Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 538

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energooszczędność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Urządzenia i instalacje HVACR powinny być coraz bardziej wydajne, energooszczędne, ciche i dające szerokie możliwości regulacji i sterowania. W wielu przypadkach podstawowym podzespołem warunkującym te cechy jest wentylator. Rynek, zaczynając od spełniania europejskich wymagań prawnych, wciąż zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami tych urządzeń.
PL
Nagrzewnice wodne i gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne są chętnie wybierane do ogrzewania (a często także chłodzenia i wentylacji) obiektów wielkokubaturowych jako urządzenia skuteczne i zapewniające ciągłość pracy przez wiele lat. Zgodnie z trendami w budownictwie inwestorzy oczekują od tych urządzeń nie tylko skuteczności i niezawodności, ale także udziału w zapewnieniu efektywności energetycznej.
PL
Oszczędne i komfortowe ogrzewanie dzięki równoważeniu instalacji c.o. jest technicznie możliwe zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach wielorodzinnych. Projektanci i instalatorzy mają do dyspozycji rozwiązania gwarantujące wysoką efektywność każdego typu instalacji wodnego ogrzewania centralnego.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi systemami grzewczymi, takimi jak: kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet), kocioł elektryczny, piece akumulacyjne, pompa ciepła typu powietrze/woda oraz pompa ciepła typu solanka/woda z ogrzewaniem wodnym podłogowym. Analizy przeprowadzono, korzystając z programu RETScreen.
EN
The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating systems such as solid fuel boiler (eco-pea coal, pellets), electric boiler, storage stoves, air-to-water heat pump and brine-to-water heat pump with water floor heating. The analyzes were carried out in the RETScreen program.
5
Content available remote Zmniejszanie emisji CO2 w systemie świadectw efektywności energetycznej
PL
Omówiono przedsięwzięcia energooszczędne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz wskazano metodologię obliczeń emisji CO2. Omówiono również system wsparcia finansowego przedsięwzięć energooszczędnych na terenie Polski.
EN
A review, with 15 refs., of energy-saving projects contributing to the redn. of CO2 emissions and the methodology for calcg. CO2 emissions.
6
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
PL
W artykule przeanalizowano zależności pomiędzy zmianami izolacyjności cieplnej a zmianami izolacyjności akustycznej przegród lub obiektów budowlanych oraz efekty związane ze zwiększonym stosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przytoczono przykłady dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
EN
The article analyzes the relationships between changes in thermal insulation and changes in acoustic insulation of partitions or building structures and the effects associated with the increased use of renewable energy sources. Examples are given concerning housing construction.
PL
Sektor energetyczny podlega stałemu rozwojowi na całym świecie. Zmianie ulega koniunktura rynku paliw, technologie, stosunki międzypaństwowe wpływające między innymi na handel. W ramach właściwie zarządzanego państwa istotne jest także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, stojącego na jak najwyższym poziomie.
EN
The development of energy efficient buildings has been on the increase in recent years. This trend in architectural engineering reflects both the binding legal regulation and the rational approach of investors to the construction or refurbishment of buildings. When planning such an investment, it is necessary to scrutinize the underlying guidelines and the conditions in which the building will be developed, as well as its future useful life. Economic analysis of the effectiveness of investments in the building sector employs simple and discounted methods. Depending on the scope and complexity of envisaged construction work, it is possible to apply methods from both groups. However, simple methods should suffice for simple building projects, an example of which will be discussed in the article. Three variants of planned additional thermal insulation of external walls of a residential building will be presented. The results of our calculations showed that the payback period for such an investment would be too long, which is why it is recommended to combine the thermal insulation of outer walls with some broader measures so as to shorten the time needed to achieve a good return on investment ratio.
EN
Wireless sensor network is a significant piece of wireless communication. It is a gathering of an enormous number of sensor nodes that are set in remote spots. The sensors have ability to do a typical undertaking. So energy exhaustion plays a significant job in keeping up a stable network. To build the system lifetime, a different energy effective algorithm is required which expands the network lifetime and makes the network more energy productive. For the augmenting, the lifetime of the network diverse routing technique has been utilized which help in expanding the lifetime of the network. This article portrays the diverse routing protocol which helps in energy efficient routing in a wireless sensor network.
PL
Na początku ubiegłego wieku synonimem postepu były dymiące kominy hut i fabryk, w połowie ubiegłego wieku - amerykańskie "krążowniki szos", zaś końcówka XX w. i początek XXI to poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań w każdej dziedzinie. W branży budowlanej o energooszczędności można mówić przynajmniej w trzech aspektach: poszukiwania oszczędności energii w procesach przeróbki surowców mineralnych, poszukiwania surowców i materiałów umożliwiających uzyskanie ograniczenia zużycia energii w procesach przetwórstwa i dążenia do wyprodukowania materiałów budowlanych umożliwiających ograniczenie strat energii.
PL
Ostatnie miesiące obfitują w informacje nt. inicjatyw wspomagających walkę ze smogiem. Mamy programy gminne, rządowe i międzynarodowe, które mają poprawiać jakość powietrza i zmniejszać zużycie energii. Ogromną rolę odgrywają tu instalacje budowlane, w których do osiągnięcia efektu ekologicznego konieczna jest współpraca i synergia wszystkich, choćby najdrobniejszych elementów. W przypadku instalacji grzewczej istotna jest też rola pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.
PL
Obiekty przemysłowe to często obiekty wielkokubaturowe, wymagające ogrzewania dużych, wysokich powierzchni lub tylko wybranych miejsc. Do rozwiązań grzewczych mogących sprostać tym zadaniom należą m.in. nagrzewnice.
PL
Jedynie kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych znacząco ogranicza energochłonność i tym samym niską emisję oraz zwiększa komfort cieplny przy mniejszych kosztach użytkowania. Ocieplenie budynku i wymiana stolarki pociągają za sobą zmiany w systemie wentylacji. W obecnie termomodernizowanych budynkach jednorodzinnych należy odchodzić od wentylacji grawitacyjnej na rzecz wentylacji hybrydowej lub mechanicznej. Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w termomodernizowanych domach może skutkować osiągnięciem znaczących oszczędności energii. Daje to również możliwość osiągnięcia standardu niemal zeroenergetycznego.
PL
Inwestycja w urządzenia wykorzystujące OZE to dla inwestora niemały wydatek. Nic dziwnego, że poszukując energooszczędnych czy nawet prosumenckich rozwiązań, rozgląda się on także za rządowymi czy samorządowymi programami ich dofinansowania.
EN
The aim of the research is use a new technology that reduces the consumption of electricity and heat along with the reduction of CO2 emissions in the "WICA" of the Eastern Innovative Center of Architecture at the Faculty of Construction and Architecture of the Lublin University of Technology. The building will be equipped with installations for obtaining heat and cold energy from groundwater, and will be adapted to the level of the passive building with the lowest EP index (Projekt, 2018).
PL
Celem badań jest wykorzystanie nowej technologii ograniczających zużycie energii elektrycznej i cieplnej wraz z redukcją emisji CO2 w “WICA” Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Budynek zostanie wyposażony w instalacje do pozyskania energii ciepła i chłodu z wód gruntowych i dostosowany do poziomu budynku pasywnego o najniższym wskaźniku EP (Projekt, 2018).
EN
The aim of the research is to indicate a new direction for generating renewable energy that may eliminate the HVAC heating and ventilation system EP and reduce the CO2 emissions fourfold. The Potocki Palace in Radzyn Podlaski will be the first renovated palace building in the region with the lowest EP indicator, while maintaining the highest parameters for the indoor air and reduction of CO2 (Project, 2019).
PL
Celem badań jest wskazanie nowego kierunku pozyskania energii z wód gruntowych, magazynu ciepła i chłodu, magazynu energii odnawialnej, która w instalacjach HVAC może wyeliminować z systemu wentylacji oraz ogrzewania EP i ograniczyć czterokrotnie emisję CO2. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim jako pierwszy rewitalizowany w Polsce, uzyska najniższy wskaźnik EP, z zachowaniem bardzo wysokich parametrów powietrza wewnętrznego wraz z redukcją CO2 (Projekt, 2019).
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.