Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika liczebności populacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Urbanization affects the ecological and behavioral traits of various species of animals, including birds.We present results concerning long-term fluctuations in breeding densities of nest-box populations of the Blue Tit Cyanistes caeruleus and the Great Tit Parus major in two, structurally and floristically contrasting types of habitat (an urban parkland and a rich deciduous forest) located 10 km apart, in central Poland. This study was conducted in 1999–2012 in the parkland site and in 2002–2012 in the forest site. We found a strong correlation of year-to-year changes in breeding densities of Great Tits between the parkland site and the forest site and a lack of such a correlation in Blue Tits. Breeding densities of Great Tits were much higher in the parkland than in the forest area every year during the study period. Annual changes in breeding densities were not correlated between the species studied. The North Atlantic Oscillation Index (NAO-winter index) tended to influence the density dynamics of the two bird species in the forest area but not in the parkland area.
EN
The aim of the research was the lesser grain borer Rhyzopertha dominica F., a dangerous pest of stored wheat grain and foodstuffs. As the first pest biting the grain, the lesser grain borer helps many other species to attack the grain. The aim of laboratory experiments was to study how various temperature affects feeding activity of this species and an investigation of birth rate dynamics and mortality of the population. Experiments were conducted in three temperature variants: 28, 22 and 31°C. Regular tests were done concerning the proportion of food (wheat grain) consumed, its contamination and the rates of consumption by experimental populations. It was concluded that temperature exerts an influence on the population development as well as on its feeding activity. The decrease in temperature to 22 °C is considered as a factor which inhibits the population development of R. dominica. On the other band, at 31°C, consumption is the highest. Besides that, during the whole experimental period, the degree of grain damage was higher than consumption in all of the studied temperatures, which provides evidence of a high feeding activity of this species.
PL
Obiektem badań był kapturnik zbożowiec Rhyzopertha dominica F. - groźny szkodnik magazynowanego ziarna zbóż i produktów spożywczych. Jako szkodnik pierwotny, nadgryzając ziarno, ułatwia jego atakowanie wielu innym gatunkom. Celem badań laboratoryjnych było zbadanie wpływu różnych temperatur na aktywność pokarmową tego gatunku oraz zbadanie dynamiki liczebności i śmiertelności populacji. Eksperymenty prowadzono w temperaturze 28, 22 i 31°C. Regularnej kontroli poddawano stopień zużycia pokarmu (pszenicy), jego zanieczyszczenie oraz konsumpcję populacji. Stwierdzono, że temperatura wywiera wpływ zarówno na rozwój populacji, jak i na jej aktywność pokarmową. Obniżona temperatura (22 °C) jest czynnikiem hamującym rozwój populacji R. dominica. Natomiast w temperaturze 31°C konsumpcja jest największa. Poza tym w ciągu całego okresu badawczego stopień uszkodzenia ziarna przewyższa konsumpcję we wszystkich badanych temperaturach, co świadczy o dużej aktywności pokarmowej tego gatunku.
EN
The study included the saw-toothed grain beetles Oryzaephilus surinamensis L. kept in stores and granaries. The aim of the laboratory experiments was to analyse the effect of the short-termed and periodically increased temperatures on the population dynamics of this species. The control and experimenta1 cultures were kept in a thermostat at a temperature of 30°C and relative humidity (r.h.) of 70 %. Semolina was used as a substrate in all the cultures. In the first variant of the experiments, seven days before the assessment the cultures were exposed to a short-termed effect (0.5 h) of the temperature increased to 35°C. In the second variant, the cultures were exposed to the effect of the temperature increased to 35°C in the same way, but for 24 hours. It was found out that the increase in temperature, both short-term and periodical causes a decrease of a population size. The elevated temperature, especially lasting for 24 hours also causes an increase of the population morta1ity. Moreover, it was found out that the females are more sensitive to the effect of temperature rises.
PL
Badaniami objęto spichrzela surynamskiego Oryzaephilus surinamensis L. - owada żyjącego w produktach zbożowych przechowywanych w magazynach i spichlerzach. Celem badań laboratoryjnych była analiza wpływu krótkotrwałego i okresowego działania podwyższonych temperatur na przebieg procesów populacyjnych tego gatunku. Hodowle kontrolne i eksperymentalne prowadzono w termostacie w temperaturze 30°C i wilgotności względnej 70 %. Jako substrat we wszystkich hodowlach zastosowano kaszę mannę. W pierwszym wariancie eksperymentu hodowle co cztery tygodnie, siedem dni przed terminem kontroli, poddawano krótkotrwałemu (0,5 godz.) oddziaływaniu podwyższonej do 35°C temperatury. W drugim wariancie eksperymentu hodowle poddawano w taki sam sposób oddziaływaniu temperatury podwyższonej do 35°C, ale przez okres 24 godzin. Stwierdzono, że podwyższenie temperatury zarówno krótkotrwałe, jak i okresowe powoduje zmniejszenie liczebności populacji. Podwyższona temperatura, zwłaszcza działająca przez okresy 24-godzinne powoduje także wzrost śmiertelności populacji. Ponadto stwierdzono, że samice są bardziej wrażliwe na podwyższanie temperatury.
EN
The subject of the study was the saw-toothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis L., which is a dangerous pest for stored grains and food products. In this study, based on laboratory work, a hypothesis has been postulated which states that the introduction of foreign chemical substances, in the form of powdered herbs garden sage (Salvia offrcinalis L.), wormwood (Arlemisia absinthium L.), lavender (Lavandula officinalis L.), peppermint (Mentha piperita L.), into the substrates (food) may have an inhibitory effect on the development, as well as causing a decrease in the population number of O. surinamensis. The data yielded suggest that the introduction of the complex organic chemical substances present in powdered herbs to the substrates causes a reduction in the population of 0. surinamensis. These substances have feeding-inhibitory characteristics, which act on this species of insects. Particularly the influence of mint, womnwood and salvia have an inhibitory effect on population development.
PL
Badano spichrzela surynamskiego Oryzaephilus surinamensis L. - groźnego szkodnika magazynowanego ziarna zbóż i produktów spożywczych. Stwierdzono, że wprowadzenie do substratu (pokarmu) sproszkowanych ziół: szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.), bylicy piołun (Artemisio absinthium L.), lawendy wąskolistnej (Lavandula officinalis L.) i mięty pieprzowej (Mentha piperita L.) stanowi czynnik hamujący rozwój, a tym samym obniża liczebność populacji O. sw-inamensis. A zatem substancje chemiczne zawarte w tych ziołach powodują zmniejszenie liczebności populacji O. surinamensis. Związki te wykazują właściwości antyfiadantów dla tego gatunku owada. Szczególnie działanie mięty, piołunu i szałwii inhibituje rozwój tej populacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.