Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine block
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Selecting appropriate materials is presently a complex task as material databases cover tens of thousands of different types of materials. Product designing proceeds in numerous stages and in most of them there are open questions with not only one correct solution but better and worse ones. This paper overviews the Diesel engine body construction materials mentioned in the literature and discusses a certain practical method to select materials for a cylinder head and a Diesel engine block as a prototype. The engine body, depending on its purpose, is most frequently iron or aluminum. If it is important to optimize parts to achieve low weight, aluminum alloys are usually applied, especially in the automotive and aviation industries. In the latter case, weight is even more important so new types of magnesium alloys which are even lighter than aluminum ones are developed and used. However, magnesium alloys are, for example, more flammable and not enough strong so, for safety reasons, this type of material is not used solely in engine bodies.
EN
The paper presents modeling and calculations of multi-bolted connections at the assembly stage on an example of the engine cylinder head-block connection. The physical model of the connection was introduced as a combination of three subsystems: the set of bolts, the joined element and the contact layer between the joined element and the rigid support. The finite element method (FEM) was used for the modeling. Bolts were replaced with hybrid elements. The joined element was modeled with spatial finite elements. The Winkler model of the contact layer has been taken into consideration. The truth of the theorem has been examined, according to which non-linearity of the contact layer has a negligible impact on the final values of the bolt forces in the case of sequential preloading of the multi-bolted connection. The results of the calculations of a selected multi-bolted connection have been compared with the experimental results.
PL
Przedstawiono modelowanie i obliczenia połączeń wielośrubowych na etapie montażu, na przykładzie połączenia głowicy z blokiem silnika. Wprowadzono model fizyczny połączenia zbudowany z trzech podukładów: zbioru śrub, elementu łączonego i warstwy stykowej między elementem łączonym a nieodkształcalną ostoją. Do modelowania wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Śruby zastąpiono elementami hybrydowymi. Element łączony zamodelowano za pomocą przestrzennych elementów skończonych. Warstwę stykową potraktowano jako ciało Winklera. Zbadano prawdziwość tezy, według której nieliniowość warstwy stykowej ma znikomy wpływ na końcowe wartości sił w śrubach w przypadku połączenia wielośrubowego napinanego wstępnie kolejno dokręcanymi śrubami. Wyniki obliczeń wybranego połączenia wielośrubowego porównano z wynikami badań doświadczalnych.
3
Content available Evaluation of porosity in Al alloy die castings
EN
Mechanical properties of an Al-alloy die casting depend significantly on its structural properties. Porosity in Al-alloy castings is one of the most frequent causes of waste castings. Gas pores are responsible for impaired mechanical-technological properties of cast materials. On the basis of a complex evaluation of experiments conducted on AlSi9Cu3 alloy samples taken from the upper engine block which was die-cast with and without local squeeze casting it can be said that castings manufactured without squeeze casting exhibit maximum porosity in the longitudinal section. The area without local squeeze casting exhibits a certain reduction in mechanical properties and porosity increased to as much as 5%. However, this still meets the norms set by SKODA AUTO a.s.
PL
Celem badań jest wyznaczanie drgań modelu kadłuba silnika spalinowego wywołanych zmiennymi siłami występującymi w układzie korbowo-tłokowym. Uwzględniając zależności kinematyczne układu korbowo-tłokowego określono wartości tych sił, przy założeniu zmian wartości ciśnienia nad tłokiem oraz zmian prędkości obrotowej silnika. Wyznaczone wartości sił wymuszających drgania zostały wykorzystane w modelu MES kadłuba do oszacowania prędkości drgań wybranego, przykładowego punktu kadłuba.
EN
The aim of the reaserch is counting internal combustion engine crankcase vibration caused by changing excitation forces in piston-crank system. The values of these forces were calculated taking into consideration kinematic equations of piston-crank system, assuming changes of cylinder pressure and engine rotation velocity values. The calculated excitating vibration forces were used in an engine FEM model to estimate vibration velocity of a choosen examplary crankcase point.
PL
W opracowaniu przestawiono stanowisko do badań przyspieszeń drgań wraz z opisem aparatury pomiarowej a także koncepcję budowy stanowiska do badań symulacyjnych luzu złożenia tłok-cylinder.
EN
The paper presented research bench for the IC engine vibration analysis and describe measurement accessories. Presented as well the conception of the piston-cylinder clearance bench.
PL
Przedstawiono doświadczenia z zastosowania sond pomiarowych w produkcji kadłubów silników spalinowych na centrach obróbkowych. Omówiono również problemy występujące w obróbce kadłubów oraz propgramowanie pomiarów sondą.
EN
Experiments with the application of measuring probes in production of I.C. engine blocks on machining cetres. Problems arising in the machining of blocks programming dimensions by means of a probe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.