Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyskretny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienie syntezy obserwatora pełnego rzędu dla układów liniowych dyskretnych singularnych niecałkowitego rzędu. Sformułowano analityczne kryteria istnienia obserwatora i podano sposób wyznaczania macierzy wzmocnień obserwatora. Rozważania teoretyczne, do których wykorzystano liniowe nierówności macierzowe (LMI) zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The paper is devoted to observer synthesis for linear singular discrete-time fractional systems. The problem of finding a nonnegative gain matrix of the observer such that the observer is asymptotically stable is formulated and solved by the use of linear matrix inequality (LMI) method. The proposed approach to the observer synthesis is illustrated by theoretical example.
EN
In the paper the problems of practical stability and asymptotic stability of fractional discrete-time linear scalar systems with one constant delay are addressed. Standard and positive systems are considered. New conditions for practical stability and for asymptotic stability are established.
PL
Rozpatrzono problem stabilności liniowych skalarnych układów dyskretnych niecałkowitego rzędu z jednym opóźnieniem zmiennych stanu. Wykorzystując metodę podziału D, podano granczne warunki konieczne i wystarczające praktycznej stabilności. Bazując na tych warunkach, sformułowano proste analityczne warunki wystarczające stabilności praktycznej oraz stabilności asymptotycznej. W przypadku układów dodatnich podano proste analityczne warunki konieczne i wystarczające stabilności praktycznej oraz stabilności asymptotycznej.
EN
The paper is devoted to observer synthesis for linear discrete-time positive fractional systems with different fractional orders. The problem of finding a nonnegative gain matrix of the observer such that the observer is positive and asymptotically stable is formulated and solved by the use of linear programming (LP) and linear matrix inequality (LMI) methods. The proposed approach to the observer synthesis is illustrated by theoretical example. Numerical calculations and simulations have been performed in the MATLAB/Simulink program environment.
PL
W pracy rozpatrzono problem syntezy obserwatorów dla dodatnich układów dyskretnych różnych niecałkowitych rzędów w równaniu stanu. Wykorzystując podejście oparte na typowym zadaniu programowania liniowego (LP) oraz zadaniu sformułowanym w ramach liniowych nierówności macierzowych (LMI) pokazano, że jest możliwe uzyskanie dodatniego asymptotycznie stabilnego obserwatora. Są to warunki dostateczne, alternatywne w stosunku do podanych w [5, 18] dla układów niedodatnich. Zaprojektowany obserwator poprawnie estymuje (odtwarza) zmienne stanu przyjętego do rozważań dyskretnego układu niecałkowitego rzędu. Wyniki obliczeniowe uzyskano w środowisku programowym MATLAB z wykorzystaniem biblioteki Optimization oraz pakietów SeDuMi i YALMIP. Rezultaty symulacyjne uzyskano przy wykorzystaniu dodatkowej biblioteki Fractional States Space Toolkit.
EN
In the paper the observability problem for the linear discrete-time positive systems with different fractional orders is presented. Necessary and sufficient conditions for observability of this class of dynamical systems are given. A method for computing the initial state is proposed. Considerations are illustrated by theoretical example. Numerical calculations have been performed in the MATLAB program environment.
PL
W pracy rozpatrzono problem obserwowalności układów dyskretnych dodatnich przy różnych niecałkowitych rzędach w równaniu stanu. Podano warunki konieczne i wystarczające obserwowalności rozpatrywanej klasy układów dynamicznych. Zaproponowano prostą metodę wyznaczania nieujemnego stanu początkowego takiego układu. Rozważania zilustrowano przykładem teoretycznym, zaś niezbędne obliczenia wykonano w środowisku programowym MATLAB.
EN
The positive asymptotically stable continuous-time linear systems are approximated by positive asymptotically stable discretetime linear systems by the use of Pade type approximation. It is shown that the approximation preserves the positivity and asymptotic stability of the systems. The stabilization problem of positive unstable continuous-time and corresponding discrete-time linear systems by state-feedbacks is also addressed.
PL
Dodatnie układy stabilne ciągłe są aproksymowane za pomocą liniowej aproksymacji Pade dodatnimi, stabilnymi układami dyskretnymi. Wykazano, że aproksymacja ta zachowuje dodatniość i stabilność asymptotyczną. Rozważania ogólne zostały zilustrowane przykładem numerycznym.
EN
A notion of positive linear discrete-time systems with multiple delays in state and control is introduced. The necessary and sufficient conditions for positivity, reachability and minimum energy control are given. Considerations are illustrated by example.
PL
W pracy podano warunki, przy spełnieniu których liniowy dyskretny układ z wieloma opóźnieniami zmiennych stanu i sterowania jest układem dodatnim. Podano też warunki konieczne i wystarczające osiągalności oraz sterowania z minimalną energią. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN
Necessary and sufficient conditions for asymptotic stability of positive linear discrete-time systems with delays and for robust stability of interval positive systems with delays are given. First, the conditions are formulated for positive systems in general case. Next, they are simplified in two special cases: positive scalar systems with delays and positive systems with pure delay.
PL
Podano warunki konieczne i wystarczające asymptotycznej stabilności dyskretnych dodatnich układów liniowych stacjonarnych z opóźnieniami oraz odpornej stabilności przedziałowych dodatnich układów z opóźnieniami. Najpierw sformułowano warunki stabilności w przypadku ogólnym, a następnie w dwóch przypadkach szczególnych: dodatniego układu skalarnego z opóźnieniem oraz dodatniego układu z czystym opóźnieniem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.