Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy expenses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przyjmując, iż zrównoważona konsumpcja opiera się między innymi na podejmowaniu decyzji o zakupie dóbr, weryfikując ich faktyczną niezbędność oraz oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w artykule dokonano analizy wydatków gospodarstw domowych na nośniki energii na przestrzeni lat. Celem badawczym było zweryfikowanie, w jakim stopniu zmiany udziału wydatków na energię w strukturze wydatków ogółem gospodarstw domowych korespondują z deklaratywną sferą zachowań wspierających ochronę środowiska. Badanie empiryczne wydatków na energię zostało przeprowadzone na podstawie danych indywidualnych z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego przez GUS w latach 2006-2012.
EN
The main objective of the considerations is to present the changes in energy expenses in households in 2006-2012 in the context of assumptions of the model of sustainable consumption, expressed through inter alia, indicator of energy consumption attributable to one inhabitant. Deepening the analysis is a summary of actual consumer´s behavior in this area with declared attitudes on energy saving and the tendency to increase spending on so-called „pure energy”.
PL
Celem badań było przeprowadzenie oceny energetycznej technologii produkcji pszenicy ozimej. Badania przeprowadzono, w latach 2000-2002, na terenie województwa lubuskiego na glebach IIIa, IIIb i IVa klasy bonitacyjnej. Zakres realizowanych badań obejmował określenie przedplonu, analizę i ocenę technologii produkcji pszenicy ozimej, określenie rodzaju i liczby wykonywanych zabiegów, analizę wykorzystania maszyn i narzędzi, obliczenie energochłonności skumulowanej poniesionej na produkcję, energii odzyskanej w postaci wyprodukowanej pszenicy ozimej, obliczenie nakładów energii oraz współczynnik efektywności energetycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strukturze energochłonności produkcji najwyższą wartość stanowiły materiały i surowce. We wszystkich badanych technologiach uzyskano wysoki współczynnik efektywności energetycznej i waha się on od 1,49 w roku 2000 do 1,80 w roku 2001.
EN
The purpose of the research was to perform an energetic assessment of winter wheat production technology. The research was done in the years 2000-2002 in Lubuskie region on soils belonging to the IIIa, IIIb and IVa evaluation class. The scope of the research comprised determination of forecrop, analysis and assessment of winter wheat production technology, determination of the type and number of performed treatments, analysis of machinery and tooling utilization, calculation of cumulated energy consumption for the production, the energy recovered in the form of the produced winter wheat, calculation of energy expenses and the energy effectiveness indicator. It results from the conducted studies that materials and raw materials had the highest value in the energy consumption structure. In all examined technologies a high energy effectiveness indicator was obtained that oscillates between 1.49 in 2000 and 1.80 in 2001.
PL
W artykule podjęto się oszacowania nakładów energetycznych oraz emisji CO2 podczas produkcji estrów oleju rzepakowego. Przedstawiono także emisję związków toksycznych zawartych w spalinach w zależności od stosowanego układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym.
EN
In the article, an attempt was made to evaluate energy expenses and CO2 emission during the production of esters of rapeseed oil. Also presented was the emission of toxic compounds included in the fumes in relation to the supply system of engine with self-ignition system.
PL
Przedstawiono nakłady energetyczne w 42 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU).Stwierdzono umiarkowaną zależność nakładów robocizny i pracy uprzedmiotowionej od wielkości ekonomicznej gospodarstw. Gospodarstwa o największej wielkości ekonomicznej ponoszą 3 krotnie mniejsze nakłady energetyczne niż gospodarstwa o najmniejszej wielkości ekonomicznej.
EN
Energy expenses on 42 family farms grouped according to the European Size Unit (ESU) were presented. A moderate dependence of human and machine work expenditure from the economical size of the farm. Farms with the largest economical size incur 3 times less energy expenses than a farm with the least economical size.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.