Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dysk twardy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper aims at demonstrating a mathematical model of the process of writing and deleting information about files on a disk, using the contents of the $MFT system file, i.e. in a file generated in the NTFS (New Technology File System). The presented model uses the language of control theory, where the state of the system is equal to the state of the disk and the state of the $MFT file, and where control is understood as undertaking the action of writing or deleting. The deterministic nature of the process and its stationarity were assumed. Then, based on the transition function after its specification, we suggest constructing further inverse images of possible prior states at subsequent stages of data writing or deletion. The obtained results form the basis for the implementations developed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie modelu matematycznego procesu zapisu i kasowania informacji o plikach na dysku przy wykorzystaniu zawartości pliku systemowego $MFT, czyli w pliku generowanym w systemie plików NTFS (New Technology File System). Przedstawiony model posługuje się językiem teorii sterowania, utożsamiając stan systemu ze stanem dysku oraz stanem pliku $MFT, a sterowanie jako podjęcie akcji zapisu lub kasowania. Założono przy tym deterministyczny charakter procesu oraz jego stacjonarność. Proponuje się, aby następnie na podstawie funkcji przejścia, po jej uszczegółowieniu, konstruować kolejne przeciwobrazy zbiorów możliwych wcześniej stanów w kolejnych etapach procesu zapisu lub kasowania. Uzyskane rezultaty są podstawą opracowywanych implementacji.
2
Content available Writing and Deleting files on hard drives with NTFS
EN
The goal of this article was to present detailed information about writing and deleting process on the NTFS (New Technology File System) formatted drives. The most important are the algorithms used by computer to write data BFA (Best Fit Algorithm) and FFA (First-Free Algorithm) to update $MFT (Master File Table). The naming convention of the areas of the drive is presented. The proposed rules of writing and deleting algorithm were successfully validated with real NTFS volume.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie szczegółowych informacji na temat zapisu oraz kasowania plików na dyskach twardych wyposażonych w system plików NTFS (ang. New Technology File System). Najważniejsze przy tym są: algorytm wykorzystywany przez komputer do zapisu danych BFA (ang. Best Fit Algorithm) oraz algorytm FFT (ang. First Free Algorithm) aktualizacji pliku $MFT (ang. Master File Table). Zaprezentowano pewną konwencję opisu obszarów na dysku twardym. Przedstawione zasady zostały zweryfikowane na przykładach.
EN
The phenomenon of core disking is commonly seen in deep drilling of highly stressed regions in the Earth’s crust. Given its close relationship with the in situ stress state, the presence and features of core disking can be used to interpret the stresses when traditional in situ stress measuring techniques are not available. The core disking process was simulated in this paper using the three-dimensional discrete element method software PFC3D (particle flow code). In particular, PFC3D is used to examine the evolution of fracture initiation, propagation and coalescence associated with core disking under various stress states. In this paper, four unresolved problems concerning core disking are investigated with a series of numerical simulations. These simulations also provide some verification of existing results by other researchers: (1) Core disking occurs when the maximum principal stress is about 6.5 times the tensile strength. (2) For most stress situations, core disking occurs from the outer surface, except for the thrust faulting stress regime, where the fractures were found to initiate from the inner part. (3) The anisotropy of the two horizontal principal stresses has an effect on the core disking morphology. (4) The thickness of core disk has a positive relationship with radial stress and a negative relationship with axial stresses.
EN
Neodymium magnets currently dominate the magnet market due to their superior magnetic properties with maximum volume minimization. In this paper, the results of X-ray analysis for two types of magnetic powder obtained from the recovered magnets traditionally used in electric motors and hard disk have been presented. The NdFeB magnets are composed of 25-35 wt.% rare earth elements (RE) and the rest being transition metals (mainly Fe.). RE, other than Nd, such Dy, Pr, Tb and Gd or exogen elements, other than Fe, such as Al, Co, Ga, Nb, Si, Cu and Zr can also be present as minor admixtures. This paper brings an opportunity to introduce the hard magnets recycling technology on an industrial scale.
5
Content available remote Sterowanie czasooptymalne systemem pozycjonowania głowic dysków twardych
PL
W artykule wyprowadzono równania opisujące sterowanie czaso-optymalne silnikiem VCM, stosowanym w napędach systemu pozycjonowania dysków twardych. Przedstawiono implementacje sterowania czasooptymalnego w środowisku MATLAB/Simulink. Opracowany algorytm sterowania został implementowany na platformie czasu rzeczywistego dSpace 1104. Przedstawiono wyniki badań pomiarowych, które zostały skonfrontowane z wynikami uzyskanymi na drodze symulacji.
EN
The positioning process of modem head positioning system of mass storage devices (hard disk drives HDD) usually consist of few working stages as follows: seek mode, settling mode and following mode. Depending of working stage in which operates head positioning system at the moment different control algorithm is used. The time optimal control of head positioning system belongs to fundamental control algorithm. Time optimal control have same disadvantages, which reviles in case when head positioning system is close the desired position or is reaching desired position, then may arise so-called chattering phenomenon -fast switching of source voltage of main motor. It results in high frequency vibration (in range of few to tens kHz), which make following mode impossible. In the article the theoretical background of time optimal control algorithm dedicated to head positioning system of hard disk drives is presented chapter 2. The control algorithm has been implemented in MATLAB/Simulink program and two different cases of his implementation where presented in chapter 3. The verified theoretical mathematical model has been implemented in real time environment of dSpace 1104 signal processor computer card. In chapter 3 block schema of time optimal control algorithm (implemented in dSpace/Simulink environment) is presented in Fig.3. Obtained results of computer simulation, presented in Fig.4 and Fig.8, and real time simulations (presented in Fig.5 and Fig.7) with real object in control loop has been compared in frame of discrepancies in positioning process of head positioning system. The comparison of measured angular displacement of E-block and simulated displacement is presented in Fig.6.
PL
Pamięci masowe - zwane potocznie dyskami twardymi komputerów(HDD) - są uważane za jedno z najpowszechniej występujących urządzeń mechatronicznych. Jednym z wyróżników takich urządzeń jest to, że można odnaleźć w ich budowie i zasadzie działania wiele zagadnień z obszarów różnych nowoczesnych inżynierii. Analiza konstrukcji dysków twardych pod kątem zagadnień mechaniki precyzyjnej, szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki oraz dokonujący się ciągły postęp w zakresie wzrostu pojemności dysków twardych dowodzą, że nie wyczerpano jeszcze wszystkich możliwości technicznych związanych z tą konstrukcją. W artykule przedstawiono analizę polegającą na wyznaczeniu stanu odkształcenia, naprężenia oraz wartości współczynnika sztywności ramienia aktuatora głowic w dysku twardym. Przeprowadzono obliczenia analityczne oparte na równaniu osi ugiętej belki sztywno utwierdzonej oraz obliczenia wykorzystujące metodę MES. Model geometryczny dla analizy polowej został określony z wykorzystaniem mikroskopowej techniki pomiarowej.
EN
Presented results of modeling and measurements research have a close relationship with the subject matter of a research project "Modeling, design and construction of mass storage devices head positioning systems with multiple numbers of degrees of freedom" (research project No.: N N510 355137). These research were carried out in two directions: in the area of modeling research - concerning aspects of mechanics and electromagnetism, measurements research - appointing the stiffness of the shoulder based on measurements using laser technology, for determination of shoulder deformation under different loads. Differences in obtained values of E-block shoulder stiffness (in direction perpendicular to XY surface) between results taken from measurements and results of numerical analysis riches value of 8.85%. This discrepancy may result from: improper determination of structural material of E-blok, inaccuracy with reconstructing real geometry in the model of CAD/FEA and finally with computational inaccuracy of calculation method.
PL
W artykule zaprezentowano model matematyczny systemu pozycjonowania głowic pamięci masowych - dysków twardych. Zaproponowany został rozgałęziony łańcuch kinematyczny, w którym oprócz przegubów obrotowych występują również przeguby pryzmatyczne. Zaproponowana konstrukcja pozwala na kompensację tzw. skosu głowic oraz na kontrolę wysokości lotu głowicy nad powierzchnią nośników danych.
EN
In the paper the mathematical model of a head positioning system of mass storage devices, the so-called hard disk drives, is presented. The branched kinematic chain has been proposed; in this chain besides rotating joints there are also prismatic joints. The proposed construction allows for compensation of the so-called head skew and flight height control of heads above the media disk surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.