Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrochemiczne polerowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi 18-8 przeznaczonych dla protetyki stomatologicznej i chirurgii twarzowo-szczękowej. Testy potencjodynamiczne realizowano w roztworze sztucznej śliny. Dokonano oceny wpływu odkształcenia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni na właściwości korozyjne drutów. Za pomocą profilometru optycznego przeprowadzono pomiar cech geometrycznych drutów po badaniach korozyjnych.
EN
The study presents the results of electrochemical corrosion resistance tests of wires made of stainless steel X10CrNi 18-8 for prosthodontic and facial and dental surgery. Potentiodynamic tests were performed in artificial saliva solution. The influence of strain in drawing process and surface modification on wire corrosion characteristics were evaluated. Optical profilometer was used for measurement of geometrical features of wires after corrosion tests.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody XPS do analizy warstwy wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym. Pokazano wynik XPS dla energii wiązania w przedziale od 0 do 1100 eV, celem wykrycia pierwiastków w warstwie wierzchniej. Przeprowadzono również badania XPS wysokiej rozdzielczości dla żelaza (Fe2p), chromu (Cr2p), molibdenu (Mo3d), siarki (S2p), fosforu (P2p) celem zaprezentowania możliwości analizy stanu chemicznego, jak i analizy ilościowej. Badania wykazały, że w warstwie wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu przy gęstości prądu 100 A/dm2 w polu magnetycznym o natężeniu 350 mT na powierzchni znajduje się więcej chromu (~10%) niż żelaza (~4%) oraz bardzo duża ilość tlenu (~72%). Widoczne piki w widmie XPS reprezentujące fosfor (~7%) siarkę (~5%) mogą świadczyć o obecności w warstwie wierzchniej zarówno fosforanów jak i siarczanów żelaza i/lub chromu. Wykryte zostały również piki odpowiadające magnezowi (~1%) oraz molibdenu (~1%). Chrom znajdujący się w warstwie wierzchniej najczęściej występuje w związkach chemicznych takich jak tlenki (CrO2), wodorotlenki (Cr(OH)3), fosforany (CrPO4 + noH2O) i siarczany (Cr2(SO4)3+ noH2O). Natomiast żelazo najczęściej występuje w tlenkach (Fe3O4, FeO, Fe2O3), wodorotlenkach FeOOH, fosforanach (FePO4 + noH2O, Fe3(PO4)2+ noH2O) oraz siarczanach (Fe2(SO4)3+ noH2O, FeSO4+ noH2O). Większość manganu znajdującego się w warstwie wierzchniej znajduje się na drugim stopniu utlenienia (Mn2+), a molibden na piątym (Mo5+) i szóstym (Mo6+) stopniu utlenienia.
EN
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a quantitative spectroscopic technique that measures elemental composition, empirical formula and chemical state of surface. In XPS analysis, a sample is placed in an ultrahigh vacuum environment and exposed to a low-energy X-ray source. The X-ray excitation causes emission of photoelectrons from atomic shells of the elements present on the surface. The energy of these electrons is characteristic of the element from which it is emitted. The area under peaks in the spectrum is a measure of the relative amount of each element present, and the shape and position of the peaks reflect the chemical state for each element. XPS experiments were performed in an ultra-high-vacuum system with a base pressure of about 10-10 mbar. XPS measurements were taken using a SES2002 electron energy analyzer in conjunction with a monochromatized Al K? (h? = 1486.6 eV) X-ray source (Gammadata-Scienta). A total resolution of about 0.6 eV was obtained for the presented spectra. The spectra were recorded in normal emission. The binding energy of the spectrometer is calibrated by the position of the Fermi level on a clean metallic sample. The power supplies must be stable and of high accuracy. The Fermi level is determined by the work function of the electron energy analyzer and does not vary from sample to sample. In this paper the XPS method was used to find chemical composition of austenitic stainless steel AISI 316L surface electrochemically polished in a magnetic field. The samples for XPS measurements were prepared by mechanical polishing (water abrasive paper 60) and after it by electrochemical polishing in magnetic field (i=100 A/dm2, B=350 mT). Experiments were carried out in an electrolyte of 10% water content and the ratio of H2SO4 to H3PO4 equal to 4:6. The electrolyte temperature was within the range 65 š 5 oC and the processing time was about 3 min. The results show that after electrochemical polishing in a magnetic field there is more chromium (~10%) than iron (~4%) and big amount of oxygen (~72%) on the surface. There are visible peaks of phosphorus (~7%) and sulphur (~5%) in the XPS spectrum. There were also detected peaks of manganese (~1%) and molybdenum (~1%). Chromium in the surface layer occurs most frequently in oxides (CrO2), hydroxides (Cr(OH)3), chromium phosphates (CrPO4 + noH2O) and chromium sulphates (Cr2(SO4)3+ noH2O). Iron occurrs most frequently in oxides (Fe3O4, FeO, Fe2O3), hydroxides CrOOH, iron phosphates (FePO4 + noH2O, Fe3(PO4)2) and iron sulphates (Fe2(SO4)3+ noH2O, FeSO4+ noH2O). The main oxidation state of manganese in its compounds is +2 (Mn2+) and of molybdenum are +5 (Mo5+) and +6 sixth (Mo6+).
3
Content available remote Electrochemical polishing of total hip prostheses
EN
Discusses the materials used for replacement. Suggests ways treatment heads prostheses of titanium alloy Ti6Al4V. Preliminary Operations performed on the implementation of heads CNC lathe Gildemeister CTX 400. The following operations are grinding, polishing, mechanical and electrochemical polishing. After electrochemical polishing roughness obtained approximately Ra = 0.05-0.15 […]. An increase participation of the carrier surface after electrochemical polishing by 25-30% compared to the surface after grinding. Also received a higher gloss of about 20% compared to the surface after mechanical polishing.
PL
Omówiono materiały stosowane na endoprotezy. Przedstawiono sposoby obróbki główek endoprotez ze stopu tytanu Ti6Al4V. Operacje wstępne wykonania główek wykonano na tokarce CNC Gildemaister CTX400. Następne operacje to szlifowanie, polerowanie mechaniczne i polerowanie elektrochemiczne. Po polerowaniu elektrochemicznym uzyskano chropowatość około Ra = 0,05-0,15 […]. Zaobserwowano wzrost udziału nośnego powierzchni po polerowaniu elektrochemicznym o 25-30% w stosunku do powierzchni po szlifowaniu. Otrzymano również wyższy połysk o około 20% w stosunku do powierzchni po polerowaniu mechanicznym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.