Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic decoupling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper problems with dynamic decoupling of the left-invertible multi-input multi-output dynamic (MIMO) linear time invariant plants using a squaring down technique are considered. The procedure of squaring down the plant model and grouping of plant inputs and outputs are discussed. The final part of the paper includes a few examples of different strategies of synthesis of a decoupled system along with conclusions and final remarks.
2
EN
In the paper problems with dynamic decoupling of the left-invertible multi-input multi-output dynamic (MIMO) linear time invariant (LTI) plants are considered. It is presented an universal and efficient algorithm for synthesis of control system for proper, square, right and left invertible plants which can be both unstable and/or non-minimumphase.
3
Content available remote Regulator odporny dla wielowymiarowego obiektu cieplnego
PL
W artykule przedstawia się układ regulacji nieliniowym obiektem cieplnym o wielu wejściach i wielu wyjściach. Do regulacji badanym urządzeniem wykorzystano odporny układu regulacji MFC, w którym pętla modelu projektowana jest z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęgania nominalnego modelu zlinearyzowanego procesu cieplnego MIMO. Przykład regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagnagrzewnicy potwierdza zalety proponowanej struktury w regulacji nieliniowymi obiektami cieplnymi o zmiennych w czasie, perturbowanych parametrach.
EN
The paper presents a control system of the nonlinear MIMO thermal plant. The system introduces a robust two-degrees of freedom control system with the use of the decoupled nominal model of the linearized MIMO thermal process. The presented control structure has been tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. Results of simulation tests lend support to the view that the proposed MIMO-MFC-DD control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters.
4
Content available remote Regulator o zmiennej strukturze w sterowaniu wielowymiarowym obiektem cieplnym
PL
W artykule przedstawia się odporny układu regulacji MFC z przełączanymi pętlami modeli sterowanego obiektu, do regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy powietrza. Poszczególne pętle modeli projektowane są bądź to z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęgania nominalnego modelu zlinearyzowanego procesu cieplnego MIMO, bądź z zastosowaniem klasycznych regulatorów PID. Prezentowany sposób przełączania regulatorów pozwala utrzymać wysoka jakość regulacji w szerokim zakresie zmian punktów pracy układu.
EN
The paper presents a robust two-degrees of freedom control system MFC, with switched model loops, tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. The model loops are synthesized with the use of either the decoupled nominal model of the linearized MIMO process or classic PID controllers. The presented switching method allows one to achieve high regulation quality for a wide changes of working points of the system. Regulation tests lend support to the view that the proposed control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters.
5
Content available remote Hybrydowy odporny regulator wielowymiarowego obiektu cieplnego
PL
W artykule przedstawiono układ regulacji nieliniowym wielowymiarowym obiektem cieplnym o wielu wejściach i wielu wyjściach MIMO. Do regulacji badanym urządzeniem wykorzystano odporny hybrydowy układu regulacji MFC, w którym pętla modelu projektowana jest z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęga-nia nominalnego modelu zlinearyzowanego procesu cieplnego MIMO. Zaprezentowano wybrany przykład regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy potwierdzający zalety proponowanej struktury w regulacji nieliniowymi obiektami cieplnymi o zmiennych w czasie, perturbowanych parametrach.
EN
The paper presents a control system of the nonlinear MIMO thermal plant. The system introduces a hybrid robust two-degrees of freedom control system with the use of the decoupled nominal model of the linearized MIMO thermal process. The presented control structure has been tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. Results of simulation tests lend support to the view that the proposed MIMO-MFC-DD control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters.
EN
In the paper methods for decoupling of dynamic multivariable systems are presented. There is discussed both static and dynamic decoupling of systems for open-loop control. The designed elements of the system provides elimination of interactions between specific plants inputs and outputs in a steady and transition state respectively. Results of considerations are illustrated by a numerical example.
PL
W artykule omawia się sposoby odsprzęgania dynamicznych wielowymiarowych układów liniowych do celów sterowania nimi w otwartej pętli. Rozważa się zarówno odsprzęganie statyczne eliminujące interakcje między poszczególnymi wyjściami obiektu w stanach ustalonych jak i odsprzęganie dynamiczne pozwalające na eliminację tych oddziaływań również w stanach przejściowych. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The paper presents results of comparative analysis of the control system introducing dynamic decoupling and the robust two-degrees of freedom control system with the use of the decoupled model of the MIMO process. The model loop of the MFC is designed with the use of dynamic decoupling algorithm. The correcting controller in the secondary loop uses the control law based on the knowledge of difference between the model and the process outputs. It is a static diagonal matrix. Presented comparative results from the tracking processes of yaw angle and position of the drillship point the possibility to introduce the MFC scheme into the control system of such process. Model and the main control loop are derived for the nominal case. The results obtained for the other working conditions shows the advantages of proposed here solution.
PL
Artykuł prezentuje wyniki analizy porównawczej układu regulacji dla obiektów o wielu wejściach i wielu wyjściach MIMO, zaprojektowanego z użyciem algorytmu dynamicznego odsprzęgania, oraz odpornego układu regulacji MFC; zakłada się przy tym, że w pętli głównej regulator wyznaczony jest w drodze syntezy z użyciem dynamicznego odsprzęgania dla nominalnego modelu liniowego, wyznaczonego dla wybranego punktu pracy obiektu, natomiast regulator korekcyjny, bazujący na informacji na temat różnicy pomiędzy wyjściami modelu i procesu ma postać diagonalnej macierzy wzmocnień. Przedstawione porównanie procesu regulacji pozycji i kąta kursowego statku wiertniczego dla omawianych rozwiązań wskazuje na możliwość wykorzystania układu MFC do sterowania tego typu procesem. Model oraz główna pętla sterowania obliczane są dla nominalnego kąta kursowego, natomiast wyniki uzyskane dla innej wartości tegoż kąta wykazują, że proponowane w pracy rozwiązanie zachowuje dobre właściwości dla znaczącej perturbacji kąta kursowego statku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.