Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission communications pollutants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza projektu E-Bus Berlin
PL
W sierpniu 2015 r. w stolicy Niemiec uruchomiono projekt E-Bus, który przyczynić się powinien do redukcji szkodliwych gazów, ograniczenia hałasu oraz rozwoju rynku autobusów elektrycznych w rejonie Berlina i Brandenburgii. W artykule omówiona została pierwsza elektryczna linia autobusowa stolicy Niemiec, która powstała w oparciu o wykorzystanie różnorodnych rozwiązań technicznych. Uwzględniono 2 zasadnicze grupy tego typu rozwiązań – zastosowanie autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 electric oraz systemu szybkiego ładowania indukcyjnego Primove firmy Bombardier. Podkreślono również zalety wynikające z eksploatacji pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym Berlina. Przedstawione zagadnienia zostały oparte o bilans środowiskowy projektu E-Bus Berlin.
EN
The E-Bus project was launched in August 2015 in Berlin should contribute to reduction of harmful emissions, noise reduction and development of the electric bus market in the area of Berlin and Brandenburg. This article discusses the first electric bus line in the capital of Germany, which was based on the use of various technical solutions. Two basic groups of such solutions were taken into account – the use of the Solaris Urbino 12 electric bus and the Bombardier Primove inductive charging system. The advantages of using electric vehicles in public transport in Berlin were also discussed. The presented issues were based on the environmental balance of the E-Bus Berlin project.
PL
W artykule omówiony został sposób wyznaczania i wyniki obliczeń kosztów zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez autobusy komunikacji miejskiej w założonym czasie ich użytkowania. W rozważaniach ujęte zostały trzy modele autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, z trzema różnymi źródłami napędu: autobus z wysokoprężnym silnikiem spalinowym, z silnikiem na sprężony gaz ziemny oraz z napędem elektrycznym.
EN
Paper discussed a way of determining and the results of calculations the cost of energy consumption and emissions from public buses in the given time of use. The discussion included three models of buses that meet the emissions standard Euro 6, with three different power sources: a bus with a diesel engine, with the engine on compressed natural gas and electric.
PL
Publikacja stanowi próbę wskazania zagrożeń dla polskich uzdrowisk, jakie powoduje motoryzacja. Ze względu na to, że w przeciągu ostatnich kilku lat w Polsce gwałtownie wzrosła ilość pojazdów, nasiliły się negatywne oddziaływania motoryzacji na środowisko, w tym na środowisko oraz funkcje lecznicze i rekreacyjne uzdrowisk. Pierwsza część pracy to krótka charakterystyka jednej z krakowskich baz leczniczych - Uzdrowiska "Swoszowice", druga natomiast poświęcona jest omówieniu oddziaływania komunikacji na środowisko. W publikacji zamieszczone zostały wyniki przeprowadzonych badań natężenia i struktury ruchu w uzdrowisku, wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także oceny poziomu hałasu występującego na obszarze parku zdrojowego.
EN
This paper is a trial of pointing the threats for Polish health resorts. A spring of these problems is the motorization. In Poland over a few last years the number of cars has rapidly increased and because of it the negative influence of motorization has been growing up. Such to situation causes a real threat environment, health and recreation functions of health resorts. First part of paper is a short characterization of one of the Cracovian Health Resort "Swoszowice", next however treats about the problem of communication's (traffic) influences over environment. In this paper are also given results of measurements for intensity and structure of traffic in the health resort, size of air pollution emited by cars and values of traffic noise in area of spa park.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.