Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy balances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia model matematyczny wytwarzania energii elektrycznej utworzony na podstawie parametrów urządzeń energetyki zawodowej, pracujących w systemie blokowym. W pracy uwzględniono parametry poszczególnych etapów przetwarzania energii. Dokonano porównania bilansu zgodnego z pierwszą zasadą termodynamiki oraz równania bilansu energii, dla pracy sił w turbinie parowej. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych. Istnieje możliwość zastąpienia strumienia energii zawartej w konwencjonalnym źródle energii energią skumulowaną w źródle odnawialnym (biomasie).
EN
The paper presents a mathematical modei of electricity production created from the energy sector device parameters operating in the block system. The work takes into account the perameters of energy conversion stages. A comparison of the balance was made in accordance to the first law of thermodynamics and energy balance equations, for the work of force in a steam turbine. The authors submitted selected results of the simulation studies. The energy flux contained in the conventional energy source can be replaced by the energy accumulated in the renewabie energy source (biomass). (Simulation of electricity production in the co-burning biomass with coal).
2
Content available remote Zasady uzgadniania bilansów substancji i energii
PL
Podstawą analiz energetycznych są uzgodnione bilanse substancji i energii. W technice cieplnej często występuje przypadek nadmiarowych równań bilansowych, które wykazują niezgodności. Przyczyną tego są błędy pomiarów, które przenoszone są na błędy obliczeń niewiadomych. W celu uzgodnienia bilansów konieczna jest walidacja pomiarów. Narzędziem walidacji jest rachunek wyrównawczy bazujący na zasadzie maksymalizacji funkcji wiarygodności w n-wymiarowej prze-strzeni błędów. W pracy przedstawiono zarówno klasyczną, jak i uogólnioną metodę uzgadniania bilansów substancji i energii.
EN
The base of energy analyses are reconciliated substance and energy balances. In thermal engineering we often encounter cases with excessive balance equations displaying disagreements between the left and right - hand side. This is caused by measurement errors which result in errors of calculations of the unknown values. In order to reconciliate the balances a validation of the measurements is needed. A fool of validation is the least squares adjustment method basing on the principle of the maximization of the function of reliability in the n-dimensional space of errors. The paper presents both the classical and generalised method of reconciliating the balances of substance and energy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.