The production planning in most companies in small and medium enterprises (SME) consists of two-stage hierarchy, medium term planning and detailed scheduling. A necessity of the individual and small-batch production causes it of variant products in many options of the workmanship. The production of products in Polish enterprisers takes place on universal machines mainly in the SME's. Medium term planning is mostly carried out by MRPII or ERP software. The detailed scheduling level activities in the plans are performed by advanced planning software. This software in individual and small-batch conditions of production focuses on moving bottlenecks. Using techniques of classification and grouping into organizationally similar groups setup times were reduced. For the reduction of bottlenecks data of the ERP system were used. Assumptions were validated wilh researches in real enterprises. The examples of using the above method to the optimization of the laser cutter's tasks were given.
7
Content available remote Technologie internetowe w zarządzaniu MŚP
EN
Small and medium size enterprises (SME) are finding that the technology available trough ASP (Application Service Providing) can help them apply ERP (Enterprise Resource Planning) techniques to their operations. By using application service providers for processes such as online invoicing. production and inventory, businesses are strengthening their links to customers. vendors and business partners. Since supply chains are mainly supported by software solutions (for instance ERP), SMEs must be able to use and implement a solution themselves. Because they don't have the required capital and IT that enables it, they will fall out of the Supply Chains. The solution to this problem is just the ASP.
PL
Artykuł prezentuje rezultaty badań czeskiego rynku produktów ERP przeprowadzonego na początku bieżącego roku. Opisano 39 produktów klasy ERP, a przedstawione informacje o nich zebrane zostały za pośrednictwem ankiet rozesłanych pocztą elektroniczną do 66 firm.
EN
The main aim of this article is to analyze possibility of two-step integration of MRP II/ERP systems. Integration based on data-base is the first step. The second step is integration of database with superstructure in the form of optimization system supported by model base and procedures base. Following issues are discussed in the paper: - construction of general operational model, - model adaptation to real information system of the meat factory, - construction of mathematical model based on it, - creation of user interface for manipulation of goal-function components and input parameters, - project of database content for model test-runs.
EN
In this paper there are shown the factors referring to efficiency of implementation of ERP systems and the methodology of estimating these systems implementation as well. The level of applying Electronic Data Interchange (EDI) and the Business Process Integration (BPI) method and Open Buying on the Internet (OBI) standard are analyzed during implementation of the ERP systems.
EN
The paper presents general ideas on technologies and tools in production planning and control. Requirements of companies and directions for actions in this area are introduced. General structure and functions of the developed technical production preparation system are presented. Characteristics of modern production are discussed.
EN
The traditional, accounting based investment justification methods often fail to measure proper value of Advanced Manufacturing Technology, mainly because of strategic, intangible nature of the benefits involved. The paper examines new approaches to justification such modern systems, namely analytic and strategic appraisal methods. Special attention is given to using Activity-Based Costing (ABC) to justification of integrated production management systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.