Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drivers training centre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiona została przykładowa ocena kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa działającego w branży szkolenia kandydatów na kierowców. Autorzy posłużyli się danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych firmy za lata 2013 – 2014. Wykorzystywanie tego rodzaju kalkulacji nie jest popularnie stosowaną metodą analityczną w ośrodkach szkolenia kierowców. Osią przewodnią artykułu jest teza, że zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych jest czynnikiem wpływającym na jakość procesu zarządzania specyficznym rodzajem niskobudżetowych przedsiębiorstw szkoleniowych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku.
EN
The article discussed the model assessment of the financial standing of the company operating in the field of training candidates for drivers. The authors used the data from the accounting records of the company for the years 2013 - 2014. Using this type of calculation is not a commonly used analytical method in the drivers training centers. The pivot of the article is the thesis saying that the use of specialist analytical tools is a factor influencing the management process quality of specific type of low-budget training enterprises, operating on the competitive market.
PL
Fundusze europejskie stanowią istotny instrument rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia podjęcie działań pozwalających na podnoszenie kwalifikacji, a tym samym wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego. Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym na realizację projektu szkoleniowego pn. „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończył się sukcesem. Realizacja szkolenia zdecydowanie wpłynęła na zmianę jakościową zawodowego i psychospołecznego funkcjonowania uczestników, tym samym pozwalając na pogłębienie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Dokonana została jednocześnie ocena stopnia przydatności programu szkoleniowego opracowanego przez specjalistów Instytutu Transportu Samochodowego.
EN
The European funds are one of the essential instruments of the economic development of all European Union countries. The Operational Program - Human Capital, enables to take actions, which allow to raise qualifications and by that, take advantage of the existing human potential. In 2009 the Motor Transport Institute put forward the application form for organising training project called the "Increase in competence of the drivers training centres staff", co-financed by the European Union from resources of the European Social Fund. The project was successfully completed. Running of the training process has decisively affected the qualitative change of professional and psychosocial functioning of participants, thus allowing to deepen the knowledge and raise their qualifications, which are necessary for conducting their professional tasks. An evaluation was made of the degree of usefulness of the training program, prepared by the specialists from the Motor Transport Institute.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.