Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy regeneration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Model actions undertaken in HafenCity and Wilhelmsburg during IBA Hamburg 2006-13 as well as energy transformation of Danish island of Samsø towards self-sufficiency are examples of the use of energy as one of the key factors in the design of revitalization process in various scales. An important issue is to determine the impact of renewable energy systems on design process, architecture and urbanism of revitalized structures. Article examines the programs and projects related to the processes: renewal of degraded inner-industrial areas (brownfields), ecological restoration of degraded land, the revitalization of port and underdeveloped areas in the aspects of climate protection, the use of energy from renewable sources and improvement of technical conditions of building substance while maintaining the principles of sustainable development.
PL
Modelowe działania podejmowane w HafenCity oraz te w ramach IBA-Hamburg 2006-2013 w Wilhelmsburgu jak również transformacja duńskiej wyspy Samsø w samowystarczalną energetycznie mogą stanowić przykłady wykorzystania OZE jako jednego z czynników w projektowaniu procesu rewitalizacji w różnych jej skalach. Istotnym wydaje się określenie wpływu, jaki wywierają systemy wykorzystujące OZE na proces projektowy, architekturę i urbanistykę rewitalizowanych struktur. Artykuł poddaje analizie programy i projekty związane z procesami: odnowy zdegradowanych, poprzemysłowych, rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie, rewitalizacji obszarów portowych i słabo zurbanizowanych w aspektach ochrony klimatu, zastosowania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz poprawy warunków technicznych obiektów przy zachowaniu zasad rozwoju zrównoważonego.
EN
The paper describes an active vibration control system for a structure of two degrees of freedom. The system comprises two elastically connected bodies moving along vertical guides. The system structure is additionally provided with two electrodynamical linear motors working in energy regeneration and active vibration reduction subsystems. The combination of these subsystems with a special control system creates a self-powered vibration reduction system, allowing active vibration control of the second body using the energy from the motion of the first body, which was regenerated and stored in capacitors.
PL
W pracy przedstawiono aktywny system redukcji drgań układu o dwóch stopniach swobody. Układ składa się z dwóch brył połączonych sprężyście, poruszających się wzdłuż prowadnic. Zastosowano dwa elektrodynamiczne silniki linowe pracujące w układzie odzyskiwania energii oraz w układzie aktywnej wibroizolacji Połączenie obydwu układów systemem sterowania umożliwiło budowę samozasilającego się układu wibroizolacji. Pozwala on na aktywną redukcję drgań drugiej bryły przy wykorzystaniu odzyskanej i zmagazynowanie w kondensatorach energii pochodzącej z drgań bryły pierwszej.
EN
In the paper two-degree-of-freedom system with self-powered active control was considered. The skyhook control scheme was assumed in calculation. The DC motor was used as the energy regenerative damper that converts the vibration energy into electric energy. The regenerative energy was stored in capacitor or battery. The results of numerical simulation of the motion excited by random process were presented and the analysis of energy balance in the system was estimated.
PL
W pracy przedstawiono układ o dwóch stopniach swobody, w którym do zasilania aktywnego tłumienia drgań wykorzystano energię pochodzącą z odzysku. W obliczeniach układu aktywnego przyjęto znany algorytm ,,skyhook algorithm". Jako urządzenie zamieniające energię mechaniczną na elektryczną zastosowano silnik liniowy. Założono, że odzyskana energia jest magazynowana w kondensatorze lub akumulatorze. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej ruchu układu pod wpływem wymuszenia w postaci procesu stochastycznego. Oszacowano bilans energii układu.
4
PL
W artykule opisano badania laboratoryjne tłumika drgań zbudowanego na bazie elektrodynamicznego silnika liniowego prądu stałego. Badania te związane były z działaniem silnika pełniącego następujące funkcje: tłumika wiskotycznego, elementu wykonawczego w układzie odzyskiwania energii, elementu wykonawczego w aktywnym układzie redukcji drgań. Podczas testów laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki umożliwiające ocenę przydatności zaproponowanego silnika liniowego do redukcji drgań mechanicznych.
EN
The paper presents laboratory research of vibration damper operate on the basic of the electromagnetic linear motor. Laboratory research was related with linear DC motor fulfilling functions: viscose damper, actuator in energy regeneration system, actuator in active vibration control system. During laboratory tests static and dynamics characteristics was determined which proposed linear DC motor make possible to evaluation in relation to mechanical vibration reduction.
5
Content available remote Active vibration reduction system with energy regeneration
EN
Studies of the systems with energy regeneration have been carried out for years, since they primarily cover the assemblies with electrodynamic actuators. The paper addresses the issue of active reduction of mechanical vibration using DC motor as the actuator. Testing procedure is aimed to assess potential use of those assemblies in a different frequency band and force range than in electrodynamic actuators. The paper explains the operating principle of the system. The tested vibration reduction system is the physical model of 2 DOF suspension. Initial analysis has been conducted to explore the potential use of the energy produced by the vibration of sprung mass in the second degree of the suspension system in range of high frequencies, for power-supply to the active component incorporated in the same suspension degree in low frequencies range. Results of the experiments revealed that the mechanical parameters of the system can be selected in such a way that for specific interfering signals the accumulated energy should be at least equal to the energy used up by the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.