Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyfrakcja promieni rentgenowskich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Magnetyczno-dielektryczne właściwości polikrystalicznej ceramiki GdxBi1-xFeO3
PL
Roztwory stałe GdxBi1-xFeO3 (x = 0,0; 0,05; 0,1; 0,15) przygotowano według standardowej technologii ceramicznej. Pomiarów pętli histerezy magnetycznej GdxBi1-xFeO3 dokonano w zakresie temperatur od 5 do 300 K w polu magnetycznym o indukcji do 8 T. Wymiana jonów bizmutu przez jony gadolinu prowadzi do pojawienia się stanu słabego ferromagnetyzmu. Właściwości dielektryczne układu GdxBi1-xFeO3 zbadano w zakresie częstotliwości od 400 do 2500 cm-1.
EN
GdxBi1-xFeO3 (x = 0.0; 0.05; 0.1; 0.15) solid solutions have been prepared by a conventional ceramic processing technique. The magnetic loops of GdxBi1-xFeO3 were measured over the temperature range from 5 K to 300 K in magnetic field up to 8 T. Substitution of the gadolinium ions for the bismuth ions leads to the appearing of a weak ferromagnetic state. Dielectric properties of the GdxBi1-xFeO3 system over a frequency range of 400–2500 cm-1 have been systematically investigated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań makro- i mikroskopowych struktury i pomiarów mikro-twardości warstwy wierzchniej próbek ze stali do ulepszania cieplnego 50H, poddanej laserowemu utwardzaniu. Na podstawie badań rentgenowskich przeprowadzonych na dyfraktometrach DRON-4 i Seifert XRD 3003 określono parametry sieci krystalograficznej i ilościową zawartość poszczególnych faz.
EN
The paper has been intended to present results of the micro- and macroscopic examina-tion of the structure, as well as measurements of micro-hardness of surface layers of specimens made from the toughening (heat-treatable) constructional steel 50H subjected to laser hardening. Basing on X-ray examination with the DRON-4 and the Seifert XRD 3003 diffractometers, parameters of crystalline lattice and quantitative contents of particu-lar phases have been found.
PL
Przedstawiono powstawanie naprężeń własnych. Omówiono terminologię dotyczącą naprężen. Przedstawiono obecną klasyfikację naprężeń na podstawie badań metodami dyfraktometrii rentgenowskiej oraz przyczyny powstawania makronaprężeń i mikronaprężeń. Dokonano analizy metod pomiaru naprążeń własnych ze szczególnym uwzględnieniem metod nieniszczących (metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, magnetosprężystej wykorzystującej efekt Barkhausena, metody ultradzwiękowej) .
EN
Formation process of internal stresses is presented. Stress terminology is discussed. Present stress classification based on investigations by X -ray diffraction methods and reasons for macro- and microstress formation are described. Analysis of methods for internal stress investigation, especially non-destructive methods (X-ray diffraction methods, magnetoelastic method based on Barkhausen effect, ultrasonic method) is made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.